skip navigation

Загальні Положення та Умови

Зв'язок з головним офісом

+48 71 737 26 20

+48 71 737 25 01

sales.ua@timocom.com

1. Загальна інформація

(1) Наступні Положення та Умови стосуються виключно товарів та послуг, пов'язаних з цими договірними відносинами. Правила та Умови користувача не мають зобов’язальної юридичної сили, навіть якщо TIMOCOM відкрито не заперечує проти них.

(2) TIMOCOM залишає за собою право змінювати або доповнювати ці Положення та Умови в кінці кожного розрахункового періоду. TIMOCOM інформуватиме користувача про зміну прямим посиланням на бланку рахунку або у Smart Logistics System. Вважається, що користувач погоджується зі змінами за умови, якщо він негайно, проте не пізніше, ніж протягом 1 місяця після отримання повідомлення не заперечить проти них. У випадку безумовної оплати рахунку згода вважається наданою.

(3) Пояснення стосовно договору, доповнень, внесення змін до договору є чинними за умови їх оформлення у письмовій формі. У разі якщо третя особа має право використовувати Smart Logistics Systems, сторони погоджуються з тим, що інша сторона надає такому користувачу дозвіл на отримання та пересилку заяв TIMOCOM

(4) Якщо у цьому договорі згадуються особи (наприклад, користувачі), то таке згадування охоплює всі форми (ж/ч/с).

2. Предмет договору

(1) TIMOCOM надає користувачу право користування платформою (ліцензію) проти періодичної виплати винагородження. Обсяг ліцензії залежить від індивідуальної домовленості. TIMOCOM може надавати користувачу доступ до користувацької платформи (далі: Smart Logistics System) способом на свій власний розсуд – або у вигляді програмного забезпечення для встановлення, або комбінації логіна користувача та пароля, або веб-логіну чи інтерфейсу для існуючого апаратного та програмного забезпечення користувача. Керування Smart Logistics System здійснюється за допомогою серверів, які під’єднані до мережі Інтернет і до яких можна отримати доступ виключно через онлайн з’єднання.

Виняток становлять випадки, коли сервери, якими користується TIMOCOM, недоступні через технічні причини чи інші причини, на які TIMOCOM не має впливу або коли TIMOCOM здійснює необхідні сервісні роботи на серверах, щоб підтримувати виконання договірної послуги, під час виконання яких, відповідно до поточного стану техніки, перешкоди у доступі можуть бути неминучими. Компанія TIMOCOM проводитиме планові роботи з технічного обслуговування та модернізації в робочі дні до 7:30 або після 18:00 (CET/CEST) і цілодобово в вихідні дні.

(2) Якщо TIMOCOM надає користувачу доступ до Smart Logistics System шляхом надання програмного забезпечення, його можна завантажувати на власний розсуд, наприклад з App Store® від Apple®, Google Play™ тощо. Завантаження та встановлення програмного забезпечення не є частиною послуг від TIMOCOM, і натомість виконується користувачем незалежно під його власну відповідальність. Якщо авторизація доступу здійснюється через онлайн реєстрацію з ім’ям користувача, паролем або веб-логіном, TIMOCOM лишає за собою право застосовувати певні вимоги до складання пароля, або комбінувати персональний доступ із електронною адресою, вказаною користувачем, або використовувати локальні функції безпеки, такі як існуючи методи аутентифікації операційної системи терміналу користувача.

(3) Вибір, закупівля і використання необхідного комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення здійснюються виключно користувачами і на власний ризик.

(4) TIMOCOM має право вносити зміни до своїх продуктів в рамках їх подальшого розвитку та оптимізації, якщо це не обмежує їх істотні робочі характеристики.

(5) TIMOCOM може надсилати користувачеві сповіщення про пропозиції, отримані повідомлення або транзакції через Smart Logistics System. TIMOCOM на свій розсуд обмежує кількість, час відображення і термін зберігання таких повідомлень.

3. Право користування

(1) Право користування за цим договором охоплює лише індивідуально узгоджений обсяг користування Smart Logistics System, наприклад певну кількість персональних одиночних доступів, транзакцій, або узгоджений обсяг комерційних операцій користувача для визначеної філії, власної чи залежної діяльності, і не підлягає передачі третім особам чи іншим філіям. У разі здійснення авторизації доступу за іменем користувача та паролем або веб-логіном надається лише одне право одночасного користування в даний момент часу, як стосовно терміналу, так і/або браузера (конкуруюча ліцензія).

