Загальні положення та умови

Контакт

+48 67 352 14 83

+48 67 352 59 91

sales.ua@timocom.com

1. 3. Загальна інформація

(1) Наступні умови застосовуються виключно щодо всіх поставок та послуг згідно цих договірних відносинх. Положення та умови користувача також носять рекомендаційний характер, якщо вони не спростовані TIMOCOM в прямій формі.

(2) TIMOCOM залишає за собою право змінювати або доповнювати ці умови наприкінці кожного розрахункового періоду. TIMOCOM інформує користувача про зміну правил та положень шляхом прямого посилання в формі рахунку або на платформі. Вважається, що користувач погоджується зі змінами за умови, якщо він безпосередньо не заперечує проти них, проте не пізніше, ніж протягом 1 місяця. У випадку безумовної оплати рахунку, вважається, що згода надана.

(3) Пояснення стосовно договору, доповнень, внесення змін до договору вважаються чинними за умови їх оформлення у письмовій формі. Сторони погоджуються, що у випадках, коли третій особі дозволяється користуватися програмним забезпеченням, то інша сторона надає такому користувачу дозвіл отримувати і відправляти оголошення TIMOCOM.

(4) Якщо у цьому договорі вказуються люди (наприклад, користувачі), то застосовані позначення (наприклад, «він») слід розуміти як такі, що стосуються чоловіків та жінок, тобто людей обох статей.

2. Предмет договору

TIMOCOM надає користувачеві право користування платформою (Ліцензією), що підлягає періодичній оплаті. Обсяг ліцензіі має залежати від індивідуальної домовленості. TIMOCOM може забезпечити доступ користувачеві до цієї платформи користувача (платформи) на свій розсуд або за допомогою програмного забезпечення для встановлення, поєднання імені користувача і пароля, або через інтерфейс з теперишнім апаратно-програмним середовищем на терміналі користувача. Ця платформа буде діяти за допомогою підключених до Інтернету серверів, доступ до яких здійснюватиметься виключно через інтернет-з'єднання.

За винятком випадків, коли сервери, що використовуються компанією TIMOCOM, не доступні з технічних причин або з інших причин, на які не може вплинути TIMOCOM або TIMOCOM бере на себе необхідні сервісні роботи на серверах, для збереження договірних послуг, з якими перешкоди можуть бути неминучими під час доступу відповідно до статусу технології. Компанія TIMOCOM проводитиме роботи з технічного обслуговування й модернізації, які можуть бути заплановані в робочі дні до 7:30 або після 18:00 (CET/CEST) і цілодобово в вихідні дні.

(2) Якщо TIMOCOM надає користувачеві доступ до платформи за допомогою програмного забезпечення, це може бути здійснено на власний розсуд, наприклад, через онлайн-реєстрацію з іменем користувача та паролем або способом завантаження через домашню сторінку www.timocom.com, через App Store® від Apple®, Google Play ™ тощо. Завантаження та встановлення програмного забезпечення не є частиною послуг, що надаються компанією TIMOCOM, а здійснюються користувачем самостійно під його/її власну відповідальність.

(3) Заміна терміну "комп'ютерне обладнання" на термін "комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення"

(4) TIMOCOM має право вносити зміни до своєї продукції в рамках її подальшого розвитку та оптимізації в такій мірі, наскільки це не обмежує її істотні робочі характеристики.

(5) TIMOCOM може відправляти користувачу оповіщення про пропозиції, отримані повідомлення або транзакції через платформу. TIMOCOM на свій розсуд обмежує кількість, час відображення і термін зберігання таких повідомлень.

3. Право користування

(1) Право користування, що надається за цим договором, застосовується лише до індивідуально погодженої кількості окремих доступів (облікові записи TIMOCOM) у торгівельних операціях користувача за галузями, приватних підприємців або залежної діяльності, для користувальницької платформи TIMOCOM, і не може передаватися третім особам або іншим філіям.

(2). Право користування застосовується лише до введення даних та спеціального запиту для певної галузі даних у звичайному режимі робочої діяльності. Інформація, що надається, має бути достовірною та підлягає перевірці за запитом TIMOCOM. Використання цих даних у наступних цілях або наступного змісту забороняється:
a) Небажані повідомлення, такі, як спам, масові запити, загальна реклама та загальні пропозиції.
б) Незаконні цілі, неправильна інформація, обман або введення в оману.
в) Порушення прав, таких, як особисті права, інтелектуальна власність або приватна сфера третіх осіб.
г) Використання даних, особливо, даних профілю іншого користувача.
д) Введення програмного коду, який впливає на функціональність термінального пристрою або даного програмного забезпечення.
е) Зміст, який, перешкоджає, переслідує або завдає шкоди компанії TIMOCOM або третім особам, наприклад, заклики до бойкоту, розсилки листів, переслідування, загрози, образи, наклепи, дискримінація, заяви про ненависть, заподіяння шкоди бізнесу, зауваження сексуального характеру, демонстрація жорстокості, насильства або наготи.
є) Зміст, що порушує чинне законодавство або суспільну мораль або зміст, який користувач не має права передавати.

(3) Дані, які доступні через платформу, можуть бути отримані виключно за допомогою існуючих функції експорту або друку. Автоматичне використання програмного забезпечення потребує письмової згоди компанії TIMOCOM. Автоматизація використання платформи, через інтерфейс, зовнішнє програмне забезпечення, боти, скрипти чи інші методи, які відрізняються від стандартних поширених браузерів, таких, як Chrome™, Firefox® або Internet Explorer, вимагає письмової згоди компанії TIMOCOM. Усі пропозиції компанії TIMOCOM, які надають можливість користування платформою в необмеженій мірі за фіксованою ціною, підлягають принципу справедливого використання. Завдяки цьому принципу, TIMOCOM хоче зберегти справедливий і високоякісний досвід користування для всіх користувачів. Тому TIMOCOM залишає за собою право вживати відповідних заходів щодо обмеження права користувача, якщо внаслідок своєї поведінки користувач ресурсів TIMOCOM значною мірою перешкоджає справедливому розподілу наявних потужностей, пропускної здатності або ресурсу пам’яті сервера. Такі обмеження можуть накладатися, наприклад, шляхом обмеження кількості запитів або транзакцій на хвилину стосовно певного рахунку або шляхом обмеження обсягу пам’яті і т.п..

(4) TIMOCOM залишає за собою право переривати під’єднання користувача до платформи та видаляти дані, якщо за допомогою цього можна уникнути або припинити порушення законодавства або норм моралі. Аналогічні дії застосовується, якщо дії користувача становлять загрозу для програмного забезпечення, програмних додатків або користувальницької платформи TIMOCOM, яка існує з технічної точки зору.

(5) TIMOCOM звільняється від обов'язку надавати свої послуги («блокування») та залишає за собою право вимагати взаємного виконання зобов'язань у випадку, якщо користувач не виконує договірні зобов'язання, зокрема ті, які представлені в п. 3 (1) чи (2), (1) чи (5) або п. 7 (2) чи (3). А також, якщо користувач, не зважаючи на попередження, продовжує порушувати інші умови договору.

(6) У будь-якому випадку, якщо виникло порушення підпунктів договору 3 (1) чи (2), або підпунктів 5 (2), (4) чи (5) користувач зобов’язується сплатити договірний штраф у розмірі попередньо узгодженої виплати за дванадцять місяців. Надання підтвердження про менший обсяг шкоди залишається на відповідальності користувача.

3a. Право користування сервісом TC Profile®

(1) В межах домовленості платформа надає користувачеві доступ до бази даних TC Profile®. З цієї бази даних користувач може виводити на дисплей і переглядати наявні дані Компанії, які вона отримує від третіх осіб.

(2) Користувачі ліцензії TC Truck & Cargo® можуть також вводити дані своєї компанії в базу даних для третіх сторін для перегляду та співпраці. Користувачі отримують доступ до розширених даних про компанії третіх сторін після заповнення розширених даних щодо своєї компанії.

