skip navigation

Загальні Умови та Положення

Контакт

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 16 00

info.de@timocom.com

1. 3. Загальна інформація

(1) Наступні Умови та Положення стосуються виключно товарів та послуг, які виходять з цих договірних відносин. Умови та Положення користувача не мають обов’язкової юридичної сили навіть якщо TIMOCOM відкрито не заперечує проти цього

(2) TIMOCOM залишає за собою право змінювати або доповнювати ці Умови та Положення в кінці кожного розрахункового періоду TIMOCOM інформуватиме користувача про зміну відкритим посиланням на фірмовому бланку або у Smart Logistics System. Вважається, що користувач дає згоду на зміну Умов та Положень, якщо він одразу не заперечить проти таких змін, але не пізніше ніж протягом 1 (одного ) місяця. У випадку безумовної оплати рахунку, вважається, що згода надана.

(3) Пояснення стосовно договору, доповнень, внесення змін до договору вважаються чинними за умови їх оформлення у письмовій формі. У разі якщо третя особа має право використовувати Smart Logistics Systems, сторони погоджуються з тим, що інша сторона надає такому користувачу дозвіл на отримання та пересилку декларацій TIMOCOM

(4) Якщо особи (наприклад, користувачі) зазначаються у цьому договорі, всі умовні позначки слід сприймати як такі, які застосовуються до усіх форм (ж/ч/с).

2. Предмет договору

(1) TIMOCOM надає користувачу право використання платформи (далі - ліцензія), яке стає доступним користувачу після періодичної сплати внеску. Обсяг ліцензіі має залежати від індивідуальної домовленості. TIMOCOM може надати доступ до цієї платформи користувача (далі: Smart Logistics System) на його власний розсуд – або у вигляді програмного забезпечення для встановлення, комбінацію логіна користувача та пароля, веб-логіном або інтерфейсом для існуючого системного та програмного забезпечення користувача. Керування Smart Logistics System здійснюється за допомогою серверів, які під’єднані до мережі Інтернет і до яких можна отримати доступ виключно через онлайн з’єднання.

Виняток становлять випадки, коли сервери, якими користується TIMOCOM, недоступні через технічні причини чи інші причини, на які TIMOCOM не може вплинути або коли TIMOCOM здійснює необхідні сервісні роботи на серверах, щоб підтримувати виконання договірної послуги, при якій втручання можуть бути неминучими для доступу відповідно до статусу технології. Компанія TIMOCOM проводитиме роботи з технічного обслуговування й модернізації, які можуть бути заплановані в робочі дні до 7:30 або після 18:00 (CET/CEST) і цілодобово в вихідні дні.

(2) Якщо TIMOCOM надає користувачу доступ до Smart Logistics System шляхом надання програмного забезпечення, його можна використовувати на власний розсуд, наприклад завантажити пропозицію з App Store® від Apple®, Google Play™ тощо. Завантаження та встановлення програмного забезпечення не є частиною послуг від TIMOCOM, і натомість виконується користувачем незалежно під його власну відповідальність. Якщо авторизація доступу надається через онлайн реєстрацію з ім’ям користувача, паролем або веб-логіном, TIMOCOM лишає за собою право ставити певні вимоги для складання пароля або використання місцевих функцій захисту, таких як існуючі техніки автентифікації термінала користувача в операційній системі.

(3) Заміна терміну "комп'ютерне обладнання" на термін "комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення"

(4) TIMOCOM має право вносити зміни до своєї продукції в рамках її подальшого розвитку та оптимізації в такій мірі, наскільки це не обмежує її істотні робочі характеристики.

(5) TIMOCOM може присилати користувачу попередження про пропозиції, отримані повідомлення або операції у Smart Logistics System. TIMOCOM на свій розсуд обмежує кількість, час відображення і термін зберігання таких повідомлень.

3. Право користування

(1) Право користування за цим договором поширюється лише на окремо узгоджений обсяг в Smart Logistics System, наприклад для певної кількості особистих доступів або узгоджений обсяг даних для комерційного використання користувача певної галузі, власної діяльності чи незалежної діяльності, у Smart Logistics System і не підлягає передачі третім особам чи іншим відділенням.

(2). Право користування застосовується лише на введення та запит даних для певної галузі у звичайному режимі робочої діяльності. Інформація, що надається, має бути достовірною та підлягає перевірці за запитом TIMOCOM. Переглянуті або отримані дані видаляються за умови відсутності правового зобов’язання щодо їх збереження. Використання даних не дозволяється в наступних цілях: a) Небажані повідомлення, такі як спам, масові запити, загальна реклама та загальні пропозиції. б) Незаконні цілі, невірна інформація, обман чи введення в оману. в) Порушення таких прав, як особисті права, права інтелектуальної власності чи особисті сфери третіх осіб. г) Створення збору даних, особливо тих, які дозволяють створення профілю іншого користувача. д) Введення програмного коду, який впливає на функціонування пристрою терміналу або цього програмного забезпечення. е) Зміст, який перешкоджає роботі, турбує або наносить шкоду TIMOCOM або третім особам, наприклад бойкот, масові розсилки, облави, погрози, ганьблення, дискримінація, заяви ненависті, заподіяння шкоди бізнесу, зауваження сексуального характеру, зображення жорстокості, насильства чи оголеного тіла. ё) Зміст, який порушує чинне законодавство або порушує суспільну мораль, або інформація, передавати яку користувач не має права.

(3) Дані, яку надаються Smart Logistics System, можуть бути вилучені виключно за допомогою існуючої функції експорту або друку. Автоматичне використання Smart Logistics System потребує письмового дозволу від TIMOCOM Автоматичне використання Smart Logistics System за допомогою інтерфейсу, зовнішнього програмного забезпечення, ботів, скриптів або інших інструментів, які відрізняються від стандартів звичних браузерів, таких як Chrome™, Firefox® або Microsoft Edge®, вимагає письмового дозволу від TIMOCOM. Усі пропозиції компанії TIMOCOM, які надають можливість користування платформою в необмеженій мірі за фіксованою ціною, підлягають принципу справедливого використання. Завдяки цьому принципу, TIMOCOM хоче зберегти справедливий і високоякісний досвід користування для всіх користувачів. Таким чином, TIMOCOM зберігає за собою право приймати відповідні зходи для обмеження права користувача, якщо він використовує ресурси TIMOCOM у своїх особистих цілях, і це достатньо негативно впливає на поширення інформації через доступні сервери, пропускну здатність або об’єм пам’яті. Такі обмеження можуть застосовуватись, наприклад, у вигляді обмеження кількості запитів або операції за хвилину стосовно ліцензії або в обмеженні об’єму пам’яті.

(4) TIMOCOM залишає за собою право переривати з’єднання користувача з Smart Logistics System та видаляти інформацію, якщо це дозволить уникнути або припинити порушення закону чи моралі. Той самий принцип застосовується, якщо з боку користувача існує загроза використання програмного забезпечення, додатку або Smart Logistics System від TIMOCOM з технічної точки зору.

(5) TIMOCOM звільняється від обов'язку надавати свої послуги («блокування») та залишає за собою право вимагати взаємного виконання зобов'язань у випадку, якщо користувач не виконує договірні зобов'язання, зокрема ті, які представлені в п. 3 (1) чи (2), (1) чи (5) або п. 7 (2) чи (3). А також, якщо користувач, не зважаючи на попередження, продовжує порушувати інші умови договору.