(2). Право користування охоплює лише введення та запит торговельних даних в ході звичайної комерційної діяльності. Інформація, що надається, має бути достовірною та підлягає перевірці за запитом TIMOCOM. Переглянуті або зібрані дані видаляються за умови відсутності правового зобов’язання щодо їх збереження. Не дозволяється використання цих даних для наступних цілей або розміщення такого контенту:
а) Небажані повідомлення, такі як спам, масові запити, загальна реклама та пропозиції.
б) Незаконні цілі, неправдиві заяви, обман або введення в оману.
в) Порушення таких прав, як особисті права, права інтелектуальної власності чи приватності третіх осіб.
г) Організація збирання даних, особливо таких, що дозволяють створювати профіль іншого користувача.
д) Введення програмних кодів, що впливають на функціонування терміналу або цього програмного забезпечення.
е) Контент, який перешкоджає роботі, обтяжує або завдає шкоди TIMOCOM чи третім особам, наприклад через заклики до бойкоту, масові розсилки, переслідування, погрози, образи, дискримінацію, висловлювання ненависті, заподіяння шкоди бізнесу, висловлювання сексуального характеру, зображення жорстокості, насильства чи оголеного тіла.
є) Вміст, який порушує чинне законодавство або мораль, або який користувач не має права передавати.

(3) Дані, які надаються Smart Logistics System, можуть вивантажуватися виключно за допомогою існуючої функції експорту або друку. Будь-яке автоматичне використання Smart Logistics System, чи то через інтерфейс, чи за допомогою зовнішнього програмного забезпечення, ботів, скриптів або інших інструментів, що відхиляються від стандартів звичних браузерів, таких як Chrome™, Firefox® або Microsoft Edge®, вимагає письмової згоди від TIMOCOM.
Усі пропозиції від TIMOCOM, які надають необмежене використання за фіксованою ціною, регулюються принципом добросовісного використання. Завдяки цьому TIMOCOM забезпечує принцип справедливого та високоякісного надання послуг для всіх користувачів. Таким чином, TIMOCOM зберігає за собою право приймати відповідні заходи для обмеження права користувача, якщо він використовує ресурси TIMOCOM у спосіб, що значною мірою негативно впливає на розподіл потужності серверу, пропускну здатність або об’єм пам’яті. Такі обмеження можуть застосовуватись, наприклад, у вигляді обмеження кількості запитів або операцій за хвилину згідно з ліцензією або в обмеженні об’єму пам’яті.

(4) TIMOCOM залишає за собою право переривати з’єднання користувача зі Smart Logistics System та видаляти інформацію, якщо це дозволить уникнути або припинити порушення закону чи моралі. Те ж саме застосовується, якщо дії користувача з технічної точки зору становлять загрозу для програмного забезпечення, додатку або Smart Logistics System від TIMOCOM.

(5) У випадку, якщо користувач не виконує договірні зобов'язання, зокрема згідно зі ст. 3 (1) або (2), ст. 4 (1), ст. 5 (2) або (4) або ст. 7 (2) чи (3), а також якщо користувач, незважаючи на попередження, продовжує порушувати інші умови договору, TIMOCOM звільняється від обов'язку надавати свої послуги («блокування») проте залишає за собою право вимагати виконання зобов'язань іншою стороною.

(6) У випадку будь-якого порушення статей договору 3 (1) або (2), або ст. 5 (2), (4) чи (5) користувач зобов’язується сплатити договірний штраф у розмірі узгодженої оплати за дванадцять місяців. Користувач зберігає право надавати докази меншого обсягу шкоди.

(7) Користувач зобов’язується повідомляти TIMOCOM про будь-які зміни даних компанії або запису щодо компанії у торговельному реєстрі негайно після внесення таких змін. Те саме стосується змін правової формі або адреси, а також виходу або введення осіб, уповноважених на представництво і внесених у торговий реєстр.

3a. Право користування – додаток профіль компанії

(1) Додаток для перегляду профілів компаній дозволяє користувачу, якщо погоджено, переглядати дані про компанії користувачів Smart Logistics System.

(2) Користувач також може вносити дані своєї компанії у Smart Logistics System для перегляду третіми особами та довідок. Користувачі отримують доступ до розширених даних про компанії третіх сторін після заповнення розширених даних щодо своєї компанії.

(3) Дані пропонуються для використання у звичних межах для ведення ділової діяльності. Копіювання всієї бази даних або її значних частин заборонено згідно Закону «Про авторське право».

(4) Інформація підлягає обов’язковому оновленню. У випадках, коли TIMOCOM стає відомо про те, що інформація, надана користувачем, є неповною або неточною, TIMOCOM може повідомити користувача про таку помилку. Якщо користувач не доповнить або не виправить інформацію протягом 7 днів з моменту отримання повідомлення від TIMOCOM, TIMOCOM уповноважується користувачем, але не зобов’язується, виправляти або доповнювати інформацію від імені та в межах відповідальності користувача згідно з офіційною інформацією про компанію або торговий реєстр.

(5) У випадку порушення підпунктів (3) або (4) TIMOCOM залишає за собою право блокувати дані користувача, а також доступ користувача до додатку для перегляду профілів компаній.

(6) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3б. Право користування – додаток вантажі і вільний транспорт

(1) Додатки для пропозицій вантажів та вільного транспорту ТС надають користувачу можливість, якщо погоджено, вносити інформацію про пропозиції вантажного простору та вантажу та здійснювати пошук у пропозиціях вантажного простору та вантажу для міжнародних автомобільних перевезень з використанням Smart Logistics System.

