TIMOCOM Logo

У Вашому браузері JavaScript деактивовано.

У зв'язку з цим діапазон функцій цієї сторінки скорочено. Для розширення функціональних можливостей та зручності користування просимо тимчасово активізувати JavaScript у налаштуваннях Вашого браузеру.

TIMOCOM – англійська версія –Загальні умови (ЗУ)

1. Загальна інформація

(1) Наступні умови застосовуються виключно щодо всіх поставок та послуг згідно цих договірних відносинах. Положення та умови користувача також носять рекомендаційний характер, якщо вони не спростовані TIMOCOM в прямій формі.
(2) TIMOCOM залишає за собою право змінювати або доповнювати ці умови наприкінці кожного розрахункового періоду. Компанія TIMOCOM має повідомити користувача про зміну за допомогою докладної довідки на бланці рахунку-фактури або на платформі. Вважається, що користувач погоджується зі змінами за умови, якщо він безпосередньо не заперечує проти них, проте не пізніше, ніж протягом 1 місяця. У випадку безумовної оплати рахунку, вважається, що згода надана.
(3) Пояснення стосовно договору, доповнень, внесення змін до договору вважаються чинними за умови їх оформлення у письмовій формі. Сторони погоджуються, що у випадках, коли третій особі дозволяється користуватися програмним забезпеченням, то інша сторона надає такому користувачу дозвіл отримувати і відправляти оголошення TIMOCOM.
(4) Якщо у цьому договорі вказуються люди (наприклад, користувачі), то застосовані позначення (наприклад, «він») слід розуміти як такі, що стосуються чоловіків та жінок, тобто людей обох статей.

2. Предмет договору

(1) Компанія TIMOCOM повинна надати право на використання користувацької платформи (ліцензії), доступних користувачеві, в обмін на винагороду, що виплачуватиметься ним періодично. Обсяг ліцензіі має залежати від індивідуальної домовленості. TIMOCOM може забезпечити доступ користувачеві до цієї платформи користувача (платформи) на свій розсуд або за допомогою програмного забезпечення для встановлення, поєднання імені користувача і пароля, або через інтерфейс з теперишнім апаратно-програмним середовищем на терміналі користувача. Ця платформа буде діяти за допомогою підключених до Інтернету серверів, доступ до яких здійснюватиметься виключно через інтернет-з'єднання.
Виключеннями є моменти, в яких сервери, використовувані компанією TIMOCOM, на які компанія TIMOCOM не може впливати, не доступні з технічних або інших причин, або компанія TIMOCOM зобов'язується здійснювати необхідну роботу з сервісу на серверах, аби зберегти договірні послуги, за якою перешкоди з доступом можуть виявитися неминучими в залежності від стану системи. TIMOCOM проводить планове технічне обслуговування і модернізацію в робочі дні до 7:30 або після 18:00,  а у вихідні впродовж цілого дня.
(2) Якщо TIMOCOM надає користувачеві доступ до платформи через програмне забезпечення, це може бути здійснено на свій розсуд, наприклад, шляхом онлайн-реєстрації з ім’ям користувача і паролем або, можливо, через пропозицію завантаження через домашню сторінку www.timocom.com, через App Store® Apple®, Google Play ™ і т.д. Завантаження і установка програмного забезпечення не входять до послуг TIMOCOM, а проводяться незалежно користувачем під його власну відповідальність.
(3) Заміна терміну "комп'ютерне обладнання" на термін "комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення"
(4) TIMOCOM має право вносити зміни до своєї продукції в рамках її подальшого розвитку та оптимізації в такій мірі, наскільки це не обмежує її істотні робочі характеристики.
(5) TIMOCOM може відправляти користувачу оповіщення про пропозиції, отримані повідомлення або транзакції через платформу. TIMOCOM на свій розсуд обмежує кількість, час відображення і термін зберігання таких повідомлень.

3. Право користування

(1) Право користування, що надається за цим договором, застосовується лише до індивідуально погодженої кількості окремих доступів (облікові записи TIMOCOM) у торгівельних операціях користувача за галузями, приватних підприємців або залежної діяльності, для користувальницької платформи TIMOCOM, і не може передаватися третім особам або іншим філіям.
(2)Право користування застосовується лише до введення даних та спеціального запиту для певної галузі даних у звичайному режимі робочої діяльності. Інформація, що надається, має бути достовірною та підлягає перевірці за запитом TIMOCOM. Використання цих даних у наступних цілях або наступного змісту забороняється:
а) небажані повідомлення, такі як спам, масові розсилки, загальна реклама та загальні пропозиції.
b) незаконні цілі, помилкова інформація, обман, введення в оману.
c) порушення прав, таких як особисті права, інтелектуальна інформація та особиста інформація третіх осіб.
d) налаштування сукупності даних, особливо таких, що дозволяють створювати профілі інших користувачів.
e) введення програмного коду, що впливає на функціональність термінального пристрою цього програмного забезпечення.
f) Зміст, що, наприклад, заважає, заподіює занепокоєння або шкоду TIMOCOM або третім особам, такий як призиви до бойкоту, ланцюгові листи, сталкінг, погрози, образи, наклеп, твердження про ненависть, шкода бізнесу, зауваження сексуального характеру, демонстрація жорстокості, насилля чи наготи.
g) Зміст, що порушує відповідне законодавство або ображає суспільні моральні норми, або такий зміст, який користувачу заборонено передавати.
(3) Дані, які доступні через платформу, можуть бути отримані виключно за допомогою існуючих функції експорту або друку. Для автоматизації використання платформи за допомогою інтерфейсу, зовнішнього програмного забезпечення, ботів, скриптів або інших інструментів, які відрізняються від стандартів звичайних браузерів, таких як Chrome™, Firefox® або Internet Explorer, необхідний письмовий дозвіл від TIMOCOM.
Всі пропозиції TIMOCOM про надання користування в необмеженому обсязі за фіксованою ціною підлягають принципу сумлінного використання. Завдяки цьому принципу, TIMOCOM хоче зберегти справедливий і високоякісний досвід користування для всіх користувачів. Тому TIMOCOM залишає за собою право вживати відповідних заходів щодо обмеження права користувача, якщо внаслідок своєї поведінки користувач ресурсів TIMOCOM значною мірою перешкоджає справедливому розподілу наявних потужностей, пропускної здатності або ресурсу пам’яті сервера. Такі обмеження можуть накладатися, наприклад, шляхом обмеження кількості запитів або транзакцій на хвилину стосовно певного рахунку або шляхом обмеження обсягу пам’яті і т.п..
(4) TIMOCOM залишає за собою право переривати під’єднання користувача до платформи та видаляти дані, якщо за допомогою цього можна уникнути або припинити порушення законодавства або норм моралі. Аналогічні дії застосовується, якщо дії користувача становлять загрозу для програмного забезпечення, програмних додатків або користувальницької платформи TIMOCOM, яка існує з технічної точки зору.
(5) TIMOCOM звільняється від обов'язку надавати свої послуги («блокування») та залишає за собою право вимагати взаємного виконання зобов'язань у випадку, якщо користувач не виконує договірні зобов'язання, зокрема ті, які представлені в п. 3 (1) чи (2), (1) чи (5) або п. 7 (2) чи (3). А також, якщо користувач, не зважаючи на попередження, продовжує порушувати інші умови договору.
(6) У будь-якому випадку, якщо виникло порушення підпунктів договору 3 (1) чи (2), або підпунктів 5 (2), (4) чи (5) користувач зобов’язується сплатити договірний штраф у розмірі попередньо узгодженої виплати за дванадцять місяців. Надання підтвердження про менший обсяг шкоди залишається на відповідальності користувача.