(6) У будь-якому випадку, якщо виникло порушення підпунктів договору 3 (1) чи (2), або підпунктів 5 (2), (4) чи (5) користувач зобов’язується сплатити договірний штраф у розмірі попередньо узгодженої виплати за дванадцять місяців. Надання підтвердження про менший обсяг шкоди залишається на відповідальності користувача.

3a. Право на використання додатку профілів компанії

(1) Додаток профілів компанії за попередньою домовленістю надає користувачу право для перегляду доступної корпоративної інформації користувачів Smart Logistics System.

(2) Користувач також може вносити дані своєї компанії для третіх осіб у Smart Logistics System для перегляду та посилань Користувачі отримують доступ до розширених даних про компанії третіх сторін після заповнення розширених даних щодо своєї компанії.

(3) Дані пропонуються для використання у звичних межах для під час ведення справ. Копіювання всієї бази даних або її значних частин заборонено згідно Закону «Про авторське право».

(4) Інформація підлягає обов’язковому оновленню. У випадках, коли TIMOCOM стає відомо про те, що інформація, надана користувачем, є неповною або неточною, TIMOCOM може повідомити користувача про таку помилку. Якщо користувач не доповнить або не виправить інформацію протягом 7 днів з моменту отримання повідомлення від TIMOCOM, TIMOCOM уповноважується користувачем, але не зобов’язується, виправляти або доповнювати інформацію від імені та в межах відповідальності користувача згідно з офіційною інформацією про компанію або торговий реєстр.

(5) У випадку порушення підпунктів (3) та (4) TIMOCOM залишає за собою право заблокувати дані користувача та його доступ до профілю компанії у додатку.

(6) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3b. Право використання додатків для вантажу та місткості транспортних засобів

(1) За попередньою домовленістю платформа додатків для вантажу та місткості транспортних засобів надає можливість для внесення інформації про вантажі та транспортні засоби, а також для пошуку запропонованих транспортних засобів та вантажу для міжнародних перевезень з використанням Smart Logistics System.

(2) Внесення слід виконувати простим шрифтом без додаткових пробілів чи інших символів, які підходять виключно для наголошення, з правильними деталями у визначених полях введення. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначених у пункті 3 абзаці 2.

(3) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3в. Право на використання додатків для прокладання маршрутів та розрахунків витрат

(1) Додаток для прокладання маршрутів та розрахунків витрат дозволяє передачу користувачу даних в певній мірі для відображення на карті та онлайн розрахунку маршруту. Всі відображення на карті, так як і на звичних картах, постійно змінюються і ніколи в повній мірі не відображають актуальну ситуацію. Таким чином, TIMOCOM не несе відповідальності за забезпечення точності навігаційних планшетів та інших даних. Сервісні зобов’язання TIMOCOM обмежуються наданням, обробкою та відображенням даних від імені користувача.

(2) Всі дані та інформація, яка наводиться у додатку для прокладання маршрутів та розрахунків витрат, надається третіми особами. Таким чином, TIMOCOM залишає за собою право відмовитися від виконання договору у випадку неточного або невчасного самостійного надання даних, якщо тільки користувач не зможе довести, що винною стороною у цьому випадку виступає TIMOCOM.

(3) Під час пошуку додаток для прокладання маршрутів та розрахунків витрат можете обирати пріоритетні цілі на основі введеного місця розташування або поштового коду. Це означає, що можна отримати результати пошуку, що включають різні найменування місць та численних призначень. TIMOCOM не несе відповідальності за автоматичний та точний вибір програмою бажаного пункту призначення. TIMOCOM також не надає жодної гарантії за будь-яку точність або повноту відповідних даних, тобто поштові коди, деталі назви вулиць або іншу додаткову інформацію. Карти підлягають постійному внесенню змін відповідно до новітньої технології. Не надається жодних гарантій щодо деталей на картах, а також щодо відсутності будь-яких помилок або за їхні інші характеристики.

(4) Ліцензіари постачають матеріал карт та іншу пов'язану інформацію (зображення із супутника, інформація про сплату, обмеження руху, інформаційна система тощо) Карти, пов'язані дані, та функціональні можливості захищені авторським правом та є вийнятковою власністю компанії TIMOCOM та/або її ліцензіарів та партнерів, а також захищені міжнародними договорами та іншим національним законодавством країни, в якій вони використовуються. TIMOCOM забезпечує користувачу неперехідну, неексклюзивну суб-ліцензію на використання карт типу, що використовується у продукції TIMOCOM, виключно для внутрішнього (корпоративного) використання користувачем. Користувачеві не дозволяється копіювати, розкладати на складові, вилучати складові або змінювати ці карти, або виробляти похідну з них продукцію. Користувачу не дозволяється видаляти код джерела, файли джерела або загальну структуру цих карт, частково або повністю, або намагатися вчинити подібне, ця заборона застосовується до випадків відновлення, знищення, розкладання на складові або будь-який інший спосіб. Користувач не повинен використовувати ці продукти для функціонування в якості постачальника послуг, а також для інших цілей, що включають в себе обробку карт іншими фізичними або юридичними особами. Користувач не отримує жодних прав власності, які повністю залишаються у праві власності ліцензіарів. Забороняється змінювати, відміняти або видаляти посилання на авторське право, детальну інформацію про джерела або положення про власність.

(5) Якщо треті сторони-постачальники підвищують вартість для TIMOCOM, що діє на момент укладення договору, то TIMOCOM відповідно залишає за собою право збільшити вартості, пов’язані з оплачуваними ліцензіями для користувачів. Підвищення вартості набуває чинності за 4 тижня до першого місяця, що йде після отримання повідомлення про вищезазначене. Якщо ціна за використання додатку для прокладання маршрутів та розрахунків витрат зростає більше ніж на 10% протягом календарного року, користувач отримує виключне право на призупинення роботи додатку протягом 2 тижнів від моменту інформування про зростання вартості.

(6) TIMOCOM залишає за собою право користуватися ними на свій розсуд, змінювати, розширювати, видаляти та повторно категоризувати навігаційні планшети та елементи даних у будь-який час, включаючи потужності та специфікації для навігаційних планшетів та додаткових функцій, пов’язаних із картами. TIMOCOM не зобов’язана надавати або здійснювати поточне технічне обслуговування, усунення технічних недоліків, корегування (виправлення), оновлення та модернізацію (вдосконалення).

(7) На додачу, застосовуються ці положення користувача (HERE User Conditions)

(8) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3d. Право на використання додатку для відстежування

(1) Додаток для відстежування згідно з договором надає користувачу доступ до телематичної функції, завдяки якій користувач може передавати доступні супутникові дані з власних транспортних засобів, наприклад, реквізити місця розташування, надані Глобальною системою позиціонування (GPS) від локальних пристроїв навігації або сенсорних даних інших систем транспортного засобу до системи інтелектуальної логістики (далі: завантаження) та використовувати такі дані через платформу необмежено та показувати ці дані іншим користувачам Smart Logistics System (далі: глядачі) в межах обмеженого часом підтвердження. Таким же чином додаток для відстежування відображає дані телематичних систем користувача у транспортних засобах інших користувачів, як тільки вони надають дозвіл на відповідний рівень доступу. Необхідною складовою відображення такої інформації є договір постачальника з телематичним провайдером для завантаження та ліцензія на додаток для прокладання маршрутів та розрахунків витрат або на схожий підходящий інструмент для відображення графіки на картах, яку підтримує додаток для відстежування від TIMOCOM.