(3) Пропонується використовувати базу даних у звичайних умовах протягом звичайного режиму робочої діяльності. Копіювання всієї бази даних або її значних частин заборонено згідно Закону «Про авторське право».

(4) Інформація підлягає обов’язковому оновленню. У випадках, коли TIMOCOM стає відомо про те, що інформація, надана користувачем, є неповною або неточною, TIMOCOM може повідомити користувача про таку помилку. Якщо користувач не доповнить або не виправить інформацію протягом 7 днів з моменту отримання повідомлення від TIMOCOM, TIMOCOM уповноважується користувачем, але не зобов’язується, виправляти або доповнювати інформацію від імені та в межах відповідальності користувача згідно з офіційною інформацією про компанію або торговий реєстр.

(5) У випадку порушення підпунктів (3) або (4) TIMOCOM залишає за собою право блокувати дані користувача, а також доступ користувача до бази даних.

(6) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися обома сторонами без наведення будь-яких причин, шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3b. Право користування сервісом TC Truck&Cargo®

(1) Після узгодження, платформа дозволяє користувачеві вводити дані про транспортний засіб та вантажні пропозиції, а також здійснювати пошук пропонованих транспортних засобів та вантажів для міжнародних автомобільних перевезень за допомогою програми TC Truck & Cargo®. Крім того, платформа дозволяє користувачеві пропонувати та перевіряти складські потужності.

(2) Застарілі дані підлягають негайному видаленню. Введення даних має проводитися повністю, у простій формі, без додаткових пропусків або інших знаків, які підходять лише для виділення, із вказуванням точних даних в призначених полях для введення даних. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначених у пункті 3 абзаці 2.

(3) Договірні відносини починаються з укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору, та можуть припинятися обома сторонами без необхідності наведення причин шляхом направлення офіційного повідомлення за 14 днів до закінчення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3в. Право користування сервісом TC eMap®

TC eMap® уможливлює передачу даних для відображення карт і розрахунку маршруту в онлайн режимі. Всі навігаційні планшети - як і всі традиційні планшети - підлягають постійному внесенню змін та ніколи повністю не відображають реальність. Таким чином, TIMOCOM не несе відповідальності за забезпечення точності навігаційних планшетів та інших даних. Сервісні зобов’язання TIMOCOM обмежуються наданням, обробкою та відображенням даних від імені користувача.

(2) Дані та інформація, зображені в TC eMap®, постачаються третіми особами. Таким чином, TIMOCOM залишає за собою право відмовитися від виконання договору у випадку неточного або невчасного самостійного надання даних, якщо тільки користувач не зможе довести, що винною стороною у цьому випадку виступає TIMOCOM.

(3) TC eMap® може, під час пошуку, розставляти пріоритети в залежності від місцевості або введеного поштового кода Це означає, що можна отримати результати пошуку, що включають різні найменування місць та численних призначень. TIMOCOM не несе відповідальності за автоматичний та точний вибір програмою бажаного пункту призначення. TIMOCOM також не надає жодної гарантії за будь-яку точність або повноту відповідних даних, тобто поштові коди, деталі назви вулиць або іншу додаткову інформацію. Карти підлягають постійному внесенню змін відповідно до новітньої технології. Не надається жодних гарантій щодо деталей на картах, а також щодо відсутності будь-яких помилок або за їхні інші характеристики.

(4) Ліцензіари постачають матеріал карт та іншу пов'язану інформацію (зображення із супутника, інформація про сплату, обмеження руху, інформаційна система тощо) Карти, пов'язані дані, та функціональні можливості захищені авторським правом та є вийнятковою власністю компанії TIMOCOM та/або її ліцензіарів та партнерів, а також захищені міжнародними договорами та іншим національним законодавством країни, в якій вони використовуються. TIMOCOM забезпечує користувачу неперехідну, неексклюзивну суб-ліцензію на використання карт типу, що використовується у продукції TIMOCOM, виключно для внутрішнього (корпоративного) використання користувачем. Користувачеві не дозволяється копіювати, розкладати на складові, вилучати складові або змінювати ці карти, або виробляти похідну з них продукцію. Користувачу не дозволяється видаляти код джерела, файли джерела або загальну структуру цих карт, частково або повністю, або намагатися вчинити подібне, ця заборона застосовується до випадків відновлення, знищення, розкладання на складові або будь-який інший спосіб. Користувач не повинен використовувати ці продукти для функціонування в якості постачальника послуг, а також для інших цілей, що включають в себе обробку карт іншими фізичними або юридичними особами. Користувач не отримує жодних прав власності, які повністю залишаються у праві власності ліцензіарів. Забороняється змінювати, відміняти або видаляти посилання на авторське право, детальну інформацію про джерела або положення про власність.

(5) Якщо треті сторони-постачальники підвищують вартість для TIMOCOM, що діє на момент укладення договору, то TIMOCOM відповідно залишає за собою право збільшити вартості, пов’язані з оплачуваними ліцензіями для користувачів. Підвищення вартості набуває чинності за 2 тижня до першого місяця, що йде після отримання повідомлення про вищезазначене. Якщо вартість користування сервісом TC eMap® від TIMOCOM зростає більш ніж на 10% протягом календарного року, користувач буде про це повідомлений та протягом 2 тижнів після отримання такого повідомлення матиме можливість скористатися правом розірвання договору.

(6) TIMOCOM залишає за собою право користуватися ними на свій розсуд, змінювати, розширювати, видаляти та повторно категоризувати навігаційні планшети та елементи даних у будь-який час, включаючи потужності та специфікації для навігаційних планшетів та додаткових функцій, пов’язаних із картами. TIMOCOM не зобов’язана надавати або здійснювати поточне технічне обслуговування, усунення технічних недоліків, корегування (виправлення), оновлення та модернізацію (вдосконалення).

(7) Крім того, застосовуються такі умови для кінцевих користувачів (Умови користування сервісами HERE)

(8) Договірні відносини щодо ліцензій, які підлягають оплаті, починаються з письмового прийняття або з підписанням ліцензійної угоди й можуть бути припинені з повідомленням без зазначення будь-яких причин обома сторонами з повідомленням за 14 днів до кінця календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3d. Право користування функцією відстеження

(1) Платформа надає користувачеві, за домовленістю, доступ до телематичної функції, за допомогою якої користувач може передати доступні супутникові дані зі свого власного транспортного засобу, наприклад, деталі місцезнаходження, надані Глобальною системою позиціонування (GPS) від місцевих навігаційних пристроїв або датчиків даних інших систем транспортного засобу до платформи TIMOCOM (завантажити), і використовувати їх через платформу необмежено й показувати ці дані іншим користувачам платформи (глядачам) у контексті обмеженого в часі схвалення. Так само, платформа дозволяє глядачеві відображати дані з телематичних систем, встановлених на транспортних засобах інших користувачів, за умови, що вони отримали дозвіл на відповідний рівень доступу. Необхідним компонентом для відображення цих даних є договір постачання з постачальником телематики на завантаження і ліцензії для застосування TC eMap® або аналогічної придатної програми для відображення карт, яка підтримується інтерфейсом TIMOCOM (GPS Share ).

(2) У випадках, коли користувач погоджується, щоб глядач відображав такі дані у телематичній системі його транспортного засобу, то користувач має забезпечити надання таких даних протягом погодженого періоду часу на безперервній основі відповідно до новітньої технології. Користувач несе безпосередню відповідальність за точну та своєчасну передачу даних TIMOCOM.

(3) Забороняється використання та обробка даних з телематичної системи у транспортних засобах третьої сторони, що не орендуються на постійній основі користувачем, якщо про це не укладено угоду між 2 користувачами програмного забезпечення в контексті процедури погодження, описаної у вищенаведеному абзаці 1. Зокрема, жодному користувачеві не дозволяється завантажувати дані з телематичної системи субпідрядників та/або постійно задіяних сторін від імені користувача. У випадку порушення умов цього абзацу, TIMOCOM уповноважується блокувати надання даних на будь-яку задіяну телематичну систему.