3a. Право користування TC Profile®

(1) В межах домовленості платформа надає користувачеві доступ до бази даних TC Profile®. З цієї бази даних користувач  може виводити на дисплей і переглядати наявні дані Компанії, які вона отримує від третіх осіб.
(2) Користувачі ліцензії TC Truck&Cargo®також можуть вводити дані щодо своєї компанії у базу даних, яку можуть переглядати та на яку можуть посилатися треті сторони. Користувачі отримують доступ до розширених даних про компанії третіх сторін після заповнення розширених даних щодо своєї компанії.
(3) Пропонується використовувати базу даних у звичайних умовах протягом звичайного режиму робочої діяльності. Копіювання всієї бази даних або її значних частин заборонено згідно Закону «Про авторське право».
(4) Інформація підлягає обов’язковому оновленню. У випадках, коли TIMOCOM стає відомо про те, що інформація, надана користувачем, є неповною або неточною, TIMOCOM може повідомити користувача про таку помилку. Якщо користувач не доповнить або не виправить інформацію протягом 7 днів з моменту отримання повідомлення від TIMOCOM, TIMOCOM уповноважується користувачем, але не зобов’язується, виправляти або доповнювати інформацію від імені та в межах відповідальності користувача згідно з офіційною інформацією про компанію або торговий реєстр.
(5) У випадку порушення підпунктів (3) або (4) TIMOCOM залишає за собою право блокувати дані користувача, а також доступ користувача до бази даних.
(6) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися обома сторонами без наведення будь-яких причин, шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін дії цього договору становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо дія цього договору не припиняється однією із сторін шляхом надсилання повідомлення.

3b. Право користування TC Truck&Cargo®

(1) Платформа дозволяє користувачеві ввести дані про потужність транспортного засобу і пропозицію на перевезення вантажу, а також здійснювати пошук даних про потужність запропонованих транспортних засобів і вид та ґабарити вантажів для міжнародних автомобільних перевезень за допомогою програмиTC Truck & Cargo®настільки, наскільки це погоджено.
(2) Застарілі дані підлягають негайному видаленню. Введення даних має проводитися повністю, у простій формі, без додаткових пропусків або інших знаків, які підходять лише для виділення, із вказуванням точних даних в призначених полях для введення даних. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти введення даних, що не відповідає вищенаведеним критеріям або положенням підпункту 3 абзацу 2.
(3) Договірні відносини починаються з укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися обома сторонами шляхом надсилання повідомлення без зазначення будь-яких причин, за 14 днів до кінця календарного місяця. Термін дії цього договору становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо дія договору не припиняється однією зі сторін шляхом надсилання повідомлення.

3c. Право користування TC eMap®

(1) TC eMap® може, під час пошуку, розставляти пріоритети в залежності від місцевості або введеного поштового кода Це означає, що можна отримати результати пошуку, що включають різні найменування місць та численних призначень.
Крім того, платформа дозволяє користувачеві пропонувати та перевіряти складські потужності.
(2) Джерелом даних та інформації, відображених у програмному продуктуTC eMap®виступають треті сторони. Таким чином, TIMOCOM залишає за собою право відмовитися від виконання договору у випадку неточного або невчасного самостійного надання даних, якщо тільки користувач не зможе довести, що винною стороною у цьому випадку виступає TIMOCOM.
(3) Програма здійснює пошук пунктів призначення, що відповідають назвам вказаних в ній місць. Це означає, що результати пошуку можуть відображати схожі назви місць та кілька пунктів призначення. TIMOCOM не несе відповідальності за автоматичний та точний вибір програмою бажаного пункту призначення. TIMOCOM також не надає жодної гарантії за будь-яку точність або повноту відповідних даних, тобто поштові коди, деталі назви вулиць або іншу додаткову інформацію. Карти підлягають постійному внесенню змін відповідно до новітньої технології. Не надається жодних гарантій щодо деталей на картах, а також щодо відсутності будь-яких помилок або за їхні інші характеристики.
(4) Ліцензіари постачають матеріал карт та іншу пов'язану інформацію (зображення із супутника, інформація про сплату, обмеження руху, інформаційна система тощо) Карти, пов'язані дані, та функціональні можливості захищені авторським правом та є вийнятковою власністю компанії TIMOCOM та/або її ліцензіарів та партнерів, а також захищені міжнародними договорами та іншим національним законодавством країни, в якій вони використовуються. TIMOCOM забезпечує користувачу неперехідну, неексклюзивну суб-ліцензію на використання карт типу, що використовується у продукції TIMOCOM, виключно для внутрішнього (корпоративного) використання користувачем. Користувачеві не дозволяється копіювати, розкладати на складові, вилучати складові або змінювати ці карти, або виробляти похідну з них продукцію. Користувачу не дозволяється видаляти код джерела, файли джерела або загальну структуру цих карт, частково або повністю, або намагатися вчинити подібне, ця заборона застосовується до випадків відновлення, знищення, розкладання на складові або будь-який інший спосіб. Користувач не повинен використовувати ці продукти для функціонування в якості постачальника послуг, а також для інших цілей, що включають в себе обробку карт іншими фізичними або юридичними особами. Користувач не отримує жодних прав власності, які повністю залишаються у праві власності ліцензіарів. Забороняється змінювати, відміняти або видаляти посилання на авторське право, детальну інформацію про джерела або положення про власність.
(5) Якщо треті сторони-постачальники підвищують вартість для TIMOCOM, що діє на момент укладення договору, то TIMOCOM відповідно залишає за собою право збільшити вартості, пов’язані з оплачуваними ліцензіями для користувачів. Підвищення вартості набуває чинності за 2 тижня до першого місяця, що йде після отримання повідомлення про вищезазначене. Якщо зростання вартості на використанняTC eMap®з боку TIMOCOM підвищується більше, ніж на 10% протягом календарного року, то користувач має право застосувати надзвичайне право щодо припинення дії договору протягом 2 тижнів після отримання повідомлення про зростання вартості.
(6) TIMOCOM залишає за собою право користуватися ними на свій розсуд, змінювати, розширювати, видаляти та повторно категоризувати навігаційні планшети та елементи даних у будь-який час, включаючи потужності та специфікації для навігаційних планшетів та додаткових функцій, пов’язаних із картами. TIMOCOM не зобов’язана надавати або здійснювати поточне технічне обслуговування, усунення технічних недоліків, корегування (виправлення), оновлення та модернізацію (вдосконалення).
(7) Крім того, застосовуються такі умови для кінцевих користувачів (Умови користування сервісами HERE)
(8) Договірні відносини стосовно платних ліцензій починаються з дати укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору, дія яких може припинятися будь-якою стороною без наведення причин шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до кінця календарного місяця. Термін дії цього договору становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо дія договору не припиняється однією зі сторін шляхом надсилання повідомлення.