(2) У випадках, коли користувач погоджується, щоб глядач відображав такі дані у телематичній системі його транспортного засобу, то користувач має забезпечити надання таких даних протягом погодженого періоду часу на безперервній основі відповідно до новітньої технології. Користувач несе безпосередню відповідальність за точну та своєчасну передачу даних TIMOCOM.

(3) Використання та обробка даних із телематичних систем у сторонніх транспортних засобах, які користувач не орендує на постійній основі, заборонена, за винятком випадків, коли на це дають згоду два користувача Smart Logistics System в рамках процедури затвердження, яка була описана у попередньому пункті 1. Завантаження телематичних даних від підрядників, які працюють на користувача на постійній або частковій основі, є предметом отримання згоди від TIMOCOM У випадку порушення умов цього абзацу, TIMOCOM уповноважується блокувати надання даних на будь-яку задіяну телематичну систему.

(4) Зокрема використовувати телематичні дані можна лише для координування операцій визначених транспортних засобів та/або телематичних систем відповідно до цілей, які визначені для такої послуги. У контексті надання цієї послуги не дозволяється призначати авторизованим телематичним системам фактичні імена реальних людей (наприклад, ім’я водія).

(5) Перед початком використання користувач повідомляє всім особам з телематичною системою про згоду, надану TIMOCOM на обробку даних, про характер оброблюваних даних, мету, тривалість такої згоди на обробку, компанії, що беруть участь в обробці даних, та низку причин для припинення передачі даних. У межах законодавства, яке застосовується до користувача, він зобов'язаний отримати згоду всіх осіб, які мають телематичну систему; користувачу слід забезпечити, щоб усі необхідні згоди або юридично допустимі альтернативи (наприклад, угоди компанії) були доступні в письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів TIMOCOM.

(6) У разі порушення користувачем умов законодавства про захист даних, зокрема які перераховані у попередніх пунктах 4 або 5, TIMOCOM залишає за собою право негайно розірвати договір з користувачем. Користувач зобов’язаний звільняти від відповідальності TIMOCOM відносно усіх претензій, які виникають через або у зв'язку з будь-яким недотриманням вимог законодавства про захист даних, зокрема у відношенні до попередніх пунктів 4 або 5, з боку користувача.

(7) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3e. Право на використання додатку для подачі заявок на участь у тендері

(1) За попередньою домовленістю додаток заявок на участь у тендері дозволяє користувачам надсилати запрошення на тендери фіксованим контактам цільової групи у сфері транспорту та логістики (далі – компанія-учасник тендеру) для того, щоб бути обраним або запропонувати замовлення на тендер (далі – претендент). Додаток для заявок на участь у тендері надає користувачу можливість для опису тендерів, збору, обробки та передачі замовлень для підготовки заключення договору під свою власну відповідальність.

(2) Право користування для тендерної компанії починається з отримання плати на перший рахунок від TIMOCOM або після надання доступу до додатка заявок на участь у тендері.

(3) Запрошення на тендер не є пропозицією, що зобов’язує, а проханням подати пропозиції і воно не є зобов'язанням укласти контракт.. Сторона, яка запрошує взяти участь, отримує повідомлення з транспортними розцінками виключно відповідно до теми участі у тендері. Дійсний контракт може укладатися тільки при однакових заявах про наміри постачальника послуг з перевезення і учасника тендеру.

(4) Учасники торгів зобов’язуються дотримуватися своїх поданих пропозицій протягом 1 місяця після публікації запрошення до тендеру.

(5) TIMOCOM залишає за собою право перевіряти тендерні пропозиції не довше 2 робочих днів з дати введення даних, те саме стосується пропозицій з боку учасників торгів, щодо їхньої відповідності законодавству, повноти та незаперечності. Пропозиція вважається незаконною, якщо порушує закон або будь-які офіційні заборони, право власності третіх сторін або моральні норми. Пропозиція вважається неповною за відсутності важливих договірних частин або необхідної інформації стосовно необхідних дозволів або ліцензій на виконання. Пропозиція вважається непереконливою, якщо вона носить рекламний характер або якщо стосується лише одиничного транспорту.

(6) Якщо TIMOCOM визначено, у зворотному порядку або іншим чином, що компанія-організатор тендерну або учасник торгів не виконують положення абзацу 5, вони мають право видалити, зупинити або навіть не публікувати пропозицію в додатку, проте зберігають заявку на розгляд.

(7) TIMOCOM зберігає за собою право на публікацію пропозицій від компанії, яка запрошує взяти участь у тендері у межах додатку, яка має принаймні середній кредитний рейтинг від відомого кредитного агентства і для якого невідомі обставини, які конкретно загрожують фінансовій обробці пропозицій. Середній показник довіри відповідає індексу вище 300 балів від Creditreform, Німеччина, показнику «В» Euler Hermes Kreditversicherungs- AG або показнику «R» від Coface AG, Європа. Якщо кредитний рейтинг компанії, яка видала запрошення до участі у тендері, падає нижче цієї вартості або її еквіваленту протягом часу пропозиції або TIMOCOM дізнається про обставини, які дійсно загрожують подальшій оплаті тендерних пропозицій, TIMOCOM може або відмінити пропозицію, як тільки дізнається про погіршений рейтинг або призупинити її, поки не буде ліквідований обмежений кредитний рейтинг.

(8) TIMOCOM має право передавати пропозиції для участі у торгах або оцінювати пропозицію до участі у торгах поетапно в обмін на компенсацію за скаргу, що існує згідно цьому запрошенню до участі у торгах з боку TIMOCOM.

(9) TIMOCOM забезпечує особливий простір для технічних аспектів, що стосуються конкретних заявок потенційних претендентів. (9) TIMOCOM залишає за собою право продовжити термін подання тендерних пропозицій на період, на який термін відповіді подовжується на 1 робочий день. TIMOCOM також залишає за собою право видаляти записи, які суперечать підпункту 3 пункту 2 цих Умов та положень.

(10) Виключно користувач несе відповідальність за всю інформацію та пропозиції у межах тендеру, котрі TIMOCOM публікує або пересилає через додаток для подачі заявок на участь у тендері. TIMOCOM не надає жодних гарантій на цю інформацію або на виконання договорів або угод про конфіденційність, які виникають в результаті, і сам не стає договірною стороною. TIMOCOM не гарантує інформаційну та ефективну здатність учасників тендеру, зокрема, якщо вони були запрошені за проханням компанії-заявника.

(11) TIMOCOM залишає за собою право видаляти пропозиції або не пересилати пропозиції від учасників тендерів, якщо стають відомими факти, які можуть безпосередньо загрожувати ефективності учасника або юридично чи офіційно забороняти надання тендерної послуги. TIMOCOM також має право видалити або ігнорувати розсилку пропозицій від таких учасників торгів, що діють не від свого імені або не зі свого облікового запису.

(12) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Як варіант, основою для договірних відносин може бути окремий договір, дія якого завершується автоматично при завершенні періоду участі у торгах без необхідності у будь-якому формальному припиненні дії договору. Право користування учасника торгів, запрошеного до участі в тендері компанією-організатором тендеру завершується із кінцевою датою запрошення до участі в торгах, при цьому, за наявності права користування згідно існуючого ліцензійного договору, окремо вимагається завершення іншим способом.