(4) Користувач несе відповідальність за забезпечення використання цієї функції згідно з відповідним законодавством «Про захист даних». Користувач зобов’язується при здійсненні пошуку, обробки та використанні даних за допомогою цієї функції дотримуватися всіх відповідних вимог щодо захисту даних згідно з відповідним законодавством. Зокрема, дані телематики можна використовувати лише для координації дії відстежуваних транспортних засобів та/або телематичних систем згідно з цілями, визначеними для такого типу послуги. У контексті надання цієї послуги не дозволяється призначати авторизованим телематичним системам фактичні імена реальних людей (наприклад, ім’я водія).

(5) Користувач зобов’язується надати TIMOCOM дозвіл на збір, обробку та використання даних, що обробляються за допомогою платформи (особливо, дані позиціонування). Користувач має право у будь-який час, або у майбутньому, відкликати цю згоду на фіксацію, обробку, зберігання та використання даних телематики, що оброблюються цією функцією. Відкликання згоди у таких спосіб не впливає на дію договору, а також на зобов'язання користувача по оплаті. Користувач визнає, що внаслідок подібного відкликання TIMOCOM може не мати можливості для подальшого користування функцією телематики цієї системи.a) Користувач зобов’язується повідомити всіх осіб, обладнаних телематичною системою перед тим, як вони почнуть їх використання, про надання згоди TIMOCOM на обробку даних, природу даних, що обробляються, мету, термін дії такої згоди на обробку, перелік компаній, задіяних в обробці даних, а також обсяг передачі кінцевих даних. б) У межах, в яких відповідне законодавство, що стосуються користувача, зобов’язує його отримати згоду всіх осіб, обладнаних телематичною системою, користувач зобов’язується забезпечити, щоб всі необхідні або законним чином дозволені альтернативи (наприклад, угоди з компаніями) були присутні в письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів TIMOCOM.

(6) Користувач несе відповідальність за забезпечення використання цієї функції згідно з відповідним законодавством «Про захист даних». При отриманні, обробці та використанні даних за допомогою цього програмного забезпечення, глядач зобов’язується дотримуватися всіх відповідних положень щодо захисту даних згідно чинного законодавства. Зокрема, дані телематики можна використовувати лише для координації дії відстежуваних транспортних засобів та/або телематичних систем згідно з цілями, визначеними для такого типу послуги. Жодна інша форма користування цими даними, за виключенням цієї визначеної цілі, забороняється.

(7) У випадку, якщо глядач та/або користувач порушує умови цих норм про захист даних, зокрема, попередні пункти 4, 5 та/або 6, TIMOCOM має право розірвати договір. Глядач та/або користувач зобов’язуються компенсувати збитки та не мати жодних претензій до TIMOCOM, виникаючих з або у зв’язку з будь-якими випадками недотримання вимог законодавства «Про захист даних», зокрема стосовно положень вищенаведених абзаців 4, 5 та/або 6, що виникли в результаті дій глядача та/або користувача.

(8) Платні договірні відносини починаються з письмової згоди або з підписанням ліцензійної угоди з компанією TIMOCOM і можуть бути припинені будь-якою із сторін повідомивши підстави свого рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3e. Право користування сервісом TC eBid®

(1) Платформа надає користувачеві доступ до програми TC eBid®, за допомогою якої він може виставляти на продаж фіксовані контракти з галузі транспорту та логістики до цільової групи (тендерній компанії), яка буде обрана ним, або може подавати пропозиції для запрошення до участі в торгах (учасникам торгів). Додаток дозволяє користувачеві описувати тендери, збирати, обробляти та передавати пропозиції для підготовки укладання контракту під свою власну відповідальність.

(2) Право користування для компанії-організатора тендеру починається після отримання оплати по першому рахунку від TIMOCOM, або із надання TIMOCOM доступу до програмного додатку.

(3) Запрошення на тендер не є пропозицією, що зобов’язує, а проханням подати пропозиції і воно не є зобов'язанням укласти контракт.. Сторона, яка запрошує на тендер, визнає, що цінова пропозиція відповідно стосується виключно предмету послуги, заявленої в тендері. Дійсний контракт може укладатися тільки при однакових заявах про наміри постачальника послуг з перевезення і учасника тендеру.

(4) Учасники торгів зобов’язуються дотримуватися своїх поданих пропозицій протягом 1 місяця після публікації запрошення до тендеру.

(5) TIMOCOM залишає за собою право перевіряти тендерні пропозиції не довше 2 робочих днів з дати введення даних, те саме стосується пропозицій з боку учасників торгів, щодо їхньої відповідності законодавству, повноти та незаперечності. Пропозиція вважається незаконною, якщо порушує закон або будь-які офіційні заборони, право власності третіх сторін або моральні норми. Пропозиція вважається неповною за відсутності важливих договірних частин або необхідної інформації стосовно необхідних дозволів або ліцензій на виконання. Пропозиція вважається непереконливою, якщо вона носить рекламний характер або якщо стосується лише одиничного транспорту.

(6) Якщо TIMOCOM визначено, у зворотному порядку або іншим чином, що компанія-організатор тендерну або учасник торгів не виконують положення абзацу 5, то вони мають право видалити, зупинити або навіть не публікувати пропозицію у програмному додатку, проте залишити скаргу для розгляду.

(7) TIMOCOM залишає за собою право публікувати пропозиції лише від компанії, що подає запрошення до участі в тендері в програмному додатку, яка щонайменше отримала середній показник надійності від відомого бюро кредитної інформації, і щодо якої не відомі жодні обставини, які можуть реально ставити під загрозу фінансову обробку пропозицій. Середній показник довіри відповідає індексу вище 300 балів від Creditreform, Німеччина, показнику «В» Euler Hermes Kreditversicherungs- AG або показнику «R» від Coface AG, Європа. Якщо кредитний рейтинг компанії, що подає запрошення до тендеру, не досягає рівня цього значення або його відповідника протягом дії терміну пропозиції, або якщо TIMOCOM стає відомо про обставини, що ставлять під загрозу конкретним способом послідуючу оплату тендерних пропозицій, то TIMOCOM має право або припинити пропозицію, як тільки їм стає відомо про погіршений показник, або відкласти її, доки не проясниться ситуація із обмеженим кредитним рейтингом.

(8) TIMOCOM має право передавати пропозиції для участі у торгах або оцінювати пропозицію до участі у торгах поетапно в обмін на компенсацію за скаргу, що існує згідно цьому запрошенню до участі у торгах з боку TIMOCOM.

(9) TIMOCOM відводить спеціальне поле для технічних запитань стосовно конкретного запрошення до участі у тендері для потенціальних учасників тендера. TIMOCOM залишає за собою право подовжувати кінцевий термін виконання по тендеру на такий період часу, на який подовжується період для надання відповідей на запитання, якщо це перевищує термін в 1 робочий день. TIMOCOM також залишає за собою право видаляти такі записи, які порушують правила користування сервісом , які, наприклад,
- не слугують роз'ясненням технічних питань, що стосуються конкретного запрошення до участі в торгах,
- мають рекламний характер або
- а також може дискредитувати інших учасників.

(10) Користувач несе виключну відповідальність за всі дані та пропозиції у межах запрошення до участі в тендері, що публікуються або надсилаються TIMOCOM за допомогою програмного додатку. TIMOCOM не надає жодних гарантій щодо таких даних, укладення договорів або нерозголошення домовленостей, укладених за результатами такого тендеру, а також не стає договірним партнером як таким. TIMOCOM не надає жодних гарантій щодо даних та продуктивності учасників торгів, зокрема, якщо такі запрошуються за запитом компанії-організатора тендеру.

(11) TIMOCOM залишає за собою право видаляти пропозиції або не надсилати пропозиції від учасників торгів у випадках, коли стають відомі факти, що можуть конкретним чином становити загрозу для продуктивності учасника торгів або щодо правової або офіційної заборони виконання тендерних послуг як таких. TIMOCOM також має право видалити або ігнорувати розсилку пропозицій від таких учасників торгів, що діють не від свого імені або не зі свого облікового запису.