3d. Право використовувати функцію телематики

(1) Платформа надає користувачеві, згідно з умовами договору, доступ до функції телематики, за допомогою якої користувач може передавати через супутник наявні дані зі своїх власних транспортних засобів, наприклад місцезнаходження, отримане з Глобальної системою позиціонування (GPS) із локальних навігаційних пристроїв або дані датчиків інших транспортних систем на користувацьку платформу TIMOCOM (завантаження), а також використовувати ці дані через платформу необмеженим чином, та показувати ці дані іншим користувачам платформи (глядачам) у контексті обмеженого в часі доступу. Так само, платформа дозволяє глядачеві відображати дані з телематичних систем, встановлених на транспортних засобах інших користувачів, за умови, що вони отримали дозвіл на відповідний рівень доступу. Необхідним компонентом для відображення цих даних є договір постачання з постачальником телематики на завантаження і ліцензії для застосування TC eMap® або аналогічної придатної програми для відображення карт, яка підтримується інтерфейсом TIMOCOM (GPS Share ).
(2) У випадках, коли користувач погоджується, щоб глядач відображав такі дані у телематичній системі його транспортного засобу, то користувач має забезпечити надання таких даних протягом погодженого періоду часу на безперервній основі відповідно до новітньої технології. Користувач несе безпосередню відповідальність за точну та своєчасну передачу даних TIMOCOM.
(3) Забороняється використання та обробка даних з телематичної системи у транспортних засобах третьої сторони, що не орендуються на постійній основі користувачем, якщо про це не укладено угоду між 2 користувачами програмного забезпечення в контексті процедури погодження, описаної у вищенаведеному абзаці 1. Зокрема, жодному користувачеві не дозволяється завантажувати дані з телематичної системи субпідрядників та/або постійно задіяних сторін від імені користувача. У випадку порушення умов цього абзацу, TIMOCOM уповноважується блокувати надання даних на будь-яку задіяну телематичну систему.
(4) Користувач несе відповідальність за забезпечення використання цієї функції згідно з відповідним законодавством «Про захист даних». Користувач зобов’язується при здійсненні пошуку, обробки та використанні даних за допомогою цієї функції дотримуватися всіх відповідних вимог щодо захисту даних згідно з відповідним законодавством. Зокрема, дані телематики можна використовувати лише для координації дії відстежуваних транспортних засобів та/або телематичних систем згідно з цілями, визначеними для такого типу послуги. У контексті надання цієї послуги не дозволяється призначати авторизованим телематичним системам фактичні імена реальних людей (наприклад, ім’я водія).
(5) Користувач зобов’язується надати TIMOCOM дозвіл на збір, обробку та використання даних, що обробляються за допомогою платформи (особливо, дані позиціонування). Користувач має право у будь-який час, або у майбутньому, відкликати цю згоду на фіксацію, обробку, зберігання та використання даних телематики, що оброблюються цією функцією. Відкликання згоди у таких спосіб не впливає на дію договору, а також на зобов'язання користувача по оплаті. Користувач визнає, що внаслідок подібного відкликання TIMOCOM може не мати можливості для подальшого користування функцією телематики цієї системи.
a) Користувач зобов’язується повідомити всіх осіб, обладнаних телематичною системою перед тим, як вони почнуть їх використання, про надання згоди TIMOCOM на обробку даних, природу даних, що обробляються, мету, термін дії такої згоди на обробку, перелік компаній, задіяних в обробці даних, а також обсяг передачі кінцевих даних.
б) У межах, в яких відповідне законодавство, що стосуються користувача, зобов’язує його отримати згоду всіх осіб, обладнаних телематичною системою, користувач зобов’язується забезпечити, щоб всі необхідні або законним чином дозволені альтернативи (наприклад, угоди з компаніями) були присутні в письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів TIMOCOM.
(6) Користувач несе відповідальність за забезпечення використання цієї функції згідно з відповідним законодавством «Про захист даних». При отриманні, обробці та використанні даних за допомогою цього програмного забезпечення, глядач зобов’язується дотримуватися всіх відповідних положень щодо захисту даних згідно чинного законодавства. Зокрема, дані телематики можна використовувати лише для координації дії відстежуваних транспортних засобів та/або телематичних систем згідно з цілями, визначеними для такого типу послуги. Жодна інша форма користування цими даними, за виключенням цієї визначеної цілі, забороняється.
(7) У випадках порушення глядачем та/або користувачем умов відповідного законодавства «Про захист даних», зокрема, положень вищевказаних абзаців 4,5 ти/або 6, TIMOCOM має право негайно припинити дію договору із глядачем та/або користувачем. Глядач та/або користувач зобов’язуються компенсувати збитки та не мати жодних претензій до TIMOCOM, виникаючих з або у зв’язку з будь-якими випадками недотримання вимог законодавства «Про захист даних», зокрема стосовно положень вищенаведених абзаців 4, 5 та/або 6, що виникли в результаті дій глядача та/або користувача.
(8) Платні договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання TIMOCOM ліцензійного договору, а також можуть припинятися, при наведенні підстав для такого, будь-якою стороною шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін дії цього договору становить 1 місяць і може продовжуватися на 1 місяць, якщо дію договору не припинено шляхом офіційного повідомлення однією зі сторін.

3e. Право користування TC eBid®

(1) ) у той мірі, наскільки це погоджено, платформа надає користувачеві доступ до додаткаTC eBid®,за допомогою якого користувачі можуть видавати запрошення до участі в торзі на контракти з попередньо встановленими умовами в галузі перевезень і логістики в цільовій групі (компанія-учасник торгів), яку їм слід обрати або можуть представити пропозиції для запрошення на участь у торгах (підрядник, заявник). Цей додаток дозволяє користувачеві описувати умови торгів, збирати, обробляти і передавати пропозиції під час підготовки до укладення договору за умов його/її власної відповідальності.
(2) Право користування для компанії-організатора тендеру починається після отримання оплати по першому рахунку від TIMOCOM, або із надання TIMOCOM доступу до програмного додатку.
(3) Запрошення на тендер не є пропозицією, що зобов’язує, а проханням подати пропозиції і воно не є зобов'язанням укласти контракт.. Сторона, яка запрошує на тендер, визнає, що цінова пропозиція відповідно стосується виключно  предмету послуги, заявленої в тендері. Дійсний контракт може укладатися тільки при однакових заявах про наміри постачальника послуг з перевезення і учасника тендеру.
(4) Учасники торгів зобов’язуються дотримуватися своїх поданих пропозицій протягом 1 місяця після публікації запрошення до тендеру.
(5) TIMOCOM залишає за собою право перевіряти тендерні пропозиції не довше 2 робочих днів з дати введення даних, те саме стосується пропозицій з боку учасників торгів, щодо їхньої відповідності законодавству, повноти та незаперечності. Пропозиція вважається незаконною, якщо порушує закон або будь-які офіційні заборони, право власності третіх сторін або моральні норми. Пропозиція вважається неповною за відсутності важливих договірних частин або необхідної інформації стосовно необхідних дозволів або ліцензій на виконання. Пропозиція вважається непереконливою, якщо вона носить рекламний характер або якщо стосується лише одиничного транспорту.
(6) Якщо TIMOCOM визначено, у зворотному порядку або іншим чином, що компанія-організатор тендерну або учасник торгів не виконують положення абзацу 5, то вони мають право видалити, зупинити або навіть не публікувати пропозицію у програмному додатку, проте залишити скаргу для розгляду.
(7) TIMOCOM залишає за собою право публікувати пропозиції лише від компанії, що подає запрошення до участі в тендері в програмному додатку, яка щонайменше отримала середній показник надійності від відомого бюро кредитної інформації, і щодо якої не відомі жодні обставини, які можуть реально ставити під загрозу фінансову обробку пропозицій. Середній показник довіри відповідає індексу вище 300 балів від Creditreform, Німеччина, показнику «В» Euler Hermes Kreditversicherungs- AG або показнику «R» від Coface AG, Європа. Якщо кредитний рейтинг компанії, що подає запрошення до тендеру, не досягає рівня цього значення або його відповідника протягом дії терміну пропозиції, або якщо TIMOCOM стає відомо про обставини, що ставлять під загрозу конкретним способом послідуючу оплату тендерних пропозицій, то TIMOCOM має право або припинити пропозицію, як тільки їм стає відомо про погіршений показник, або відкласти її, доки не проясниться ситуація із обмеженим кредитним рейтингом.
(8) TIMOCOM має право передавати пропозиції для участі у торгах або оцінювати пропозицію до участі у торгах поетапно в обмін на компенсацію за скаргу, що існує згідно цьому запрошенню до участі у торгах з боку TIMOCOM.
(9) TIMOCOM відводить спеціальне поле для технічних запитань стосовно конкретного запрошення до участі у тендері для потенціальних учасників тендера. TIMOCOM залишає за собою право подовжувати кінцевий термін виконання по тендеру на такий період часу, на який подовжується період для надання відповідей на запитання, якщо це перевищує термін в 1 робочий день. TIMOCOM також залишає за собою право видаляти записи, що ускладнюють користування послугами для інших користувачів, згідно чому такі записи, наприклад:- не служать для уточнення технічних питань стосовно конкретного запрошення до участі в тендері;- мають рекламний характер;
- можуть дискредитувати інших учасників.
(10) Користувач несе виключну відповідальність за всі дані та пропозиції у межах запрошення до участі в тендері, що публікуються або надсилаються TIMOCOM за допомогою програмного додатку. TIMOCOM не надає жодних гарантій щодо таких даних, укладення договорів або нерозголошення домовленостей, укладених за результатами такого тендеру, а також не стає договірним партнером як таким. TIMOCOM не надає жодних гарантій щодо даних та продуктивності учасників торгів, зокрема, якщо такі запрошуються за запитом компанії-організатора тендеру.
(11) TIMOCOM залишає за собою право видаляти пропозиції або не надсилати пропозиції від учасників торгів у випадках, коли стають відомі факти, що можуть конкретним чином становити загрозу для продуктивності учасника торгів або щодо правової або офіційної заборони виконання тендерних послуг як таких. TIMOCOM також має право видалити або ігнорувати розсилку пропозицій від таких учасників торгів, що діють не від свого імені або не зі свого облікового запису.
(12) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися шляхом надсилання повідомлення з боку однієї зі сторін без наведення будь-яких причин за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін дії цього договору становить 1 місяць і може продовжуватися на 1 місяць, якщо дія договору не припиняється шляхом повідомлення з боку будь-якої зі сторін. Як варіант, основою для договірних відносин може бути окремий договір, дія якого завершується автоматично при завершенні періоду участі у торгах без необхідності у будь-якому формальному припиненні дії договору. Право користування учасника торгів, запрошеного до участі в тендері компанією-організатором тендеру завершується із кінцевою датою запрошення до участі в торгах, при цьому, за наявності права користування згідно існуючого ліцензійного договору, окремо вимагається завершення іншим способом.
(13) TIMOCOM має право підвищувати платню за користування при підвищенні індексу споживчих вартостей, що визначається Комісією ЄС для ЄС (HICP/ГІСЦ – гармонізований індекс споживчих вартостей) згідно з Положеннями ЄС №1921/2001, Основа 2005 = 100 балів (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) порівняно із індексом, що існував на час укладення договору, аналогічне співвідношення (переведене у відсотки) без подібного вимагає окремої декларації стосовно зміни вартості з боку ) TIMOCOM. Зміни, про які повідомляється Комісією ЄС станом на жовтень, є вирішальними. Зміни вступають в силу з 01 січня наступного року. При зменшенні індексу споживчої вартості, плата за користування автоматично знижується в аналогічному співвідношенні (переведеному у відсотки), що вступає в силу з 01 січня наступного року. Відповідна вартість використовується як фіксована протягом одного календарного року. Це положення застосовується на щорічній основі.