3е. Право на використання додатка для роботи зі складськими приміщеннями

(1) Додаток для роботи зі складськими приміщеннями дозволяє користувачу – наскільки це вирішено за попередньою домовленістю – пропонувати склади та переглядати запропоновані варіанти складських приміщень. Розміщувати пропозиції можна як у Smart Logistics System, так і на загальнодоступній сторінці TIMOCOM, а також на www.portatio.com.

(2) Застарілі дані підлягають негайному видаленню. Внесення слід виконувати простим шрифтом без додаткових пробілів чи інших символів, які підходять виключно для наголошення, з правильними деталями у визначених полях введення. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначених у пункті 3 абзаці 2.

(3) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3g. Право використання мессенджера

(1) Мессенджер дозволяє користувачу, наскільки це вирішено попередньою домовленістю, відправляти повідомлення в межах Smart Logistics System іншим користувачам, які мають реєстрацію для використання цієї функції.

(2) Месенджер не замінює загальнодоступні засоби масової комунікації та не особливо підходить для термінових дзвінків або подібних сигналів тривоги до компетентних установ чи органів.

(3) Умовою для користування платформою є створення та ведення профілю користувача. Після установки мессенджера, у Smart Logistics System позначається здатність користувача отримувати повідомлення. Відповідний зареєстрований користувач несе виключну відповідальність за зміст повідомлення, що надсилається. Повідомлення, що надсилаються користувачами, не є відображенням думки TIMOCOM, це також не означає що TIMOCOM погоджується з ними, або розділяє їх.

(4) TIMOCOM не гарантує, що повідомлення буде доставлено. Аналогічно, не гарантується, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично відповідає особі, що надсилає або отримує повідомлення.

(5) TIMOCOM залишає за собою право, але не зобов’язана перевіряти повідомлення користувача на дотримання принципів секретності телекомунікацій, і в разі порушення пункту 3 (2) цих Положень блокувати такі повідомлення, забороняти дані користувача або обмежувати доступ користувача до мессенджера.

(6) Використовуючи месенджер, користувач погоджується, що повідомлення, надіслане через месенджер, може зберігатися на сервері TIMOCOM з дотриманням принципу секретності телекомунікацій протягом принаймні 3 місяців для передачі обраному користувачу, і це дозволяє їм переглядати повідомлення TIMOCOM зобов'язується зберігати повідомлення на сервері для користувача до моменту видалення повідомлення за вимогами усіх користувачів, що приймають участь у спілкуванні, або після закінчення періоду тривалістю не менше трьох місяців з моменту створення та передачі повідомлення, якщо інше не вимагається, дозволяється або не наказується до примусового виконання у правовому, судовому або офіційному порядку. Після завершення мінімального періоду зберігання, користувач має знати, що повідомлення буде видалене без попереднього повідомлення.

(7) відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань щодо збереження записів, що стосуються повідомлень, лежить виключно на користувачеві. З метою надання можливості окремого зберігання користувачу доступна функція роздрукування.

(8) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3h. Право використання додатку фрахтової біржі

(1) За попередньою домовленістю додаток фрахтової біржі дозволяє користувачу встановлювати зв'язок між програмним забезпеченням системи управління транспорту, яка доступна користувачу (далі TMS) та Smart Logistics System. У даному випадку додаток фрахтової біржі виконує функцію інтерфейсу, за допомогою якого можна передавати дані між TMS користувача та Smart Logistics System.

(2) Графічний користувацький інтерфейс не включено. Для показу змісту Smart Logistics System можливо знадобляться подальші ліцензії.

(3) Підключення існуючої TMS до додатку фрахтової біржі, а отже і до Smart Logistics System, користувач здійснюватиме на власну відповідальність. Для цієї мети, компанія TIMOCOM може забезпечувати технічну підтримку користувача шляхом надання технічного опису інтерфейсу. Технічний опис продукту не є частиною цього контракту. Це не гарантує, що технічний опис продукту є корисним без попереднього технічного "ноу-хау" про інтерфейси.

(4) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3i. Право користування "службою управління документами»

(1) За попередньою домовленістю Smart Logistics System гарантує користувачу доступ до «послуги роботи з документами» (далі DMS) через яку він може передати свої власні документи в межах Smart Logistics System (далі: завантаження) та може зробити їх доступними для перегляду іншим. TIMOCOM залишає за собою право обмежити послугу зважаючи на формат, обсяг і кількість документів.

(2) Документи, завантажені користувачем, будуть зберігатися в ЄС у зашифрованому форматі. Отримання даних відбувається через завантаження авторизованим користувачем, і права на них залишаються в користувача, який завантажив ці дані.

(3) Служба управління документами не замінює електронного архіву даних. Зокрема, TIMOCOM не зберігає документи у формі, коли вони стають предметом аудиторської перевірки, протягом необмеженого періоду часу. Користувач/користувачка несе повну відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань стосовно зберігання повідомлень. Після закінчення права користування, користувач/користувачка повинен(-на) очікувати, що документи, які він / вона завантажив(-ла) будуть видалені без додаткового повідомлення.

(4) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3j. Право на використання додатку для відстежування

(1) За попередньою домовленістю додаток для відстежування дає користувачу змогу своє поєднати програмне забезпечення з Smart Logistics System. У даному випадку додаток виконує функцію інтерфейсу, завдяки якому дані можуть передаватись від програмного забезпечення користувача до Smart Logistics System. Положення про захист даних у додатку для відстежування застосовуються щодо телематичних даних відповідним чином.

(2) Графічний користувацький інтерфейс не включено. Для показу змісту Smart Logistics System можливо знадобляться подальші ліцензії.

(3) Підключення існуючого програмного забезпечення до додатку для відстежування, а отже і до Smart Logistics System, користувач здійснюватиме на власну відповідальність. У цьому питанні TIMOCOM може підтримати користувача, надавши технічний опис додатку для відстежування. Технічний опис продукту не є частиною цього контракту. Це не гарантує, що технічний опис продукту є корисним без попереднього технічного "ноу-хау" про інтерфейси.

(4) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3k. Право використання додатку для транспортних замовлень

(1) За попередньою домовленістю, додаток для транспортних замовлень дозволяє користувачу завантажувати, редагувати, передавати та показувати декларації та документи у додатку для документації та підтримки в укладанні транспортних договорів з іншим учасником договору. Для цієї цілі у Smart Logistics System можна створювати шаблони, редагувати форми, редагувати та зберігати декларації. TIMOCOM може надавати користувачеві оперції станом на сьогоднішній день у вигляді зведень.

(2) Іншими сторонами договору можуть бути користувачі Smart Logistics System або зовнішні контакти, який може створювати сам постачальник вантажу. Такий зовнішній контракт не отримає власного права на використання Smart Logistics System для опрацювання документів або декларацій.

(3) З технічних причин, деякі дані можуть бути попередньо встановлені у формах Значення за замовчуванням не є рекомендацію TIMOCOM. Користувач отримає ці дані у випадку необхідності під свою відповідальність На заголовки та описи у формі можуть впливати індивідуальні мовні налаштування користувача у Smart Logistics System, тому декларації у відправника та одержувача можуть відрізнятися. Заголовки та описи у формах, так само як і їх переклад, існують для полегшення життя користувача, і є рекомендаціями від TIMOCOM Користувачі повинні на власний розсуд тлумачити такі терміни у заголовках та описах форм Попереднє налаштування документа, що позначений як "обов'язковий до виконання", це налаштування мови для особи, яка створює форму

(4) Користувач усвідомлює, що дійсний договір з підтвердженими правами та обов'язками встановлюється між Сторонами шляхом надання декларацій за однаковою формою у додатку для транспортних замовлень.