(12) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися шляхом надсилання повідомлення з боку однієї зі сторін без наведення будь-яких причин за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін дії договору становить 1 місяць і продовжується на 1 місяць, якщо одна з сторін не повідомила про розірвання договору. В іншому випадку договірні відносини можуть бути засновані на індивідуальній угоді, а потім завершуються автоматично після завершення періоду ставки, не вимагаючи офіційного припинення. Право користування учасника торгів, запрошеного до участі в тендері компанією-організатором тендеру завершується із кінцевою датою запрошення до участі в торгах, при цьому, за наявності права користування згідно існуючого ліцензійного договору, окремо вимагається завершення іншим способом.

(13) TIMOCOM має право підвищувати платню за користування при підвищенні індексу споживчих вартостей, що визначається Комісією ЄС для ЄС (HICP/ГІСЦ - гармонізований індекс споживчих вартостей) згідно з Положеннями ЄС №1921/2001, Основа 2005 = 100 балів (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) порівняно із індексом, що існував на час укладення договору, аналогічне співвідношення (переведене у відсотки) без подібного вимагає окремої декларації стосовно зміни вартості з боку ) TIMOCOM. Зміни, про які повідомляється Комісією ЄС станом на жовтень, є вирішальними. Зміни вступають в силу з 01 січня наступного року. При зменшенні індексу споживчої вартості, плата за користування автоматично знижується в аналогічному співвідношенні (переведеному у відсотки), що вступає в силу з 01 січня наступного року. Відповідна вартість використовується як фіксована протягом одного календарного року. Це положення застосовується на щорічній основі.

3е. Право користування обміном складськими потужностями

(1) Платформа дозволяє користувачеві пропонувати складські потужності та переглядати пропоновані складські потужності. Публікація пропозицій може відбуватися через платформу, а також через загальнодоступну домашню сторінку компанії TIMOCOM та www.portatio.com.

(2) Застарілі дані підлягають негайному видаленню. Введення даних має проводитися повністю, у простій формі, без додаткових пропусків або інших знаків, які підходять лише для виділення, із вказуванням точних даних в призначених полях для введення даних. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначених у пункті 3 абзаці 2.

(3) Договірні відносини починаються з укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору, та можуть припинятися обома сторонами без необхідності наведення причин шляхом направлення офіційного повідомлення за 14 днів до закінчення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3g. Право використання “Функції обміну повідомленнями”

(1) Система обміну повідомленнями дозволяє користувачу, згідно погодженому, надсилати повідомлення в межах користувальницької платформи іншому користувачу, який зареєстрував цю функцію.

(2) Система обміну повідомленнями не замінює загальну відкриту систему обміну інформацією, та особливо не підходить для відправлення виклику про екстрену допомогу або подібних аварійних сигналів відповідним службам або органам влади.

(3) Умовою для користування платформою є створення та ведення профілю користувача. При налаштуванні системи обміну повідомленнями на користувальницькій платформі користувач позначається як такий, що готовий до отримання повідомлення. Відповідний зареєстрований користувач несе виключну відповідальність за зміст повідомлення, що надсилається. Повідомлення, що надсилаються користувачами, не є відображенням думки TIMOCOM, це також не означає що TIMOCOM погоджується з ними, або розділяє їх.

(4) Під час налаштування та використання функцій обміну повідомленнями, TIMOCOM збирає, зберігає та обробляє особисті та технічні дані користувача, повідомлення та інформацію, яку користувач робить доступним для третіх осіб у своєму профілі. Ці дані використовуються TIMOCOM у наступних цілях:
- Підтвердження ідентичності користувача
- Забезпечення та підтримка погодженого сервісу
-Забезпечення дотримання цих умов використання - -Виконання транзакцій, ініційованих користувачем
Зобов'язання чи виконання офіційних чи судових вимог.

(5) TIMOCOM не гарантує, що повідомлення буде доставлено. Аналогічно, не гарантується, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично відповідає особі, що надсилає або отримує повідомлення.

(6) Компанія TIMOCOM залишає за собою право, але не зобов'язана перевіряти повідомлення користувача відповідно до таємниці телекомунікацій на порушення пунктів 3 (2)про причини блокування таких повідомлень або відхилення даних користувача або доступ користувача до функцій обміну повідомленнями.

(7) Користуючись функцією обміну повідомленнями, користувач погоджується, що повідомлення, надіслане через функцію обміну повідомленнями, може зберігатися на сервері TIMOCOM відповідно до секретності телекомунікацій протягом щонайменше 3 місяців і це дає можливість переглядати повідомлення. TIMOCOM зобов'язується зберігати повідомлення на сервері для користувача до моменту видалення повідомлення за вимогами усіх користувачів, що приймають участь у спілкуванні, або після закінчення періоду тривалістю не менше трьох місяців з моменту створення та передачі повідомлення, якщо інше не вимагається, дозволяється або не наказується до примусового виконання у правовому, судовому або офіційному порядку. Після завершення мінімального періоду зберігання, користувач має знати, що повідомлення буде видалене без попереднього повідомлення.

(8) відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань щодо збереження записів, що стосуються повідомлень, лежить виключно на користувачеві. З метою надання можливості окремого зберігання користувачу доступна функція роздрукування.

(9) Користувач несе відповідальність за те, щоби функція обміну повідомленнями використовувалася відповідно до чинного законодавства про захист даних. Користувач зобов'язується при здійсненні пошуку, обробки та використанні даних за допомогою системи обміну повідомленнями дотримуватися всіх відповідних вимог щодо захисту даних в межах відповідного законодавства. Жодна інша форма користування цими даними, за виключенням цієї визначеної цілі, забороняється. Користувач звільняє TIMOCOM від будь-яких претензій, що виникають з причини або у зв'язку з будь-яким невиконанням положень законодавства про захист даних.

(10) Користувач може в будь-який час скасувати свою згоду на збір, обробку, зберігання та використання даних, оброблених функцією обміну повідомленнями. Відкликання згоди у таких спосіб не впливає на дію договору, а також на зобов'язання користувача по оплаті. Користувач погоджується з тим, що TIMOCOM внаслідок подібного відкликання може більше не мати можливості сприяти у подальшому використанню функціональності обміну повідомленнями.

(11) Платні договірні відносини починаються з письмової згоди або з підписанням ліцензійної угоди з компанією TIMOCOM і можуть бути припинені, будь-якою з сторін, за 14 днів до кінця календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3h. Право користування TC Connect

(1) TC Connect дозволяє користувачеві встановлювати зв'язок між програмним забезпеченням системи управління транспортом користувача (далі: TMS), і Платформою. У цьому сенсі ТC Connect виконує функцію інтерфейсу, за допомоги якого дані можуть передаватися між TMS користувача і платформою.

(2) Графічний користувацький інтерфейс не включено. Для відображення змісту платформи, може знадобитися погодження додаткових ліцензій.

(3) Підключення TMS користувача до інтерфейсу й до платформи буде здійснюватися користувачем під його власну відповідальність. Для цієї мети, компанія TIMOCOM може забезпечувати технічну підтримку користувача шляхом надання технічного опису інтерфейсу. Технічний опис продукту не є частиною цього контракту. Це не гарантує, що технічний опис продукту є корисним без попереднього технічного "ноу-хау" про інтерфейси.

(4) Контрактні відносини починаються з письмової згоди або з підписання ліцензійної угоди і можуть бути припинені повідомленням без зазначення будь-яких причин обома сторонами повідомленням за 14 днів до закінчення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3i. Право користування "службою управління документами»

(1) Платформа надає користувачеві доступ до служби управління документами, яку він може використовувати для завантаження своїх власних документів на платформу TIMOCOM і надає можливість іншим користувачам платформи переглядати їх. TIMOCOM залишає за собою право обмежити послугу зважаючи на формат, обсяг і кількість документів.

(2) Документи, завантажені користувачем, будуть зберігатися в ЄС у зашифрованому форматі. Отримання даних відбувається через завантаження авторизованим користувачем, і права на них залишаються в користувача, який завантажив ці дані. Користувач/користувачка, який(-а) завантажив(-ла) документ до платформи, погоджується на збирання, обробку та використання даних компанією TIMOCOM, отриманих за допомоги сервісу СКД (DMS).