3f. Право користування обміном складськими потужностями

(1) Платформа дозволяє користувачеві - до тої міри, наскільки це погоджено - запропонувати складські потужності і переглянути запропоновані складські потужності. Публікація пропозицій може проводитися за допомогою платформи, а також за допомогою загальнодоступної головної сторінки компанії TIMOCOM і через веб-сайт: www.portatio.com.
(2) Застарілі данні підлягають негайному видаленню. Вхідні дані мають бути повними, вводитися простим скриптом без додаткових пропусків або інших символів, що використовуються для виділення, а також повинні включати точні докладні дані у всіх наданих полях введення. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначених у пункті 3 абзаці 2.
(3) Договірні відносини починаються з укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору, та можуть припинятися обома сторонами без необхідності наведення причин шляхом направлення офіційного повідомлення за 14 днів до закінчення календарного місяця. Термін дії договору становить 1 місяць та може подовжуватися на 1 місяць, якщо дію договору не припинено шляхом направлення офіційного повідомлення будь-якою зі сторін.

3g. Право використання “Функції обміну повідомленнями

(1) Система обміну повідомленнями дозволяє користувачу, згідно погодженому, надсилати повідомлення в межах користувальницької платформи іншому користувачу, який зареєстрував цю функцію.
(2) Система обміну повідомленнями не замінює загальну відкриту систему обміну інформацією, та особливо не підходить для відправлення виклику про екстрену допомогу або подібних аварійних сигналів відповідним службам або органам влади.
(3) Для користування цією послугою потрібно налаштувати та технічно підтримувати користувальницький профіль. При налаштуванні системи обміну повідомленнями на користувальницькій платформі користувач позначається як такий, що готовий до отримання повідомлення. Відповідний зареєстрований користувач несе виключну відповідальність за зміст повідомлення, що надсилається. Повідомлення, що надсилаються користувачами, не є відображенням думки TIMOCOM, це також не означає що TIMOCOM погоджується з ними, або розділяє їх.
(4) При налаштуванні та використанні системи обміну повідомленнями, TIMOCOM збирає, зберігає та оброблює особисті та технічні дані користувача, повідомлення та інформацію, яку користувач надає третім особам у своєму профілі. Ці дані використовуються TIMOCOM у наступних цілях:

  • - Перевірка ідентичності користувача
  • - Надання та технічна підтримка погодженої послуги
  • - Забезпечення дотримання цих умов користування
  • - Виконання транзакцій, ініційованих користувачем
  • - Виконання правових зобов'язань, офіційних судових рішень, що підлягають
       примусовому виконанню, або судових вимог.

(5)TIMOCOM не гарантує доставку повідомлення до місця призначення. Аналогічно, не гарантується, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично відповідає особі, що надсилає або отримує повідомлення.
(6) TIMOCOM залишає за собою право, проте не зобов'язується, перевіряти повідомлення користувача відповідно до вимог забезпечення конфіденційності віддаленого спілкування у випадку порушення Пункту 3 (2) цих положень, і має право блокувати такі повідомлення, спростовувати дані користувача або блокувати доступ користувачу до системи обміну повідомленнями.
(7) Використовуючи систему обміну повідомленнями, користувач погоджується, що повідомлення, які надсилаються через систему обміну повідомленнями, можуть зберігатися на сервері TIMOCOM згідно вимог забезпечення конфіденційності віддаленого спілкування протягом періоду не менше 3 місяців для передання обраному користувачу, що і надає можливість перегляду повідомлення. TIMOCOM зобов'язується зберігати повідомлення на сервері для користувача до моменту видалення повідомлення за вимогами усіх користувачів, що приймають участь у спілкуванні, або після закінчення періоду тривалістю не менше трьох місяців з моменту створення та передачі повідомлення, якщо інше не вимагається, дозволяється або не наказується до примусового виконання у правовому, судовому або офіційному порядку. Після завершення мінімального періоду зберігання, користувач має знати, що повідомлення буде видалене без попереднього повідомлення.
(8) Виконання будь-яких зобов'язань щодо зберігання записів стосовно повідомлень є виключною відповідальністю користувача. З метою надання можливості окремого зберігання користувачу доступна функція роздрукування.
(9) Користувач несе відповідальність за забезпечення використання системи обміну повідомленнями згідно відповідного законодавства про захист даних. Користувач зобов'язується при здійсненні пошуку, обробки та використанні даних за допомогою системи обміну повідомленнями дотримуватися всіх відповідних вимог щодо захисту даних в межах відповідного законодавства. Жодна інша форма користування цими даними, за виключенням цієї визначеної цілі, забороняється. Користувач звільняє TIMOCOM від будь-яких претензій, що виникають з причини або у зв'язку з будь-яким невиконанням положень законодавства про захист даних.
(10) Користувач має право у будь-який час, або у майбутньому, відкликати цю згоду на фіксацію, обробку, зберігання та використання даних, що оброблюються системою обміну повідомленнями. Відкликання згоди у таких спосіб не впливає на дію договору, а також на зобов'язання користувача по оплаті. Користувач погоджується з тим, що TIMOCOM внаслідок подібного відкликання може більше не мати можливості сприяти у подальшому використанню функціональності обміну повідомленнями.
(11) Платні договірні стосунки починаються з моменту письмового підтвердження або підписання ліцензійного договору TIMOCOM, який кожна зі сторін має право розірвати відповідним чином, вказавши причини, шляхом надіслання повідомлення за 14 днів до кінця календарного місяця. Термін дії цього договору становить 1 місяць та може продовжуватися ще на 1 місяць, якщо договір не розривається шляхом надсилання відповідного повідомлення з боку ознієї зі сторін.

3h. Право користування TC Connect

(1) Настільки, наскільки це погоджено, ТС Connect дозволяє користувачеві встановити з'єднання між програмним забезпеченням системи управління транспортом, яке встановлено на терміналі користувача (тут і далі: TMS), і Платформою. У цьому сенсі ТC Connect виконує функцію інтерфейсу, за допомоги якого дані можуть передаватися між TMS користувача і платформою.
(2) Графічний користувальницький інтерфейс не долучений. Для відображення змісту платформи, може знадобитися погодження додаткових ліцензій.
(3) Підключення наявної TMS користувача до цього інтерфейсу, і, таким чином, до платформи буде здійснюватися користувачем за його/її власної відповідальності. Для цієї мети, компанія TIMOCOM може забезпечувати технічну підтримку користувача шляхом надання технічного опису інтерфейсу. Технічний опис продукту не є частиною цього контракту. Це не гарантує, що технічний опис продукту є корисним без попереднього технічного "ноу-хау" про інтерфейси.
(4) Контрактні відносини починаються з письмової згоди або з підписання ліцензійної угоди і можуть бути припинені повідомленням без зазначення будь-яких причин обома сторонами 14-денним нотісом до кінця календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3і. Право користування для "служби керування документуванням"