(5) TIMOCOM допомагає користувачам виконати обмежувальні вимоги TIMOCOM може збирати, зберігати, та оброблювати дані, які необхідні для операції тривалістю більше 10 ділових років Відповідальність за дотримання обмежувальних вимог несе лише користувач TIMOCOM забезпечує функцію експорту таких даних для того, щоб дозволити користувачеві зберігати їх окремо TIMOCOM залишає за собою право обмежувати місткість пам'яті, яка використовується для збереження операції згідно з Розділом 3 цих Умов та положень Будь-яка ємність пам'яті, що є більшою або меншою за таку кількість, повинна узгоджуватися окремо У випадку, якщо користувач надає запит на доступ та/або передачу збережених даних після закінчення терміну дії ліцензійної угоди, TIMOCOM має право лише надавати зазначений доступ або забезпечувати передачу даних лише після належної компенсації витрат, і після того як будь-які відкриті вимоги за ліцензійною угодою виконані.

(6) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3l. Право для використання додатку для наведення транспортних довідок

(1) За попередньою домовленістю додаток для наведення транспортних довідок дозволяє користувачу пропонувати транспортні замовлення обраній цільовій групі (далі: транспортний постачальник) або надавати розцінки за замовлення (далі: претендент). Додаток для наведення транспортних довідок дозволяє користувачу описувати та працювати з особистими замовленнями для перевезень та для цього передавати тендери та транспортні розцінки.

(2) Цільова група може включати користувачів Smart Logistics System, а також зовнішні контакти, які може створювати сам постачальник вантажу.

TIMOCOM залишає за собою право обмежити кількість учасників тендеру на окреме замовлення на перевезення. TIMOCOM також на свій розсуд обмежує час між проведенням тендеру і запланованою датою поставки.

(4) Фрахтова пропозиція не є пропозицією, що зобов’язує, а проханням подати пропозиції і воно не є зобов'язанням укласти контракт.. Постачальник послуг перевезення визнає, що цінова пропозиція відповідно стосується виключно предмету послуги, заявленої в тендері. Дійсний контракт може укладатися тільки при однакових заявах про наміри постачальника послуг з перевезення і учасника тендеру.

(5) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін. Право на використання претендентом, який був запрошений на участь у тендері постачальником вантажних послуг, закінчується після укладання договору з одним з учасників тендерів, не вимагаючи окремого розірвання договору; в іншому випадку з правом використання існуючої ліцензійної угоди.

3м. Право використання додатку для транспортних замовлень

(1) За попередньою домовленістю додаток для транспортних замовлень дозволяє користувачу встановлювати зв’язок між сторонньою розгорнутою системою користувача та Smart Logistics System. У даному випадку додаток виконує функцію інтерфейсу, завдяки якому дані можуть передаватись від програмного забезпечення користувача до Smart Logistics System.

(2) Графічний користувацький інтерфейс не включено. Для показу змісту Smart Logistics System можливо знадобляться подальші ліцензії.

(3) Зв'язок сторонньої розгорнутої системи користувача з додатком для транспортних замовлень, а отже і з Smart Logistics System користувач встановлюватиме на власну відповідальність. У цьому питанні TIMOCOM може підтримати користувача, надавши технічний опис додатку для відстежування. Технічний опис продукту не є частиною цього контракту. Гарантія, що опис технічного продукту без попереднього технічного досвіду щодо комп'ютерних мереж буде корисним, не надається.

(4) Користувачу слід впевнитись у тому, що дані обробляються виключно для узгодженої мети договору.

(5) Договірні відносини, які підлягають оплаті, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердженням TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені належним чином з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною після повідомлення про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

4. Плата за користування

(1) Плата за користування оплачується авансом на початку періоду користування та перераховується на користь TIMOCOM не пізніше третього робочого дня відповідного періоду часу. Рахунки за додаткові послуги, надані TIMOCOM, підлягають негайній сплаті. Всі витрати щодо оплати покриваються користувачем за винятком режиму правового регулювання для SEPA-платежів (Єдиний простір платежів в євро). TIMOCOM має право створювати та відправляти рахунки у цифровому форматі, якщо з цього приводу не існує інших домовленостей. Якщо з цією метою користувач не вказав відповідну адресу електронної пошти або якщо користувачу потрібен рахунок у паперовому форматі, стягуються фактичні додаткові витрати.

(2) Не виключається право користувача компенсувати або утримувати свої платежі внаслідок зустрічних вимог, за винятком випадків виникнення зустрічного позову чи зустрічних вимог, які були оголошені остаточними та обов'язковими до виконання.

(3) У випадках, коли користувач, якому надано знижку від TIMOCOM на певний розрахунковий період щодо авансової оплати ліцензійного збору, припиняє дію договору або частини договору до кінця цього розрахункового періоду, така знижка відміняється у зворотному порядку. Це положення також застосовується, якщо розірвання договору здійснюється TIMOCOM через вагомі причини.

(4) TIMOCOM має право щороку збільшувати вартість погодженої ліцензії у розумних межах за умови, що TIMOCOM зобов’язується повідомляти про збільшення вартості шляхом надсилання повідомлення у письмовій формі за 4 тижні до такого. Якщо вартість підвищується на 5% порівняно із аналогічним періодом минулого року, то клієнт має право припинити дію договору протягом 14 днів з моменту початку застосування нової вартості. Незастосування знижки або закінчення спеціальних строкових договорів не виступає підвищенням вартості згідно визначення цього пункту. Якщо TIMOCOM не використовує право на підвищення вартості один або кілька разів, це не свідчить про те, що вони відмовляються від цього права як від такого. Передоплата не надає жодних цінових гарантій на період, оплачений авансом.

5. Рівне ставлення, суб-ліцензії, право власності

(1) Ліцензія надає користувачеві доступ до Smart Logistics System на додачу до інших користувачів без права на перевагу перед іншими користувачами.

(2) Цей ліцензійний договір не дає права надавати субліцензії чи передавати можливості для використання даних та доступу до Smart Logistics третім особам; зокрема, не для використання програмного забезпечення Smart Logistics System (далі: програмне забезпечення) для особистих прав власності на ІТ. Програмне забезпечення та його вихідний код захищені авторським правом і є власністю виключно TIMOCOM та його ліцензіарів. Крім того, вони захищені міжнародними угодами та національним законодавством в країні, в якій вони використовуються.

(3) Програмне забезпечення може містити коди, які є інтелектуальною власністю третіх осіб, а також посилання на них через з’єднання, за можливості. Ці коди надаються користувачеві на підставі ліцензійних угод або положень від відповідної третьої сторони. Користувач приймає дійсність цих ліцензійних договорів або положень. Якщо ліцензійні положення суперечать укладеному договору, положення, які викладені тут, мають перевагу перед цим договором.