(3) Технології та функціональні можливості служби управління документами захищені авторським правом і є виключною власністю компанії TIMOCOM та її ліцензіарів. Крім того, вони захищені міжнародними угодами та національним законодавством в країні, в якій вони використовуються.

(4) TIMOCOM звільняється від надання користувачеві послуги, якщо пам'ять не може бути отримана внаслідок обставин, спричинених ліцензіаром третьої сторони або не пов'язаних з TIMOCOM за періоди недоступності, що виходять за межі встановлених у пункті 2 (1) Загальних положень та умов. Користувач буде негайно проінформований про будь-які з таких простоїв і звільнений від сплати протягом цих періодів часу.

(5) Користувач несе повну відповідальність за використання своєї авторизації в службі управління документами й утримується від будь-якого зловживання та спроб отримати несанкціонований доступ до інформації самостійно або з допомогою третьої сторони, а також від втручання в платформні системи. У таких випадках користувач/користувачка повинен(-на) нести всі здійснені витрати, включаючи будь-які витрати, яких зазнав TIMOCOM в результаті перевірки обладнання і / або будь-які витрати, пов'язані зі збоями і дефектами, за які несе відповідальність користувач/користувачка. Користувач/користувачка повинен(-на) негайно повідомити компанію TIMOCOM про будь-які спроби несанкціонованого доступу третіх осіб, аби отримати доступ до програмних продуктів або будь-які відомі або підозрювані витоки даних. Крім того, користувач/користувачка повинен(-на) проваджувати всі інші відповідні спільні дії, негайно і без будь-яких витрат для компанії TIMOCOM, особливо якщо вказівку зробити це надано компанією TIMOCOM і вартість необхідних заходів в межах розумного.

(6) Перед завантаженням документів до платформи, користувач повинен перевірити їх на наявність шкідливого контенту, зокрема з використанням актуальних програм антивірусного захисту для перевірки на наявність шкідливих програм.

(7) Користувач має право анулювати згоду, надану компанії TIMOCOM для збору, обробки, зберігання та використання даних, оброблених службою управління документами, у будь-який час. Таке анулювання не впливатиме на існування угоди або платіжних зобов'язань користувача. Користувач/користувачка визнає, що, як наслідок такого відкликання, компанія TIMOCOM може більше не бути в змозі додатково полегшити використання СКД (DMS).

(8) Користувач/користувачка відповідає за обробку документів відповідно до вимог щодо захисту даних і зобов'язується дотримуватися всіх відповідних положень про захист даних, встановлених чинним законодавством.

(9) У разі порушення правил захисту даних, зокрема проти попереднього пункту (8), компанія TIMOCOM має право негайно розірвати договір. Користувач/користувачка звільняє компанію "TIMOCOM" від всіх претензій, що випливають із або в зв'язку з будь-яким недотриманням захисту даних, договірних чи інших правових положень.

(10) Служба управління документами не замінює електронного архіву даних. Зокрема, TIMOCOM не зберігає документи у формі, коли вони стають предметом аудиторської перевірки, протягом необмеженого періоду часу. Користувач/користувачка несе повну відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань стосовно зберігання повідомлень. Після закінчення права користування, користувач/користувачка повинен(-на) очікувати, що документи, які він / вона завантажив(-ла) будуть видалені без додаткового повідомлення.

(11) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися обома сторонами без наведення будь-яких причин, шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3j. Право використання “GPS Share”

(1) При домовленості функція GPS Share дає змогу користувачеві встановлювати з’єднання між програмним забезпеченням і платформою на терміналі користувача. У цьому сенсі GPS Share виконує функцію інтерфейсу, за допомоги якого можуть передаватися дані між програмним забезпеченням і платформою. Принципи захисту даних щодо функціональних можливостей телематики для TC eMap® (пп. 3-7) відповідно застосовуються щодо даних телематики.

(2) Графічний користувацький інтерфейс не включено. Для відображення змісту платформи, може знадобитися погодження додаткових ліцензій.

(3) Підключення наявного програмного забезпечення користувача до цього інтерфейсу, і, таким чином, до платформи буде здійснюватися користувачем під його власну відповідальність. Для цієї мети, компанія TIMOCOM може забезпечувати технічну підтримку користувача шляхом надання технічного опису інтерфейсу. Технічний опис продукту не є частиною цього контракту. Це не гарантує, що технічний опис продукту є корисним без попереднього технічного "ноу-хау" про інтерфейси.

(4) Контрактні відносини починаються з письмової згоди або з підписання ліцензійної угоди і можуть бути припинені повідомленням без зазначення будь-яких причин обома сторонами повідомленням за 14 днів до закінчення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3k. Правила використання TC Transport Order®

(1) У випадку погодження, платформа дає користувачу можливість завантажувати, редагувати, передавати та демонструвати декларації та документи додатку TC Transport Order® для документації та сприяння заключення договору на перевезення з іншою стороною З цією метою, користувач може створювати шаблони на платформі, редагувати форми, а також коментувати та зберігати декларації TIMOCOM може надавати користувачеві оперції станом на сьогоднішній день у вигляді зведень.

(2) Користувачами платформи можуть бути інші сторони договору, а також зовнішні контактні особи, які будуть вводитися самим постачальником транспортних послуг. Така зовнішня контактна особа не отримає власного права на використання платформи для передачі документів або заяв.

(3) З технічних причин деякі дані можуть задаватися в формах. Значення за замовчуванням не є рекомендацію TIMOCOM. Користувач отримає ці дані у випадку необхідності під свою відповідальність Заголовки та описи у формі можуть бути змінені завдяки особистим налаштуванням мови користувача на платформі, і саме тому декларації у відправника та отримувача можуть відрізнятись між собою Заголовки та описи у формах, так само як і їх переклад, існують для полегшення життя користувача, і є рекомендаціями від TIMOCOM Користувачі повинні на власний розсуд тлумачити такі терміни у заголовках та описах форм Попереднє налаштування документа, що позначений як "обов'язковий до виконання", це налаштування мови для особи, яка створює форму

(4) Користувач усвідомлює, що між сторонами укладається дійсний контракт з підтвердженими прав і обов’язків шляхом надання однакових заяв в рамках даної заявки стосовно основних компонентів транспорту.

(5) TIMOCOM допомагає користувачам виконати обмежувальні вимоги TIMOCOM може збирати, зберігати, та оброблювати дані, які необхідні для операції тривалістю більше 10 ділових років Відповідальність за дотримання обмежувальних вимог несе лише користувач TIMOCOM забезпечує функцію експорту таких даних для того, щоб дозволити користувачеві зберігати їх окремо TIMOCOM залишає за собою право обмежувати місткість пам'яті, яка використовується для збереження операції згідно з Розділом 3 цих Умов та положень Будь-яка ємність пам'яті, що є більшою або меншою за таку кількість, повинна узгоджуватися окремо У випадку, якщо користувач надає запит на доступ та/або передачу збережених даних після закінчення терміну дії ліцензійної угоди, TIMOCOM має право лише надавати зазначений доступ або забезпечувати передачу даних лише після належної компенсації витрат, і після того як будь-які відкриті вимоги за ліцензійною угодою виконані.

(6) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися обома сторонами без наведення будь-яких причин, шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін контракту становить 1 місяць і подовжується на 1 місяць, якщо контракт не буде розірваний належним повідомленням однієї зі сторін.

3l. 3l. Право користування "Запитом на пропозицію»

В межах домовленості, платформа надає користувачеві доступ до «Функції учасника торгів», якою він може видавати окремі замовлення на перевезення цільовій групі (перевізникам) або давати цінові пропозиції (учасники торгів). Функція дозволяє користувачеві описувати і обробляти індивідуальні замовлення вантажних перевезень, а також передавати тендери і цінові пропозиції наних.

(2) Цільова група може включати користувачів платформи, а також зовнішніх контактних осіб, які будуть вводитися самим постачальником транспортних послуг.