(1) У той мірі, наскільки це узгоджено, платформа надає користувачеві/користувачці доступ до "службі керування документуванням" (СКД; DMS), яку він / вона може використовувати для завантаження своїх власних документів до платформи TIMOCOM і надати можливість для їх перегляду іншим користувачам платформи. TIMOCOM залишає за собою право обмежити послугу зважаючи на формат, обсяг і кількість документів.
(2) Документація, що завантажується користувачем/користувачкою зберігатиметься в ЄС у зашифрованому форматі. Отримання даних відбувається через функцію завантаження авторизованим користувачем, у відповідності з тим, що права на пошук і передачу інформації залишаються за користувачем/користувачкою, який(-а) завантажив(-ла) ці дані. Користувач/користувачка, який(-а) завантажив(-ла) документ до платформи, погоджується на збирання, обробку та використання даних компанією TIMOCOM, отриманих за допомоги сервісу СКД (DMS).
(3) Технології і функціональні можливості СКД (DMS) захищені авторським правом і є виключною власністю TIMOCOM і її ліцензіарів. Крім того, вони захищені міжнародними угодами та національним законодавством в країні, в якій вони використовуються.
(4) TIMOCOM звільняється від надання користувачеві сервісу, якщо не має доступу до пам'яті в результаті обставин, викликаних діями ліцензіара третьої сторони або не з вини TIMOCOM протягом періоду недоступності, які виходять за рамки тих, які встановлені в пункті 2 (1) цих Загальних положень і умов. Користувач буде негайно проінформований про будь-які з таких простоїв і звільнений від сплати протягом цих періодів часу.
(5) Користувач/користувачка несе повну відповідальність за використання свого DMS-логіну і утримуватиметься від будь-яких зловживань і спроб отримати несанкціонований доступ до інформації, сам/сама або за допомогою третьої сторони, а також від втручання в систему платформи. У таких випадках користувач/користувачка повинен(-на) нести всі здійснені витрати, включаючи будь-які витрати, яких зазнав TIMOCOM в результаті перевірки обладнання і / або будь-які витрати, пов'язані зі збоями і дефектами, за які несе відповідальність користувач/користувачка. Користувач/користувачка повинен(-на) негайно повідомити компанію TIMOCOM про будь-які спроби несанкціонованого доступу третіх осіб, аби отримати доступ до програмних продуктів або будь-які відомі або підозрювані витоки даних. Крім того, користувач/користувачка повинен(-на) проваджувати всі інші відповідні спільні дії, негайно і без будь-яких витрат для компанії TIMOCOM, особливо якщо вказівку зробити це надано компанією TIMOCOM і вартість необхідних заходів в межах розумного.
(6) Перед завантаженням документів до платформи, користувач повинен перевірити їх на наявність шкідливого контенту, зокрема з використанням актуальних програм антивірусного захисту для перевірки на наявність шкідливих програм.
(7) Користувач/користувачка має право відкликати згоду, надану компанії "TimoCom" для збору, обробки, зберігання і використання даних, які обробляються сервісом СКД (DMS) в будь-який час і зі зворотною дією. Таке анулювання не впливатиме на існування угоди або платіжних зобов'язань користувача. Користувач/користувачка визнає, що, як наслідок такого відкликання, компанія TIMOCOM може більше не бути в змозі додатково полегшити використання СКД (DMS).
(8) Користувач/користувачка відповідає за обробку документів відповідно до вимог щодо захисту даних і зобов'язується дотримуватися всіх відповідних положень про захист даних, встановлених чинним законодавством.
(9) У разі порушення правил захисту даних, зокрема, по відношенню до попереднього пункту (8), компанія TIMOCOM має право розірвати угоду з негайним її вступом у силу. Користувач/користувачка звільняє компанію "TimoCom" від всіх претензій, що випливають із або в зв'язку з будь-яким недотриманням захисту даних, договірних чи інших правових положень.
(10) Функція СКД (DMS) не заміняє собою електронний архів даних. Зокрема, TIMOCOM не зберігає документи у формі, коли вони стають предметом аудиторської перевірки, протягом необмеженого періоду часу. Користувач/користувачка несе повну відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань стосовно зберігання повідомлень. Після закінчення права користування, користувач/користувачка повинен(-на) очікувати, що документи, які він / вона завантажив(-ла) будуть видалені без додаткового повідомлення.
(11) Договірні відносини починається з моменту письмового прийняття або підписання ліцензійної угоди і може бути зазвичай розірваний будь-якою зі сторін, не посилаючись на причини, при наданні повідомлення за 14 днів до кінця календарного місяця. Термін дії договору становить 1 місяць і продовжується на 1 місяць, якщо він не розірваний однією зі сторін в установленому порядку.

3j. Право використання “GPS Share”

(1) При домовленості функція GPS Share дає змогу користувачеві встановлювати з’єднання між програмним забезпеченням і платформою на терміналі користувача. У цьому сенсі GPS Share виконує функцію інтерфейсу, за допомоги якого можуть передаватися дані між програмним забезпеченням і платформою. Принципи захисту даних щодо функціональних можливостей телематики для TC eMap® (пп. 3-7) відповідно застосовуються щодо даних телематики.
(2) Графічний користувацький інтерфейс не включено. Для відображення змісту платформи, може знадобитися погодження додаткових ліцензій.
(3) Підключення наявного програмного забезпечення користувача до цього інтерфейсу, і, таким чином, до платформи буде здійснюватися користувачем під його власну відповідальність. Для цієї мети, компанія TIMOCOM може забезпечувати технічну підтримку користувача шляхом надання технічного опису інтерфейсу. Технічний опис продукту не є частиною цього контракту. Це не гарантує, що технічний опис продукту є корисним без попереднього технічного "ноу-хау" про інтерфейси.
(4) Контрактні відносини починаються з письмової згоди або з підписання ліцензійної угоди і можуть бути припинені повідомленням без зазначення будь-яких причин обома сторонами повідомленням за 14 днів до закінчення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3k. Правила використання TC Transport Order®

(1) У випадку погодження, платформа дає користувачу можливість завантажувати, редагувати, передавати та демонструвати декларації та документи додатку TC Transport Order® для документації та сприяння заключення договору на перевезення з іншою стороною З цією метою, користувач може створювати шаблони на платформі, редагувати форми, а також коментувати та зберігати декларації TIMOCOM може надавати користувачеві оперції станом на сьогоднішній день у вигляді зведень.
(2) Користувачами платформи можуть бути інші сторони договору, а також зовнішні контактні особи, які будуть вводитися самим постачальником транспортних послуг. Така зовнішня контактна особа не отримає власного права на використання платформи для передачі документів або заяв.
(3) З технічних причин деякі дані можуть задаватися в формах. Стандартні налаштування не представляють рекомендації TIMOCOM Користувач отримає ці дані у випадку необхідності під свою відповідальність
Заголовки та описи у формі можуть бути змінені завдяки особистим налаштуванням мови користувача на платформі, і саме тому декларації у відправника та отримувача можуть відрізнятись між собою Заголовки та описи у формах, так само як і їх переклад, існують для полегшення життя користувача, і є рекомендаціями від TIMOCOM Користувачі повинні на власний розсуд тлумачити такі терміни у заголовках та описах форм Попереднє налаштування документа, що позначений як "обов'язковий до виконання", це налаштування мови для особи, яка створює форму
(4) Користувач усвідомлює, що між сторонами укладається дійсний контракт з підтвердженими прав і обов’язків шляхом надання однакових заяв в рамках даної заявки стосовно основних компонентів транспорту.
(5) TIMOCOM допомагає користувачам виконати обмежувальні вимоги TIMOCOM може збирати, зберігати, та оброблювати дані, які необхідні для операції тривалістю більше 10 ділових років Відповідальність за дотримання обмежувальних вимог несе лише користувач TIMOCOM забезпечує функцію експорту таких даних для того, щоб дозволити користувачеві зберігати їх окремо TIMOCOM залишає за собою право обмежувати місткість пам'яті, яка використовується для збереження операції згідно з Розділом 3 цих Умов та положень Будь-яка ємність пам'яті, що є більшою або меншою за таку кількість, повинна узгоджуватися окремо У випадку, якщо користувач надає запит на доступ та/або передачу збережених даних після закінчення терміну дії ліцензійної угоди, TIMOCOM має право лише надавати зазначений доступ або забезпечувати передачу даних лише після належної компенсації витрат, і після того як будь-які відкриті вимоги за ліцензійною угодою виконані.
(6) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися обома сторонами без наведення будь-яких причин, шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3l. Умови користування «Запит на Розцінку»