(4) Користувач не має права на регулярні консультації щодо технологій програмного забезпечення, на подальшу доставку оновлень або інших носіїв даних, а також права привласнення коду; реконструювати, розбирати або змінювати програмне забезпечення. Користувачу забороняється використовувати програмне забезпечення для подальшого розвитку його технології, змінених версій або підготовки копій для вигоди третіх осіб або інших користувачів. Кожен випадок використання за межами вищевказаного, навіть за допомогою копій, через паралельне або альтернативне користування різних робочих місць або на користь різних торгівельних підприємств та/або галузей вимагає письмового погодження додаткової ліцензії в обмін на оплату.

(5) Користувач зобов’язується повідомляти TIMOCOM про будь-які зніми стосовно компанії або торгівельного реєстру компанії негайно після проведення таких. Подібне стосується змін у правовій формі або адресі, а також виходу або введення осіб, уповноважених представників, зареєстрованих в компанії та у торговому реєстрі.

6. Гарантія та відповідальність

(1) TIMOCOM гарантує, що Smart Logistics System підходить виключно для використання згідно з попередніми домовленостями. Деталі опису продукту, брошури та інша інформація для користувачів, що надаються TIMOCOM, носять характер необов’язкових рекомендацій. TIMOCOM не несе додаткової відповідальності. Зокрема, TIMOCOM не дає жодної гарантії стосовно актуальності, точності та повноти даних, які вносяться іншими користувачами, а також сумісності Smart Logistics System з ІТ-середовищем користувача або з використанням з'єднання віддалених даних.

(2) Налаштування гіперпосилань та інформація про домашні сторінки третіх осіб, яка доступна на домашній сторінці TIMOCOM через гіперпосилання, не є частиною договірних послуг. Вони також не служать для додаткового опису договірних зобов’язань з обслуговування. Гіперпосилання або сторінки по цим гіперпосиланням, не контролюються постійно і саме тому TIMOCOM не несе жодної відповідальності за їх зміст або точність.

(3) TIMOCOM не несе відповідальності за збитки, які наносять різні користувачі один одному через втрату чи проблеми з передачею даних або будь-яким іншим чином. TIMOCOM не несе відповідальність за шкідливі програмні засоби або програмні коди (віруси, трояни, черв’яки тощо), які підлаштовують у Smart Logistics System користувачі або які передаються та розповсюджуються через їхні прикріплені файли або описи. Користувач несе пряму відповідальність за нерозповсюдження подібних шкідливих програм.

(4) TIMOCOM не є ні партнером за договором, ні посередником у договорі, укладеному за допомогою Smart Logistics System, або мессенджера декларації, що має відношення до цього питання. Таким чином, TIMOCOM жодним чином не гарантує належну обробку договорів, укладених між користувачами, чи досягнення комерційного успіху. Користувач зобов’язується самостійно перевіряти та дбати про точність даних та інформації, що повідомляються йому третіми особами. Повідомлення від користувачів, які відправляються або відображаються у Smart Logistics System не представляють заяви або думки TIMOCOM, також TIMOCOM не погоджується з ними та не робить їх своїми власними. TIMOCOM не гарантує, що повідомлення чи сповіщення відправлене у Smart Logistics System досягне свого адресата або буде отримане і прочитане користувачем, якому було адресовано. Аналогічно, TimoCom не гарантує, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично є особою, що надсилає або отримує повідомлення.

(5) Користувач звільняє TIMOCOM від усіх зобов’язань, які виникають через те, що користувач не використовує Smart Logistics System, як було передбачено згідно з цим договором. Виходячи з цього, TIMOCOM зобов’язується укладати аналогічні договори з іншими користувачами та доручати, при можливості (після попереднього задоволення своїх претензій щодо відшкодування збитків TIMOCOM) можливі існуючі претензій щодо відшкодування збитків проти інших користувачів, що пред’являються до такого користувача з метою відшкодування збитків.

(6) Ризик не передачі або помилкової передачі даних передається користувачеві, як тільки дані вийдуть із сфери впливу TIMOCOM

(7) Обмеження або виключення відповідальності, викладені в цьому договорі за збитки користувача, не застосовуються у випадках: a) якщо це спричинено навмисно або через грубу недбалість TIMOCOM або його довірених агентів; б) порушення істотного договірного зобов’язання з боку TIMOCOM або його представників, яке повинно бути надане відповідно до змісту та мети конкретного договору, чи виконання яких робить в першу чергу можливим належне виконання договору та на дотримання яких можна регулярно покладатися, в) юридичну відповідальність TIMOCOM незалежно від вини, наприклад, згідно з Законом про відповідальність за продукцію, надання гарантії або г) юридичну відповідальність за травмування життя, тіла чи здоров’я особи TIMOCOM або його уповноважених представників.

(8) Якщо користувач є торговцем, відповідальність TIMOCOM обмежується до збитків, пропорційних та типових для укладеного договору: а) у випадках, які описані у вищезазначеному пункті пункту 7 б) у випадку грубої недбалості уповноважених представників а) у випадках вищезазначеного пункту 7 б) у випадку звичайної недбалості. У разі втрати даних, програм та даних для їх відновлення з використанням Smart Logistics System TIMOCOM несе відповідальність у випадках, які описані у вищезазначеному пункті 7 a) і б) лише в тій мірі, в якій користувач не міг запобігти цій втраті за допомогою необхідних запобіжних заходів, таких як, наприклад, регулярне резервне копіювання даних.

(9) Компоненти Smart Logistics System 'BETA' або 'BETA version' завжди заміняють неповні продукти для щоденного використання, які можуть містити всі важливі функції, можуть бути обмежені через роботу, сумісність та стабільність, оскільки досвід, як правило, вказує на те, що до офіційної публікації чи «випуску», неможливо було б змоделювати все апаратне та програмне середовище та / або умови його використання. Саме з цієї причини TIMOCOM також надає Smart Logistics System компоненти BETА для юридично необов'язкових цілей тестування, де користувачі можуть повідомити про свій досвід і чи ці форми введення є невід’ємною частиною процесу. Не надається жодних гарантій стосовно продуктивних характеристик чи відсутності значних дефектів. Користувач визнає, що TIMOCOM не несе відповідальності у цьому відношенні, а також за будь-які випадки простою системи, втрати даних, дефекти або вторинну шкоду, спричинену такими дефектами, та будь-яку втрату прибутку. Перед встановленням та використанням у Smart Logistics System компонентів BETA, користувачі слід виконати повне резервне копіювання своєї локальної системи, в тому числі й даних.

(10) Користувач несе повну відповідальність за використання свого входу в Smart Logistics System та утримується від будь-якого неправомірного використання та спроб власного отримання несанкціонованого доступу до інформації або за допомогою третьої сторони, а також від втручання в системи Smart Logistics System. У таких випадках користувач/користувачка повинен(-на) нести всі здійснені витрати, включаючи будь-які витрати, яких зазнав TIMOCOM в результаті перевірки обладнання і / або будь-які витрати, пов'язані зі збоями і дефектами, за які несе відповідальність користувач/користувачка. Користувачу слід негайно повідомити TIMOCOM про можливості доступу третіх осіб, інші знайомі або підозрювані порушення безпеки даних або передбачувані претензії третіх осіб щодо використання Smart Logistics System або проти TIMOCOM користувачем. Також йому слід негайно та безкоштовно виконати всі відповідні для співпраці з TIMOCOM, зокрема, якщо цього вимагає TIMOCOM, та вжити необхідні заходи, які не перевищують межі розумного для забезпечення ефективного законного захисту.