TIMOCOM залишає за собою право обмежити кількість учасників тендеру на окреме замовлення на перевезення. TIMOCOM також на свій розсуд обмежує час між проведенням тендеру і запланованою датою поставки.

(4) Фрахтова пропозиція не є пропозицією, що зобов’язує, а проханням подати пропозиції і воно не є зобов'язанням укласти контракт.. Постачальник послуг перевезення визнає, що цінова пропозиція відповідно стосується виключно предмету послуги, заявленої в тендері. Дійсний контракт може укладатися тільки при однакових заявах про наміри постачальника послуг з перевезення і учасника тендеру.

(5) Застарілі дані підлягають негайному видаленню. Введення даних має проводитися повністю, у простій формі, без додаткових пропусків або інших знаків, які підходять лише для виділення, із вказуванням точних даних в призначених полях для введення даних. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначених у Статті 3 п. 2 також без подальшого оповіщення

(6) Договірні відносини починаються із укладення письмової згоди або підписання ліцензійного договору; дія договору може припинятися обома сторонами без наведення будь-яких причин, шляхом надсилання повідомлення за 14 днів до завершення календарного місяця. Термін контракту - 1 місяць і вні продовжується ще на 1 місяць, якщо контракт не розривається належним повідомленням будь-якої зі сторін. Право користування учасника торгів, запрошеного до участі в тендері постачальником послуг перевезення, завершується при укладанні контракту з одним із учасників тендеру, при цьому, не вимагається окремого завершення, якщо тільки немає права користування згідно існуючого ліцензійного договору.

4. Плата за користування

(1) Плата за користування оплачується авансом на початку періоду користування та перераховується на користь TIMOCOM не пізніше третього робочого дня відповідного періоду часу. Рахунки за додаткові послуги, надані TIMOCOM, підлягають негайній сплаті. Всі витрати щодо оплати покриваються користувачем за винятком режиму правового регулювання для SEPA-платежів (Єдиний простір платежів в євро).

(2) Право користувача на зарахування або утримання своїх платежів за зустрічними позовами не діє, за винятком тих випадків, коли безумовні зустрічні позови або зустрічні позови не визнано як остаточні та обов’язкові до виконання.

(3) У випадках, коли користувач, якому надано знижку від TIMOCOM на певний розрахунковий період щодо авансової оплати ліцензійного збору, припиняє дію договору або частини договору до кінця цього розрахункового періоду, така знижка відміняється у зворотному порядку. Це положення також застосовується, якщо розірвання договору здійснюється TIMOCOM через вагомі причини.

(4) TIMOCOM має право щороку збільшувати вартість погодженої ліцензії у розумних межах за умови, що TIMOCOM зобов’язується повідомляти про збільшення вартості шляхом надсилання повідомлення у письмовій формі за 4 тижні до такого. Якщо вартість підвищується на 5% порівняно із аналогічним періодом минулого року, то клієнт має право припинити дію договору протягом 14 днів з моменту початку застосування нової вартості. Незастосування знижки або закінчення спеціальних строкових договорів не виступає підвищенням вартості згідно визначення цього пункту. Якщо TIMOCOM не використовує право на підвищення вартості один або кілька разів, це не свідчить про те, що вони відмовляються від цього права як від такого. Передоплата не надає жодних цінових гарантій на період, оплачений авансом.

5. Рівне ставлення, суб-ліцензії, право власності, захист даних

(1) Програмне забезпечення надає користувачеві доступ до користувальницької платформи разом із іншими користувачами без надання переваги над іншими користувачами.

(2) Ліцензійний договір не дає права на надання суб-ліцензії або передання можливостей використання даних або користування програмним забезпеченням третім особам; зокрема, не для використання програмного забезпечення для власних ІТ-прав власності. Програмне забезпечення та його програмний код захищаються законом «Про авторське право». Програмне забезпечення залишається власністю TIMOCOM. Програмне забезпечення може містити коди, що є інтелектуальною власністю третіх сторін, а також може містити посилання на них, або можлива наявність інших посилань. Ці коди надаються користувачеві на підставі ліцензійних угод або положень від відповідної третьої сторони. Користувач приймає дійсність цих ліцензійних договорів або положень.

(3) Користувач зобов’язується повідомляти TIMOCOM про кожен випадок використання третіми особами або передбачувані претензії третіх сторін проти його користування або проти TIMOCOM, про які йому стає відомо, та які порушують положення про користування цього договору для можливості застосування правового захисту якомога швидше.

(4) Користувач не має права на регулярні консультації щодо технологій програмного забезпечення, на подальшу доставку оновлень або інших носіїв даних, а також права привласнення коду; реконструювати, розбирати або змінювати програмне забезпечення. Користувачеві забороняється користуватися ліцензійним програмним забезпеченням для подальшої розробки технології програмного забезпечення, змінених версій або для підготування копій на користь третіх сторін, а також інших користувачів. Кожен випадок використання за межами вищевказаного, навіть за допомогою копій, через паралельне або альтернативне користування різних робочих місць або на користь різних торгівельних підприємств та/або галузей вимагає письмового погодження додаткової ліцензії в обмін на оплату.

(5) Користувач зобов’язується повідомляти TIMOCOM про будь-які зніми стосовно компанії або торгівельного реєстру компанії негайно після проведення таких. Подібне стосується змін у правовій формі або адресі, а також виходу або введення осіб, уповноважених представників, зареєстрованих в компанії та у торговому реєстрі.

(6) Користувач заявляє, що TIMOCOM зберігає його технічні дані з метою захисту даних від несанкціонованого використання та вдосконалення передачі даних. Це може включати в себе анонімні дані, залежно від кінцевих пристроїв, такі як використовувана операційна система, роздільна здатність екрану, браузер, ID процесора і швидкість процесора, фізична пам’ять і MAC-адреси і дані, які можуть містити інформацію про особу, як от IP-адреса, ID пристроїв, архітектуру цифрової мережі домену, шлях установки, ім’я користувача, настройки мови, кукі-файли і телематичні дані. Крім того, TIMOCOM зберігає і обробляє персональні дані в реєстрації користувача облікового запису TIMOCOM при створенні свого профілю для своєї презентації на платформі, наприклад, ім’я користувача, посада, контактні дані, належність до компанії-користувача і володіння мовами.

(7) Користувачі заявляють про свою згоду на збереження TIMOCOM їхніх комерційних даних з метою укладання договорів та обробки договорів, а також на отримання інформації від відомих агентств кредитної інформації щодо них.

(8) Користувач надає свою згоду на те, щоб TIMOCOM повідомляв користувацькі дані філіалам або партнерським компаніям для здійснення поставок за ліцензійною угодою або за замовленнями послуг для користувача. На даний час, це: TIMOCOM SAS: Париж, FR- 75008, бульвар Хаусман, 153; TIMOCOM Logistica SL: Барселона/Алелла, ES- 08328, Авеніда Рієра Прінсіпаль; Hock R. Kft: Секешфехервар 7, HU- 8000 вул. Малом 7, D.A. Korbut: Піла, PL- 64-920, вул. Вул. Мотилевська 24, Піла, 64-920, Польща ; DPN CZ Team s.r.o., вул. Клішска 977/77, Усті-над-Лабем, 400 01, Чехія; Ticonex GmbH, Бессемерштрассе 2-4, Еркрат, 40699, Німеччина.
Ці компанії фіксують та обробляють дані користувача виключно від імені та на підставі інструкцій, виданих компанією TIMOCOM, і зобов'язані дотримуватися чинного законодавства про захист даних . Повідомлення особистих даних третім особам може відбуватися лише у випадках застосування законодавчих вимог та/або на виконання наказів офіційної влади або суду, а також для попередження або боротьби зі злочинними діями або з порушенням цих ліцензійних умов. Дані, які не належать до інформації про особу, наприклад, анонімні дані або дані, призначені для третіх осіб для виконання договору, можуть зберігатися і оброблятися TIMOCOM і передаватися третім особам.