(1) За погодженням платформа надає користувачеві доступ до функції «Запит на Розцінку», за допомогою якої вони можуть видавати окремі замовлення на фрахт цільовій групі (постачальникам вантажних послуг) або вказувати ціну для тендера (учасників торгів). Функція дозволяє користувачеві описувати і обробляти індивідуальні замовлення вантажних перевезень, а також передавати тендери і цінові пропозиції наних.
(2) Цільова група може включати користувачів платформи, а також зовнішніх контактних осіб, які будуть вводитися самим постачальником транспортних послуг.
TIMOCOM залишає за собою право обмежити кількість учасників тендеру на окреме замовлення на перевезення. TIMOCOM також на свій розсуд обмежує час між проведенням тендеру і запланованою датою поставки.
(4) Фрахтова пропозиція не є пропозицією, що зобов’язує, а проханням подати пропозиції і воно не є зобов'язанням укласти контракт.. Постачальник послуг перевезення визнає, що цінова пропозиція відповідно стосується виключно предмету послуги, заявленої в тендері. Дійсний контракт може укладатися тільки при однакових заявах про наміри постачальника послуг з перевезення і учасника тендеру.
(5) Застарілі дані підлягають негайному видаленню. Введення даних має проводитися повністю, у простій формі, без додаткових пропусків або інших знаків, які підходять лише для виділення, із вказуванням точних даних в призначених полях для введення даних. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначених у Статті 3 п. 2 також без подальшого оповіщення
(6) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися обома сторонами без наведення будь-яких причин, шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін контракту - 1 місяць і вні продовжується ще на 1 місяць, якщо контракт не розривається належним повідомленням будь-якої зі сторін. Право користування учасника торгів, запрошеного до участі в тендері постачальником послуг перевезення, завершується при укладанні контракту з одним із учасників тендеру, при цьому, не вимагається окремого завершення, якщо тільки немає права користування згідно існуючого ліцензійного договору.

4. Плата за користування

(1) Плата за користування оплачується авансом на початку періоду користування та перераховується на користь TIMOCOM не пізніше третього робочого дня відповідного періоду часу. Рахунки за додаткові послуги, надані TIMOCOM, підлягають негайній сплаті. Всі витрати щодо оплати покриваються користувачем за винятком режиму правового регулювання для SEPA-платежів (Єдиний простір платежів в євро).
(2) Право користувача на зарахування або утримання своїх платежів за зустрічними позовами не діє, за винятком тих випадків, коли безумовні зустрічні позови або зустрічні позови не визнано як остаточні та обов’язкові до виконання.
(3) У випадках, коли користувач, якому надано знижку від TIMOCOM на певний розрахунковий період щодо авансової оплати ліцензійного збору, припиняє дію договору або частини договору до кінця цього розрахункового періоду, така знижка відміняється у зворотному порядку. Це положення також застосовується, якщо розірвання договору здійснюється TIMOCOM через вагомі причини.
(4) TIMOCOM має право щороку збільшувати вартість погодженої ліцензії у розумних межах за умови, що TIMOCOM зобов’язується повідомляти про збільшення вартості шляхом надсилання повідомлення у письмовій формі за 4 тижні до такого. Якщо вартість підвищується на 5% порівняно із аналогічним періодом минулого року, то клієнт має право припинити дію договору протягом 14 днів з моменту початку застосування нової вартості. Незастосування знижки або закінчення спеціальних строкових договорів не виступає підвищенням вартості згідно визначення цього пункту. Якщо TIMOCOM не використовує право на підвищення вартості один або кілька разів, це не свідчить про те, що вони відмовляються від цього права як від такого. Передоплата не надає жодних цінових гарантій на період, оплачений авансом.

5. Рівне ставлення, суб-ліцензії, право власності, захист даних

(1) Програмне забезпечення надає користувачеві доступ до користувальницької платформи разом із іншими користувачами без надання переваги над іншими користувачами.
(2) Ліцензійний договір не дає права на надання суб-ліцензії або передання можливостей використання даних або користування програмним забезпеченням третім особам; зокрема, не для використання програмного забезпечення для власних ІТ-прав власності. Програмне забезпечення та його програмний код захищаються законом «Про авторське право». Програмне забезпечення залишається власністю TIMOCOM. Програмне забезпечення може містити коди, що є інтелектуальною власністю третіх сторін, а також може містити посилання на них, або можлива наявність інших посилань. Ці коди надаються користувачу у ліцензійне користування на основі ліцензійного договору або положень відповідної третьої сторони. Користувач приймає дійсність цих ліцензійних договорів або положень.
(3) Користувач зобов’язується повідомляти TIMOCOM про кожен випадок використання третіми особами або передбачувані претензії третіх сторін проти його користування або проти TIMOCOM, про які йому стає відомо, та які порушують положення про користування цього договору для можливості застосування правового захисту якомога швидше.
(4) Користувач не має права на регулярне консультування щодо технології програмного забезпечення, на наступне надання оновлень або подальших носіїв даних, зокрема, права на програмний код для перепроектування, демонтажу або внесення змін у програмне забезпечення. Користувачеві забороняється користуватися ліцензійним програмним забезпеченням для подальшої розробки технології програмного забезпечення, змінених версій або для підготування копій на користь третіх сторін, а також інших користувачів. Кожен випадок використання за межами вищевказаного, навіть за допомогою копій, через паралельне або альтернативне користування різних робочих місць або на користь різних торгівельних підприємств та/або галузей вимагає письмового погодження додаткової ліцензії в обмін на оплату.
(5) Користувач зобов’язується повідомляти TIMOCOM про будь-які зніми стосовно компанії або торгівельного реєстру компанії негайно після проведення таких. Подібне стосується змін у правовій формі або адресі, а також виходу або введення осіб, уповноважених представників, зареєстрованих в компанії та у торговому реєстрі.
(6) Користувач заявляє, що TIMOCOM зберігає його технічні дані з метою захисту даних від несанкціонованого використання та вдосконалення передачі даних. Це може включати в себе анонімні дані, залежно від кінцевих пристроїв, такі як використовувана операційна система, роздільна здатність екрану, браузер, ID процесора і швидкість процесора, фізична пам’ять і MAC-адреси і дані, які можуть містити інформацію про особу, як от IP-адреса, ID пристроїв, архітектуру цифрової мережі домену, шлях установки, ім’я користувача, настройки мови, кукі-файли і телематичні дані.
Крім того, TIMOCOM зберігає і обробляє персональні дані в реєстрації користувача облікового запису TIMOCOM при створенні свого профілю для своєї презентації на платформі, наприклад, ім’я користувача, посада, контактні дані, належність до компанії-користувача і володіння мовами.
(7) Користувачі заявляють про свою згоду на збереження TIMOCOM їхніх комерційних даних з метою укладання договорів та обробки договорів, а також на отримання інформації від відомих агентств кредитної інформації щодо них.
(8) Користувач надає свою згоду на те, щоб TIMOCOM повідомляв користувацькі дані філіалам або партнерським компаніям для здійснення поставок за ліцензійною угодою або за замовленнями послуг для користувача. На даний час, це: TIMOCOM SAS: Париж, FR- 75008, бульвар Хаусман, 153; TIMOCOM Logistica SL: Барселона/Алелла, ES- 08328, Авеніда Рієра Прінсіпаль; Hock R. Kft: Секешфехервар 7, HU- 8000 вул. Малом 7, D.A. Korbut: Піла, PL- 64-920, вул.  Мотилевська 24; DPN CZ Team s.r.o., Усті-над-Лабем CZ- 400 01, вул, Клішська 977/77; Ticonex Gmb: Еркрат DE-40699,  Бессемерштр. 2-4.
Ці компанії збирають та обробляють користувацькі дані виключно від імені та на основі інструкцій виданих TIMOCOM та зобов’язуються з боку TIMOCOM виконувати відповідне законодавство «Про захист даних». Повідомлення особистих даних третім особам може відбуватися лише у випадках застосування законодавчих вимог та/або на виконання наказів офіційної влади або суду, а також для попередження або боротьби зі злочинними діями або з порушенням цих ліцензійних умов. Дані, які не належать до інформації про особу, наприклад, анонімні дані або дані, призначені для третіх осіб для виконання договору, можуть зберігатися і оброблятися TIMOCOM і передаватися третім особам.
(9) Користувач має право відкликати або обмежити згоду, надану компанії «TimoCom» на збір, обробку, зберігання і використання даних, в будь-який час і зі зворотною дією. 