7. Скарги

(1) Якщо TIMOCOM отримує інформацію про користувача, згідно з якою цей користувач визнаним чином порушує свої обов’язки за договором доставки, цим договором або іншим відповідним законодавством (далі – «скарга»), то TIMOCOM має право, але не зобов’язання, направити ці скарги з або без посилання на позивача відповідному користувачу, або, після його допиту та розгляду, іншим користувачам.

(2) Користувач, проти якого спрямована скарга (далі - зацікавлена особа) зобов’язаний подати заяву про скаргу щодо її змісту до TIMOCOM та письмово виправити скаргу, не пізніше ніж протягом тижня після отримання повідомлення хоча б для обґрунтування можливості отримання більшого періоду часу, необхідного для заяви.

(3) Якщо постраждала Сторона не домоглася успіху в справі про визнання недійсним твердження зі скарги про порушення обов'язку, TIMOCOM має право (проте не зобов’язаний) вимагати від користувача виправити скаргу протягом одного наступного тижня. Обмежена вимога щодо врегулювання не потрібна, якщо згідно з обставинами це вважається недоцільним для TIMOCOM.

(4) Права за вищевказаними підпунктами 2 та 3 у зв’язку з правом блокувати або припинити дію існують виключно для TIMOCOM. Якщо TIMOCOM не застосовує такі права, то відповідальність щодо інших користувачів виключається.

(5) TIMOCOM не зобов’язана розглядати отримувані претензії.

8. Дострокове припинення, тривалість дії ліцензії, загальні положення

(1) Тривалість права використання ґрунтується на особисто узгодженій ліцензії Взаємовигідний проміжний період надсилання повідомлення застосовується протягом етапу безкоштовного тестування.

(2) Кожна сторона має право на розірвання цього договору, не дотримуючись періоду попередження, якщо вони мають на це важливі причини. Важливими причинами припинення TIMOCOM без попереднього повідомлення, зокрема, є: a) користувач стає неплатоспроможним або існує загроза неплатоспроможності,
б) відкриття провадження у справі про банкрутство над активами користувача було відхилено, повернення незадоволено або користувач має подати аффідавіт,
с) користувач порушує положення Умов та положень, що несе загрозу досягненню цілі договору або що дає право на блокування відповідно до підпункту 3 п. 4 або 5,
d) по невиконанню обов’язків користувач має суму, яка відповідає платі за користування за один місяць, довше 14 календарних днів або
e) the stakeholders' proportion in the user's company changes by 25% or more, or if the company is legally represented by other persons – according to the time of signing the agreement.
f) the user, its legal representatives or affiliates enters competition with TIMOCOM.

(3) Право користування починається після активації TIMOCOM та закінчується одночасно із договірними відносинами.

(4) По закінченню договору користувач повинен видалити все встановлене програмне забезпечення, отримане від TIMOCOM, за умови виключення всіх прав на зберігання та утриматися від будь-якого використання Smart Logistics System Таким же чином користувач повинен після цього припинити передачу даних до можливого узгодженого інтерфейсу.

Якщо користувач являється підприємцем, юридичною особою відповідно публічному праву або окремими активами відповідно до публічного права в значенні § 310. 1 речення 1 Закону Німеччини «Про захист даних» (BGB), або якщо він не має загального місця юрисдикції у Німеччині, то Дюссельдорф вважається погодженим місцем реалізації та місцем юрисдикції. У межах реалізації конвенції ООН «Про міжнародну торгівлю товарами» застосовується законодавство Німеччини. У межах реалізації конвенції ООН «Про міжнародну торгівлю товарами» застосовується законодавство Німеччини.

(6) Якщо TimoCom надає користувачеві переклад цього договору або частин цього договору, то переважну законодавчу силу має версія договору на німецькій мові у випадках, коли переклад містить суперечливі моменти або відхилення від версії німецькою мовою.

(7) Якщо окремі положення цих умов стають недійсними, то це не впливає на дійсність інших положень. Недійсне положення замінюється чинним положенням, яке, наскільки це можливо, відповідає наміру недійсного положення.

9. Захист даних

(1) Користувач погоджується, що TIMOCOM оброблятиме його технічні дані з метою ідентифікації та атрибуції, безпеки даних та вдосконалення передачі даних. Це може включати анонімні, залежні від термінала дані, такі як операційна система, що використовується, роздільна здатність екрана, браузер, ідентифікатор процесора та швидкість процесора, фізична пам'ять, а також певні особисті дані, наприклад IP-адресу, MAC-адресу, ідентифікатор пристрою, ДНК домену, шлях встановлення, ім’я користувача, налаштування мови, файли cookie та телематичні дані. Під час налаштування та використання Smart Logistics SystemTIMOCOM обробляє персональні дані, такі як ім'я користувача, назва, адреса електронної пошти, контактні дані, призначення користувача компанією та вказані мовні навички, входи, повідомлення, а також інформацію, яку користувач сам робить доступною для третіх осіб у своєму профілі або використовуючи можливості додатку Smart Logistics System Дані використовуються TIMOCOM з наступною метою: Надання та супровід узгоджених послуг, виконання операцій, ініційованих користувачем, перевірка особи користувача, забезпечення дотримання цих умов використання, виконання встановлених законом зобов’язань або виконуваних офіційних чи судових вимог. Період зберігання даних залежить від тривалості та мети відповідного договору, за винятком переважних інтересів органу опрацювання даних або законних зобов'язань щодо зберігання.

(2) Користувач заявляє, що він погоджується, що TIMOCOM обробляє його робочі дані з метою укладання та обробки договору, а також отримує про них інформацію від відомих кредитних агентств.

(3) Користувач погоджується, що TIMOCOM може обробляти та передавати особисті дані дочірнім компаніям або компаніям-партнерам з метою виконання послуг за ліцензійним договором. На даний час, це:
TIMOCOM SAS: Париж, FR- 75008, бульвар Хаусман, 153;
TIMOCOM Logistica SL: Барселона/Алелла, ES- 08328, Авеніда Рієра Прінсіпаль;
Hock R. Kft: Секешфехервар 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Вроцлав;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Еркрат.

Ці компанії обробляють дані виключно від імені TIMOCOM згідно з інструкціями і TIMOCOM зобов’язує їх дотримуватись чинного законодавства про захист даних. Повідомлення особистих даних третім особам може відбуватися лише у випадках застосування законодавчих вимог та/або на виконання наказів офіційної влади або суду, а також для попередження або боротьби зі злочинними діями або з порушенням цих ліцензійних умов. Дані, які не стосуються особи, наприклад анонімізовані дані або дані, призначені для третіх осіб для виконання мети договору, можуть бути оброблені TIMOCOM та передані третім особам.