(9)    Користувач має право відкликати або обмежити згоду, надану компанії «TIMOCOM» на збір, обробку, зберігання і використання даних, в будь-який час і зі зворотною дією. Відкликання згоди та оголошення про обмеження направляється:

TIMOCOM GmbH
\Data protection
\Timocom Platz 1
\DE-40699 Erkrath

Електронна адреса: datenschutz(at)timocom.com

Таке відкликання і обмеження не впливатимуть на існування угоди чи платіжні зобов’язання користувача. Користувач визнає, що, як наслідок такого відкликання чи обмеження, компанія TIMOCOM, можливо, більше не бути в змозі далі дозволяти використовувати платформу.

(10) TIMOCOM зазначає, що згідно з § 31 Закону Федеративної республіки Німеччини про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) дані про невиконання договірного зобов'язання щодо дебіторських заборгованостей, можуть бути передані до SCHUFA Holding AG (АТ Ассоціація загально кредитного захисту громадян), Корморанвег 5, Вісбаден, 65201, і договірні відносини припиняються без повідомлення про заборгованість, якщо непогашена оплата послуг не була компенсована, незалежно від того, чи послуги були сплачені в період наданий для сплати заборгованості. Додаткову інформацію про SCHUFA ви можете отримати перейшовши за посиланням www.meineSCHUFA.de.

6. Гарантія та відповідальність

(1) Компанія TIMOCOM гарантує, що платформа повністю доступна для користування сервісами після підтвердження угоди. Деталі опису продукту, брошури та інша інформація для користувачів, що надаються TIMOCOM, носять характер необов’язкових рекомендацій. TIMOCOM не несе додаткової відповідальності. Зокрема, TIMOCOM не приймає на себе гарантій ані за дійсність, точність та повноту введених даних іншими користувачами, ані за сумісність програмного забезпечення з ІТ-середою користувача або за віддалений зв'язок для передачі даних, що використовується.

(2) Налаштування гіперпосилань та інформації на головній сторінці третіх осіб, до яких є доступ через головну сторінку TIMOCOM через гіперпосилання, не входить в договірні послуги. Вони також не служать для додаткового опису договірних зобов’язань з обслуговування. Гіперпосилання або сторінки, що доступні через ці гіперпосилання, не контролюються постійно, тому TIMOCOM не приймає на себе відповідальності за їхній зміст або точність.

(3) TIMOCOM не несе відповідальність за збитки, які завдають один одному різні користувачі в результаті втрати або передачі помилкових даних або будь-яким іншим чином. TIMOCOM не несе відповідальності за шкідливе програмне забезпечення або програмні коди (віруси, програми-троян, вірусні програми самотиражування і т.ін.), що запускаються на користувальницьку платформу користувачами або передаються у їхніх вкладених пропозиціях або описі та розповсюджуються за допомогою подібного. Користувач несе пряму відповідальність за нерозповсюдження подібних шкідливих програм.

(4) Компанія TIMOCOM не є ні стороною , ні посередником договору, укладеного за допомоги платформи, ні подавачем заяви, яка в цьому сенсі має стосунок до справи. Таким чином, TIMOCOM жодним чином не гарантує належну обробку договорів, укладених між користувачами, чи досягнення комерційного успіху. Користувач зобов’язується самостійно перевіряти та дбати про точність даних та інформації, що повідомляються йому третіми особами. Повідомлення від користувачів, що надсилаються чи відображаються через платформу, не є заявами чи думкою TIMOCOM, це також не означає, що TIMOCOM погоджується з ними або поділяє їх зміст. TIMOCOM не гарантує, що повідомлення, надіслані через платформу, досягнуть місця призначення або будуть отримані і прочитані користувачем, якому вони адресовані. Аналогічно, TIMOCOM не гарантує, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично є особою, що надсилає або отримує повідомлення.

(5) Якщо користувач порушує правила користування платформою він зобов"язаний нести відшкодування компанії TIMOCOM. Виходячи з цього, TIMOCOM зобов’язується укладати аналогічні договори з іншими користувачами та доручати, при можливості (після попереднього задоволення своїх претензій щодо відшкодування збитків TIMOCOM) можливі існуючі претензій щодо відшкодування збитків проти інших користувачів, що пред’являються до такого користувача з метою відшкодування збитків.

(6) Ризик неуспішної або помилкової передачі даних покладається на користувача, як тільки дані залишають зону впливу TIMOCOM.

(7) Обмеження відповідальності або виключення. Передбачені цим договором стосовно збитків, заданих користувачем, не застосовуються в випадках
a) навмисні дії чи груба недбалість із боку компанії TIMOCOM або її співробітників,
б) досягнення предмету договору піддаються ризику в разі злочинних порушень договірних обов'язків компанією TIMOCOM або її співробітниками,
в) Відповідальність компанії TIMOCOM внаслідок навмисного обману в надання гарантії,
г) Відповідальність компанії TIMOCOM відповідно до імперативних норм законодавства, наприклад, закон про відповідальність за продукт або
д) юридична відповідальність за шкоду, заподіяну життю, тілу або здоров'ю компанією TIMOCOM або її співробітниками.

(8) Якщо користувач є бізнесменом / підприємцем, відповідальність компанії TIMOCOM обмежується відшкодуванням збитків відповідно до укладеного договору
а) у випадках, зазначених у попередньому пункті 7 а) у випадку грубої недбалості простими посередницькими робітниками,
б) у випадках, зазначених у попередньому пункті 7 б) у випадку простої недбалості.
За втрату даних, програм та їхнє відновлення на платформі компанія TIMOCOM несе відповідальність лише у випадках вищезазначеного пункту. а) та б) в тій мірі, в якій користувач міг би запобігти цій втраті шляхом застосування відповідних заходів у надзвичайних ситуаціях, таких як регулярне резервне копіювання даних.

(9) Програмне забезпечення, позначене як «БЕТА» або «БЕТА-версія», завжди становить собою незавершений продукт у відношенні його використання на щоденній основі, який, хоча і може включати всі основні функції, проте має певні обмеження стосовно своєї експлуатації, сумісності та стабільності, оскільки досвід демонструє, що перед тим, як його офіційно опублікувати або «випустити», не завжди вдається відтворити повне середовище, що включає комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та/або умови використання. З цієї причини TIMOCOM також надає програмне забезпечення типу «БЕТА» в цілях необов’язкового тестування, коли користувач може повідомляти про свій досвід, оскільки ці форми введення даних є важливою частиною процесу. Не надається жодних гарантій стосовно продуктивних характеристик чи відсутності значних дефектів. Користувач визнає, що TIMOCOM не несе відповідальності у цьому відношенні, а також за будь-які випадки простою системи, втрати даних, дефекти або вторинну шкоду, спричинену такими дефектами, та будь-яку втрату прибутку. (…) Перед встановленням та використанням BETA компонента платформи, користувач повинен виконати повне резервне копіювання даних.

7. Скарги

(1) Якщо TIMOCOM отримує інформацію про користувача, згідно з якою цей користувач визнаним чином порушує свої обов’язки за договором доставки, цим договором або іншим відповідним законодавством (далі - «скарга»), то TIMOCOM має право, але не зобов’язання, направити ці скарги з або без посилання на позивача відповідному користувачу, або, після його допиту та розгляду, іншим користувачам.

(2) Користувач, проти якого направлено претензію («Задіяна особа») зобов’язується зробити заяву щодо скарги стосовно її змісту для TIMOCOM та негайно врегулювати скаргу у письмовій формі, проте не пізніше, ніж протягом одного тижня з моменту отримання повідомлення, або, принаймні, обґрунтувати можливий довший період, необхідний для заяви.

(3) Якщо користувачу не вдалося своєю заявою врегулювати звинувачення, висунуте у скарзі щодо порушення зобов’язань, то TIMOCOM має право, але не зобов’язання, вимагати, щоб користувач врегулював скаргу протягом ще одного тижня. Обмежена вимога щодо врегулювання не потрібна, якщо згідно з обставинами це вважається недоцільним для TIMOCOM.

(4) Права за вищевказаними підпунктами 2 та 3 у зв’язку з правом блокувати або припинити дію існують виключно для TIMOCOM. Якщо TIMOCOM не застосовує такі права, то відповідальність щодо інших користувачів виключається.