Відкликання згоди та оголошення про обмеження направляється:

TIMOCOM GmbH
Захист даних
Бессемерштрасе 2-4
40699 Еркрат

Електронна адреса: datenschutz(at)timocom.com 

Таке відкликання і обмеження не впливатимуть на існування угоди чи платіжні зобов’язання користувача. Користувач визнає, що, як наслідок такого відкликання чи обмеження, компанія TIMOCOM, можливо, більше не бути в змозі далі дозволяти використовувати платформу.
(10) TIMOCOM звертає увагу на те, що згідно § 28a абзац 1 № 5 Закону Німеччини «Про захист даних» (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), дані щодо невиконання договірних зобов’язань стосовно належної дебіторської заборгованості, виникаючої в результаті договірних стосунків, можуть повідомлятися SCHUFA Holding AG (65201 Вісбаден, Корморанвег, 5) за умови, якщо дію договірних відносин можна припинити без надсилання повідомлення у зв’язку з існуючою заборгованістю, а також несплатою за надані послуги, не зважаючи на те, що такі підлягають оплаті протягом повідомленого періоду для оплати. Додаткову інформацію про SCHUFA можна отримати на веб-сайті: www.meineSCHUFA.de.

6. Гарантія та відповідальність

(1) Компанія TIMOCOM виключно гарантує, що платформа є придатною до використання згідно узгодженого ступеня. Деталі опису продукту, брошури та інша інформація для користувачів, що надаються TIMOCOM, носять характер необов’язкових рекомендацій. TIMOCOM не несе додаткової відповідальності. Зокрема, компанія TIMOCOM не бере на себе будь-яких гарантій за достовірність, точність і повноту даних, уведених іншими користувачами, за сумісність платформи з ІТ-середовищем користувача або за використовуваним віддаленим передаванням даних.
(2) Налаштування гіперпосилань та інформації на головній сторінці третіх осіб, до яких є доступ через головну сторінку TIMOCOM через гіперпосилання, не входить в договірні послуги. Вони також не служать для додаткового опису договірних зобов’язань з обслуговування. Гіперпосилання або сторінки, що доступні через ці гіперпосилання, не контролюються постійно, тому TIMOCOM не приймає на себе відповідальності за їхній зміст або точність.
(3) TIMOCOM не несе відповідальність за збитки, які завдають один одному різні користувачі в результаті втрати або передачі помилкових даних або будь-яким іншим чином. TIMOCOM не несе відповідальності за шкідливе програмне забезпечення або програмні коди (віруси, програми-троян, вірусні програми самотиражування і т.ін.), що запускаються на користувальницьку платформу користувачами або передаються у їхніх вкладених пропозиціях або описі та розповсюджуються за допомогою подібного. Користувач несе пряму відповідальність за нерозповсюдження подібних шкідливих програм.
(4) Компанія TIMOCOM не є ні стороною , ні посередником договору, укладеного за допомоги платформи, ні подавачем заяви, яка в цьому сенсі має стосунок до справи. Таким чином, TIMOCOM жодним чином не гарантує належну обробку договорів, укладених між користувачами, чи досягнення комерційного успіху. Користувач зобов’язується самостійно перевіряти та дбати про точність даних та інформації, що повідомляються йому третіми особами. Повідомлення від користувачів, що надсилаються чи відображаються через платформу, не є заявами чи думкою TIMOCOM, це також не означає, що TIMOCOM погоджується з ними або поділяє їх зміст. TIMOCOM не гарантує, що повідомлення, надіслані через платформу, досягнуть місця призначення або будуть отримані і прочитані користувачем, якому вони адресовані. Аналогічно, TIMOCOM не гарантує, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично є особою, що надсилає або отримує повідомлення.
(5) Користувач звільняє TIMOCOM від будь-якої відповідальності, що має місце у зв’язку з тим фактом, що користувач не використовує програмне забезпечення за прямим призначенням згідно цього договору. Виходячи з цього, TIMOCOM зобов’язується укладати аналогічні договори з іншими користувачами та доручати, при можливості (після попереднього задоволення своїх претензій щодо відшкодування збитків TIMOCOM) можливі існуючі претензій щодо відшкодування збитків проти інших користувачів, що пред’являються до такого користувача з метою відшкодування збитків.
(6) Ризик неуспішної або помилкової передачі даних покладається на користувача, як тільки дані залишають зону впливу TIMOCOM.
(7) Обмеження або звільнення від відповідальності за цим договором щодо відшкодування збитків, спричинених користувачем, не застосовуються у наступних випадках:
a) умисні дії або груба недбалість з боку TIMOCOM або їх агентів,
б) визнане порушення важливих договірних зобов’язань TIMOCOM, що ставить під загрозу досягнення цілей договору,
в) відповідальність TIMOCOM за навмисний обман або надання гарантії,
г) відповідальність згідно обов’язкового законодавства, як, наприклад, Закон «Про відповідальність виробника», або
д) відповідальність за визнане заподіяння тілесних ушкоджень, шкоди життю або здоров’ю з боку TIMOCOM або його агентів.
(8) Якщо користувач – бізнесмен/підприємець, відповідальність TIMOCOM щодо пропорційних та типових для укладеного договору збитків, обмежується наступним чином:
а) у випадках, зазначених у попередньому пункті 7 а) в разі грубої недбалості з боку простих опосередкованих агентів,
b) у випадках, зазначених у попередньому пункті 7 b) в разі звичайної недбалості.
Компанія TIMOCOM несе відповідальність за втрату даних, програм і їхнє відновлення через використання платформи тільки у випадках, вищезгаданих у параграфі. 7 дослівно a) та b), у той мірі, як це подано в тій мірі, в якій користувач міг би запобігти цій втраті шляхом застосування відповідних заходів у надзвичайних ситуаціях, таких як регулярне резервне копіювання даних.
(9) Компоненти платформи, позначені як "БЕТА" або "бета-версія", завжди являють собою незакінчені продукти в сенсі їхнього використання в повсякденній роботі, які, в той самий час, можуть включати в себе всі основні функції, проте має певні обмеження стосовно своєї експлуатації, сумісності та стабільності, оскільки досвід демонструє, що перед тим, як його офіційно опублікувати або «випустити», не завжди вдається відтворити повне середовище, що включає комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та/або умови використання. З цієї причини, компанія TIMOCOM також надає BETA-компоненти платформи такого роду для факультативних цілей тестування, коли користувачі можуть повідомити про свій досвід іхнього використання, і де форми вводу становлять істотну частину процесу. Не надається жодних гарантій стосовно продуктивних характеристик чи відсутності значних дефектів. Користувач визнає, що TIMOCOM не несе відповідальності у цьому відношенні, а також за будь-які випадки простою системи, втрати даних, дефекти або вторинну шкоду, спричинену такими дефектами, та будь-яку втрату прибутку. До установки і використання бета-компонентів платформи, користувач повинен провести повне резервне копіювання своїх даних.

7. Скарги

(1) Якщо TIMOCOM отримує інформацію про користувача, згідно з якою цей користувач визнаним чином порушує свої обов’язки за договором доставки, цим договором або іншим відповідним законодавством (далі – «скарга»), то TIMOCOM має право, але не зобов’язання, направити ці скарги з або без посилання на позивача відповідному користувачу, або, після його допиту та розгляду, іншим користувачам.
(2) Користувач, проти якого направлено претензію («Задіяна особа») зобов’язується зробити заяву щодо скарги стосовно її змісту для TIMOCOM та негайно врегулювати скаргу у письмовій формі, проте не пізніше, ніж протягом одного тижня з моменту отримання повідомлення, або, принаймні, обґрунтувати можливий довший період, необхідний для заяви.
(3) Якщо користувачу не вдалося своєю заявою врегулювати звинувачення, висунуте у скарзі щодо порушення зобов’язань, то TIMOCOM має право, але не зобов’язання, вимагати, щоб користувач врегулював скаргу протягом ще одного тижня. Обмежена вимога щодо врегулювання не потрібна, якщо згідно з обставинами це вважається недоцільним для TIMOCOM.
(4) Права за вищевказаними підпунктами 2 та 3 у зв’язку з правом блокувати або припинити дію існують виключно для TIMOCOM. Якщо TIMOCOM не застосовує такі права, то відповідальність щодо інших користувачів виключається.
(5) TIMOCOM не зобов’язана розглядати отримувані претензії.