(4) Користувач TIMOCOM в будь-який час має право безкоштовно отримувати інформацію про свої збережені персональні дані, а також право виправляти, видаляти дані або обмежувати обробку зазначених даних чи бути об'єктом обробки зазначених дані, а також право на перегляд ваших даних у випадку дотримання відповідних вимог щодо захисту даних. Користувачі можуть ставити питання стосовно своїх прав, робити заяви або відкликати їх або обмежити обробку персональних даних у будь-який час, звернувшись до: Уповноважений TIMOCOM GmbHData з захисту прав, Timocom Platz 1D-40699 Еркрат, електронна пошта: datenschutz(at)timocom.com. Скасування або обмеження не впливає на існування договору або зобов’язання щодо плати користувача. Користувач визнає, що внаслідок такого скасування або обмеження TIMOCOM більше не матиме здатності сприяти використанню Smart Logistics System. В той же час, користувач має право подати скаргу до контролюючого органу, який несе відповідальність за TIMOCOM. Це Державний захист даних, Норт-Райн, Вестфалія та уповноважений з питань свободи розповсюдження інформації: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt

(5) Користувач несе відповідальність за те, щоб використання Smart Logistics System відповідало чинному законодавству про захист даних. При обробці даних за допомогою Smart Logistics System користувач зобов’язується дотримуватися всіх відповідних вимог щодо захисту даних відповідно до вимог чинного законодавства. Користувач/користувачка звільняє компанію "TIMOCOM" від всіх претензій, що випливають із або в зв'язку з будь-яким недотриманням захисту даних, договірних чи інших правових положень.

a) Користувач інформує всіх осіб, на яких впливає використання Smart Logistics System, перш ніж вони починають використовувати її, про згоду, надану TIMOCOM на обробку даних, характер оброблюваних даних, призначення, тривалість цієї згоди на обробку, компанії залучені до обробки даних та можливості для припинення передачі даних. Законодавство, яке застосовується стосовно до користувача, зобов'язує його отримати згоду всіх осіб, на яких впливає використання Smart Logistics System. Користувачу слід забезпечити, щоб усі необхідні згоди або юридично допустимі альтернативи (наприклад, угоди компанії) були доступні в письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів TIMOCOM.

(7) TIMOCOM зазначає, що згідно з § 31 Закону Федеративної республіки Німеччини про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) дані про невиконання договірного зобов'язання щодо дебіторських заборгованостей, можуть бути передані до SCHUFA Holding AG (АТ Ассоціація загально кредитного захисту громадян), Корморанвег 5, Вісбаден, 65201, і договірні відносини припиняються без повідомлення про заборгованість, якщо непогашена оплата послуг не була компенсована, незалежно від того, чи послуги були сплачені в період наданий для сплати заборгованості. Більше інформація про SCHUFA можна отримати на сайті www.meineSCHUFA.de.

Статус: 01 січня 2020 року

§1 Успішне виконання

1. Компанія TIMOCOM GmbH здійснюватиме дії, спрямовані на підтримку Клієнта у зборі рахунку-фактури клієнта. TIMOCOM зобов’язується на свій розсуд вимагати від Боржника пояснення та проведення розрахунків по несплаченим позивам.

2. TIMOCOM не надає гарантій щодо успіху свого втручання.

3. Будь-які платежі, кредити, або компенсації, проведені Боржником після втручання, вважаються позитивним результатом вказаного втручання, якщо Клієнт не підтверджує TIMOCOM протягом 2 тижнів після рекомендованої дати оплати про те, що позив не врегульовано.

4. Клієнт має право у будь-який час вдаватися до альтернативних дій з метою стягнення заборгованості.

§2 Оплата наданих послуг

1. Рахунки підлягають негайній оплаті після отримання.

2. TIMOCOM має право компенсувати кошти, отримані від свого боржника, проти претензій до себе від клієнта (операції міжбанківських поточних рахунків)

3. TIMOCOM залишає за собою право стягувати суми щодо рахунку разом з іншими рахунками за умови, якщо Клієнтом, у звичайному ході ведення справ, вже видано TIMOCOM прямий дозвіл на списання. Клієнт уповноважує TIMOCOM стягувати будь-які неоплачені суми щодо рахунків по вказаному банківському рахунку.

§3 Термін дії

1. Клієнт залишається зобов’язаним щодо свого замовлення протягом 3 робочих днів. Договір вступає в силу після прийняття замовлення з боку TIMOCOM. Прийняття замовлення не вимагає підтвердження у будь-якій особливій формі, замовлення може прийматися непрямим способом. Більш конкретно угода вважається визнаною TIMOCOM, якщо TIMOCOM може довести своє втручання у ситуацію з Боржником протягом цього часу.

2. Клієнт має право припинити дію замовлення, надіславши за 2 тижні повідомлення про це. У випадку, коли проти Боржника вже порушено будь-яке провадження, Клієнт зобов’язується інформувати TIMOCOM стосовно будь-яких оплат у результаті таких проваджень, а за TIMOCOM зберігається право на погоджену оплату за надані послуги.

3. Актуальним залишається право кожної зі Сторін розірвати угоду за серйозне недотримання її вимог.

4. Якщо в результаті втручання Клієнт або Боржник втрачають або припиняють свій статус як клієнта TIMOCOM, то Клієнт і TIMOCOM мають право розірвати Договір. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.

5. Якщо у ході втручання з’ясовується, що за всією імовірності позив не можливо стягнути, то втручання припиняється, а Клієнт інформується належним чином. Більш конкретно, вважається, що позив неможливо стягнути, якщо він оскаржений, якщо відступлене право вимоги, якщо він розглядався судом, якщо він має юридичну силу, якщо він обтяжений правам третіх осіб або якщо Боржник не спроможний виконати свої зобов’язання. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.

6. Клієнт зобов’язується надати TIMOCOM відповідну інформацію. У випадку ненадання TIMOCOM інформації, необхідної для обробки замовлення протягом 14 днів, незважаючи на зроблені запити, TIMOCOM має право припинити дію замовлення та нарахувати базовий збір або премію за успішно проведену роботу, здійснену до того часу.

§4 Відповідальність

1. Відповідальність TIMOCOM за збитки, завдані клієнтом на підставі припущення або виконання договору, обмежуються випадками
а) навмисних або грубих недбалих дій з боку TIMOCOM або його представників,
b) the culpable breach of an essential contractual duty by TIMOCOM or its agents, whereby the achievement of the contractual purpose is put at risk,
e) the statutory liability for injury to life, the body or health
by TIMOCOM or its agents.

2. Якщо клієнт є підприємцем, відповідальність компанії TIMOCOM обмежується щодо виконання обов"зків відповідно укладеному договору: a) у випадках, зазначених у попередньому пункті 1 а) у випадку грубої недбалості простими посередницькими робітниками,
b) у випадках, процитованих у попередньому пункті 1 b) у випадку простої недбалості.

3. Клієнт зобов’язується переконатися, що непогашена сума підлягає оплаті і не заперечується, а також що TIMOCOM надано всю необхідну документацію та інформацію. Привертаємо увагу на той факт, що клієнт має право на відшкодування лише від боржника премії за успішне виконання роботи при втручання у випадку, коли останній має заборгованість за доставку згідно фактично діючого правового режиму. Клієнт зобов’язується пред’являти свої позови щодо компенсації таких витрат безпосередньо до Боржника.

4. TIMOCOM залишає за собою право знищувати всі документи, які не потрібно зберігати через законні причини після закінчення строку процедури.

§5 Різне

1. Для того, щоб усі домовленості були дійсними, їх слід оформити у письмовому вигляді.

2. Якщо Клієнт не виступає замовником, то місцем виконання та юрисдикції вважається Дюссельдорф. Застосовується чинне законодавство Німеччини.

3. Якщо одне з положень цього Договору є або стає недійсним, то подібне не впливає на дійсність інших положень або постанов. Сторони зобов'язуються замінити недійсні положення ефективним врегулюванням, яке максимально наближається до мети положення, що стало недійсним.

Статус: 01 жовтня 2014

На початок