(5) TIMOCOM не зобов’язана розглядати отримувані претензії.

8. Дострокове припинення дії, терміну ліцензії, фінальні положення

(1) Термін дії права користування орієнтований на індивідуально узгоджені модулі. Взаємовигідний проміжний період надсилання повідомлення застосовується протягом етапу безкоштовного тестування.

(2) Кожна сторона має право припинити дію цього договору без дотримання періоду надсилання повідомлення за наявності вагомої причини. Важливими причинами розірвання договору компанією TIMOCOM без попереднього повідомлення є, зокрема такі ситуації:
a) користувач стає неплатоспроможним або є загроза неплатоспроможності,
б) відкриття провадження в справі про банкрутство за активами користувача було відхилено, повернення не виконано або користувач повинен подати свідчення,
в) користувач порушує положення та умови, що загрожує виконанню предмету договору або дає право на блокування відповідно до підпункту 3. 4 або 5,
d) користувач не сплачує місячну вартість користування сервісом довше 14 календарних днів або
д) частка зацікавлених сторін у компанії користувача змінюється на 25% або більше, або якщо компанія юридично представлена іншими особами - відповідно до моменту підписання договору.
f) користувач, його законний представник або афілійована особа вступають у спір з компанією TIMOCOM.

(3) Право користування починається після активації TIMOCOM та закінчується одночасно із договірними відносинами.

(4) Після припинення дії договору, користувач зобов’язується негайно видалити програмне забезпечення за виключенням всіх прав утримання, а також утримуватися від будь-якого використання програмного забезпечення.

Якщо користувач являється підприємцем, юридичною особою відповідно публічному праву або окремими активами відповідно до публічного права в значенні § 310. 1 речення 1 Закону Німеччини «Про захист даних» (BGB), або якщо він не має загального місця юрисдикції у Німеччині, то Дюссельдорф вважається погодженим місцем реалізації та місцем юрисдикції. У межах реалізації конвенції ООН «Про міжнародну торгівлю товарами» застосовується законодавство Німеччини. У межах реалізації конвенції ООН «Про міжнародну торгівлю товарами» застосовується законодавство Німеччини.

(6) Якщо TIMOCOM надає користувачеві переклад цього договору або частин цього договору, то переважну законодавчу силу має версія договору на німецькій мові у випадках, коли переклад містить суперечливі моменти або відхилення від версії німецькою мовою.

(7) Якщо окремі положення цих умов стають недійсними, то це не впливає на дійсність інших положень. Недійсне положення замінюється на дійсне положення, яке, наскільки це можливо, має відповідати намірам недійсного положення.

Статус: 31.01.2019

§1 Успішне виконання

1. Компанія TIMOCOM GmbH здійснюватиме дії, спрямовані на підтримку Клієнта у зборі рахунку-фактури клієнта. TIMOCOM зобов’язується на свій розсуд вимагати від Боржника пояснення та проведення розрахунків по несплаченим позивам.

2. TIMOCOM не надає гарантій щодо успіху свого втручання.

3. Будь-які платежі, кредити, або компенсації, проведені Боржником після втручання, вважаються позитивним результатом вказаного втручання, якщо Клієнт не підтверджує TIMOCOM протягом 2 тижнів після рекомендованої дати оплати про те, що позив не врегульовано.

4. Клієнт має право у будь-який час вдаватися до альтернативних дій з метою стягнення заборгованості.

§2 Оплата наданих послуг

1. Рахунки підлягають негайній оплаті після отримання.

2. TIMOCOM має право компенсувати кошти, отримані від свого боржника, проти претензій до себе від клієнта (операції міжбанківських поточних рахунків)

3. TIMOCOM залишає за собою право стягувати суми щодо рахунку разом з іншими рахунками за умови, якщо Клієнтом, у звичайному ході ведення справ, вже видано TIMOCOM прямий дозвіл на списання. Клієнт уповноважує TIMOCOM стягувати будь-які неоплачені суми щодо рахунків по вказаному банківському рахунку.

§3 Термін дії

1. Клієнт залишається зобов’язаним щодо свого замовлення протягом 3 робочих днів. Договір вступає в силу після прийняття замовлення з боку TIMOCOM. Прийняття замовлення не вимагає підтвердження у будь-якій особливій формі, замовлення може прийматися непрямим способом. Більш конкретно угода вважається визнаною TIMOCOM, якщо TIMOCOM може довести своє втручання у ситуацію з Боржником протягом цього часу.

2. Клієнт має право припинити дію замовлення, надіславши за 2 тижні повідомлення про це. У випадку, коли проти Боржника вже порушено будь-яке провадження, Клієнт зобов’язується інформувати TIMOCOM стосовно будь-яких оплат у результаті таких проваджень, а за TIMOCOM зберігається право на погоджену оплату за надані послуги.

3. Залишається дійсним право кожної зі сторін припинити дію угоди через її суттєве невиконання.

4. Якщо в результаті втручання Клієнт або Боржник втрачають або припиняють свій статус як клієнта TIMOCOM, то Клієнт і TIMOCOM мають право розірвати Договір. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.

5. Якщо у ході втручання з’ясовується, що за всією імовірності позив не можливо стягнути, то втручання припиняється, а Клієнт інформується належним чином. Більш конкретно, вважається, що позив неможливо стягнути, якщо він оскаржений, якщо відступлене право вимоги, якщо він розглядався судом, якщо він має юридичну силу, якщо він обтяжений правам третіх осіб або якщо Боржник не спроможний виконати свої зобов’язання. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.

6. Клієнт зобов’язується надати TIMOCOM відповідну інформацію. У випадку ненадання TIMOCOM інформації, необхідної для обробки замовлення протягом 14 днів, незважаючи на зроблені запити, TIMOCOM має право припинити дію замовлення та нарахувати базовий збір або премію за успішно проведену роботу, здійснену до того часу.

§4 Відповідальність

1. Відповідальність TIMOCOM за збитки, понесені клієнтом на підставі припущення або виконання договору, обмежуються випадками
а) навмисної або грубої недбалості дій із боку компанії TIMOCOM або її співробітників,
б) винним порушенням договірного обов'язку зі сторони компанії TIMOCOM або її співробітників, що загрожує невиконанню предмету договору,
e) законодавча відповідальність за шкоду, заподіяну життю, тілу чи здоров'ю
зі сторони компанії TIMOCOM або її співробітників.

2. Якщо клієнт є підприємцем, відповідальність компанії TIMOCOM обмежується щодо виконання обов"зків відповідно укладеному договору: a) у випадках, зазначених у попередньому пункті 1 а) у випадку грубої недбалості простими посередницькими робітниками,
b) у випадках, процитованих у попередньому пункті 1 b) у випадку простої недбалості.

3. Клієнт зобов’язується переконатися, що непогашена сума підлягає оплаті і не заперечується, а також що TIMOCOM надано всю необхідну документацію та інформацію. Привертаємо увагу на той факт, що клієнт має право на відшкодування лише від боржника премії за успішне виконання роботи при втручання у випадку, коли останній має заборгованість за доставку згідно фактично діючого правового режиму. Клієнт зобов’язується пред’являти свої позови щодо компенсації таких витрат безпосередньо до Боржника.

4. TIMOCOM залишає за собою право знищити всю документацію, що не підлягає збереженню та зберіганню з правових підстав після закінчення процедури.

§5 Різне

1. Всі угоди укладаються в письмовій формі.

2. Якщо Клієнт не виступає замовником, то місцем виконання та юрисдикції вважається Дюссельдорф. Застосовується чинне законодавство Німеччини.

3. Якщо одне з положень цього Договору є або стає недійсним, то подібне не впливає на дійсність інших положень або постанов. Сторони зобов’язуються замінити недійсне положення на дійсне, що як можна повніше відповідає цілям положення, яке стало недійсним.

Статус: 01.10.2014

На початок

Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з використанням тістечок для аналітики, персоналізованого контенту та реклами. Дізнайся більше