8. Дострокове припинення дії, терміну ліцензії, фінальні положення

(1) Термін дії права користування орієнтований на індивідуально узгоджені модулі. Взаємовигідний проміжний період надсилання повідомлення застосовується протягом етапу безкоштовного тестування.
(2) Кожна сторона має право припинити дію цього договору без дотримання періоду надсилання повідомлення за наявності вагомої причини. Зокрема, важливою причиною для припинення TIMOCOM терміну дії договору, без надання повідомлення, є такі:
a) настання банкрутства користувача або загрози його банкрутства;
b) початок процедури банкрутства після того, як активи користувача були відхилені, повернуті із відмовою або користувач має представити письмове свідчення під присягою,
c) користувач визнано порушує положення цих умов, що становить загрозу для досягнення цілей цього договору, або що надає право на його блокування згідно з підпунктом 3 абзаци 4 or 5,
d) користувач затримує місячну оплату за користування, більш ніж на 14 календарних днів або
e) частка зацікавлених сторін в компанії користувача змінюються в розмірі 25% або більше, або юридично представляються іншими особами, в кожному випадку відносно до цього положення договору.
е) користувач, його законні представники або філії вступають в конкуренцію з TIMOCOM.
(3) Право користування починається після активації TIMOCOM та закінчується одночасно із договірними відносинами.
(4) Після припинення дії договору, користувач зобов’язується негайно видалити програмне забезпечення за виключенням всіх прав утримання, а також утримуватися від будь-якого використання програмного забезпечення.
(5) У випадку коли користувачем виступає підприємець, юридична особа згідно публічного права або окремих положень публічного права у межах значення § 310 абзац 1 речення 1 Закону Німеччини «Про захист даних» (BGB), або якщо він не має загального місця юрисдикції у Німеччині, то Дюссельдорф вважається погодженим місцем реалізації та місцем юрисдикції. У межах реалізації конвенції ООН «Про міжнародну торгівлю товарами» застосовується законодавство Німеччини.
(6) Якщо TIMOCOM надає користувачеві переклад цього договору або частин цього договору, то переважну законодавчу силу має версія договору на німецькій мові у випадках, коли переклад містить суперечливі моменти або відхилення від версії німецькою мовою.
(7) Якщо окремі положення цих умов стають недійсними, то це не впливає на дійсність інших положень. Недійсне положення замінюється на дійсне положення, яке, наскільки це можливо, має відповідати намірам недійсного положення.

Oстаннє оновлення: 31.01.2019

Умови:Умови користування TIMOCOM Міжнародний збір боргів

§1 Успішне виконання

1. TIMOCOM GmbH зобов’язується здійснювати дії, спрямовані виключно на підтримку Клієнтів при стягненні суми рахунку без ПДВ. TIMOCOM зобов’язується на свій розсуд вимагати від Боржника пояснення та проведення розрахунків по несплаченим позивам.
2. TIMOCOM не надає гарантій щодо успіху свого втручання.
3. Будь-які платежі, кредити, або компенсації, проведені Боржником після втручання, вважаються позитивним результатом вказаного втручання, якщо Клієнт не підтверджує TIMOCOM протягом 2 тижнів після рекомендованої дати оплати про те, що позив не врегульовано.
4. Клієнт має право у будь-який час вдаватися до альтернативних дій з метою стягнення заборгованості.

§ 2 Оплата наданих послуг

1. Рахунки підлягають негайній оплаті після отримання.
2. TIMOCOM має право на компенсацію з боку клієнта коштів, отриманих від свого боржника за висунутими до нього позивами (міжбанківські поточні розрахункові операції).3. TIMOCOM залишає за собою право стягувати суми щодо рахунку разом з іншими рахунками за умови, якщо Клієнтом, у звичайному ході ведення справ, вже видано TIMOCOM прямий дозвіл на списання. Клієнт уповноважує TIMOCOM стягувати будь-які неоплачені суми щодо рахунків по вказаному банківському рахунку.

§ 3 Термін дії

1. Клієнт залишається зобов’язаним щодо свого замовлення протягом 3 робочих днів. Договір вступає в силу після прийняття замовлення з боку TIMOCOM. Прийняття замовлення не вимагає підтвердження у будь-якій особливій формі, замовлення може прийматися непрямим способом. Більш конкретно угода вважається визнаною TIMOCOM, якщо TIMOCOM може довести своє втручання у ситуацію з Боржником протягом цього часу.
2. Клієнт має право припинити дію замовлення, надіславши за 2 тижні повідомлення про це. У випадку, коли проти Боржника вже порушено будь-яке провадження, Клієнт зобов’язується інформувати TIMOCOM стосовно будь-яких оплат у результаті таких проваджень, а за TIMOCOM зберігається право на погоджену оплату за надані послуги.
3. Залишається дійсним право кожної зі сторін припинити дію угоди через її суттєве невиконання.
4. Якщо в результаті втручання Клієнт або Боржник втрачають або припиняють свій статус як клієнта TIMOCOM, то Клієнт і TIMOCOM мають право розірвати Договір. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.
5. Якщо у ході втручання з’ясовується, що за всією імовірності позив не можливо стягнути, то втручання припиняється, а Клієнт інформується належним чином. Більш конкретно, вважається, що позив неможливо стягнути, якщо він оскаржений, якщо відступлене право вимоги, якщо він розглядався судом, якщо він має юридичну силу, якщо він обтяжений правам третіх осіб або якщо Боржник не спроможний виконати свої зобов’язання. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.
6. Клієнт зобов’язується надати TIMOCOM відповідну інформацію. У випадку ненадання TIMOCOM інформації, необхідної для обробки замовлення протягом 14 днів, незважаючи на зроблені запити, TIMOCOM має право припинити дію замовлення та нарахувати базовий збір або премію за успішно проведену роботу, здійснену до того часу.

§ 4 Відповідальність

1. Відповідальність TIMOCOM щодо відшкодування збитків, спричинених користувачем, на основі припущення чи виконання контракту, обмежується наступними випадками:
a) умисні дії або груба недбалість з боку TIMOCOM або їх агентів,
b) визнане порушення важливих договірних зобов’язань TIMOCOM, що ставить під загрозу досягнення цілей договору,
c) відповідальність TIMOCOM за навмисний обман або надання гарантії,
d) відповідальність згідно обов’язкового законодавства, як, наприклад, Закон «Про відповідальність виробника», або
e) відповідальність за визнане заподіяння тілесних ушкоджень, шкоди життю або здоров’ю з боку TIMOCOM або його агентів.
2. Якщо користувач – підприємець, відповідальність TIMOCOM щодо пропорційних та типових для укладеного договору збитків, обмежується наступним чином:
а) у випадках, зазначених у попередньому пункті 7 а) в разі грубої недбалості з боку простих опосередкованих агентів,
b) у випадках, зазначених у попередньому пункті 7 b) в разі звичайної недбалості.
3. Клієнт зобов’язується переконатися, що непогашена сума підлягає оплаті і не заперечується, а також що TIMOCOM надано всю необхідну документацію та інформацію. Привертаємо увагу на той факт, що клієнт має право на відшкодування лише від боржника премії за успішне виконання роботи при втручання у випадку, коли останній має заборгованість за доставку згідно фактично діючого правового режиму. Клієнт зобов’язується пред’являти свої позови щодо компенсації таких витрат безпосередньо до Боржника.
4. TIMOCOM залишає за собою право знищити всю документацію, що не підлягає збереженню та зберіганню з правових підстав після закінчення процедури.

§ 5 Різне

1. Всі угоди укладаються в письмовій формі.
2. Якщо Клієнт не виступає замовником, то місцем виконання та юрисдикції вважається Дюссельдорф. Застосовується чинне законодавство Німеччини.
3. Якщо одне з положень цього Договору є або стає недійсним, то подібне не впливає на дійсність інших положень або постанов. Сторони зобов’язуються замінити недійсне положення на дійсне, що як можна повніше відповідає цілям положення, яке стало недійсним.

Oстаннє оновлення: 01.10.2014

Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з використанням тістечок для аналітики, персоналізованого контенту та реклами.