(2) Внесення даних виконується простим шрифтом без додаткових пробілів чи інших символів, призначених виключно для наголосу, з внесенням коректних даних у визначених полях. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначеним у статті 3, пункті 2.

(3) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3в. Право користування – додаток маршрути і витрати

(1) Додаток для розрахунку маршруту та витрат, якщо погоджено, уможливлює передачу користувачу даних для відображення карт і розрахунку маршруту в онлайн режимі. Усі зображення на карті, так як і на звичних картах, постійно змінюються і ніколи в повній мірі не відображають актуальну ситуацію. Таким чином, TIMOCOM не несе відповідальності за забезпечення точності зображення карти та інших даних. Сервісні зобов’язання TIMOCOM обмежуються наданням, обробкою та відображенням даних від імені користувача.

(2) Усі дані та інформація, що наводяться у додатку для розрахунку маршруту та витрат, надаються третіми особами. Таким чином, TIMOCOM залишає за собою право відмовитися від виконання договору у випадку неточного або невчасного отримання ним даних, якщо тільки користувач не зможе довести, що винною стороною у цьому випадку виступає TIMOCOM.

(3) Під час пошуку додаток для розрахунку маршруту та витрат може пріоритезувати пункти призначення відповідно до введених назв міст або поштових індексів. Це означає, що результати пошуку можуть включати різні найменування місць та декілька пунктів призначення. TIMOCOM не несе відповідальності за автоматичний та точний вибір програмою бажаного пункту призначення. TIMOCOM також не надає жодної гарантії точності або повноти відповідних даних, тобто поштових кодів, деталей назв вулиць або іншої додаткової інформації. Карти можуть постійно змінюватися відповідно до сучасного стану технології. Не надається жодних гарантій щодо деталей на картах, а також щодо відсутності будь-яких помилок або за їхні інші характеристики.

(4) Матеріали для карт та інша пов'язана інформація (зображення із супутника, інформація про плату за користування шляхами, обмеження руху, інформаційна система тощо) надаються ліцензіарами. Карти, пов'язані дані, та функціональні можливості захищені авторським правом та є винятковою власністю компанії TIMOCOM та/або її ліцензіарів та партнерів, а також захищені міжнародними договорами та іншим національним законодавством країни, в якій вони використовуються. TIMOCOM надає користувачу неперехідну, неексклюзивну суб-ліцензію на використання карт типу, що використовується у продуктах TIMOCOM, виключно для внутрішнього (корпоративного) використання користувачем. Користувачеві не дозволяється копіювати, розкладати на складові, вилучати або змінювати ці карти, або виробляти з них похідні продукти. Користувачу не дозволяється видаляти код джерела, файли джерела або загальну структуру цих карт, частково або повністю, або намагатися вчинити подібне, ця заборона застосовується до випадків реконструкції, знищення, розкладання на складові тощо. Користувач не повинен використовувати ці продукти для функціонування в якості постачальника послуг, а також для інших цілей, що включають в себе обробку карт іншими фізичними або юридичними особами. Користувач не отримує жодних прав власності, які повністю зберігаються за ліцензіарами. Забороняється змінювати, приховувати або видаляти посилання на авторське право, детальну інформацію про джерела або положення про власність.

(5) Якщо треті сторони-постачальники підвищують ціни для TIMOCOM, що діяли на момент укладення договору, то TIMOCOM відповідно залишає за собою право збільшити ціни, пов’язані з оплачуваними ліцензіями для користувачів. Підвищення ціни набуває чинності за 4 тижня до першого числа місяця, наступного після отримання повідомлення про вищезазначене. Якщо ціна за користування додатком для розрахунку маршруту та витрат зростає більше ніж на 10% протягом календарного року, користувач отримує виключне право на відмову від користування додатком протягом 2 тижнів від моменту інформування про зростання вартості.

(6) TIMOCOM залишає за собою право на свій розсуд змінювати, розширювати, видаляти та повторно категоризувати зображення карт та елементи даних у будь-який час, включаючи обсяги та характеристики відображення карт та додаткових функцій, пов’язаних із картами. Компанія TIMOCOM не зобов’язана надавати або здійснювати поточне технічне обслуговування, усунення технічних недоліків, коригування (виправлення), оновлення та модернізацію (вдосконалення).

(7) Ці умови кінцевого користувача застосовуються додатково (HERE Умови користування)

(8) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3г. Право користування – додаток відстеження

(1) Додаток для відстеження надає користувачеві доступ, за погодженням, до телематичної функції, за допомогою якої користувач може через радіо- чи супутниковий зв'язок передавати дані власних транспортних засобів, такі як місцезнаходження за системою глобального позиціонування (GPS), з наявних приладів відстеження або датчиків інших систем автомобіля до Smart Logistics System (далі: «Завантаження») для відображення у необмежуваному обсязі для себе, та у тимчасовому режимі для інших користувачів Smart Logistics System (далі: «Глядачі»). Таким же чином після погодження перегляду додаток для відстеження дозволяє глядачеві переглядати такі самі дані з телематичних систем в транспортних засобах інших користувачів. Необхідною умовою для відображення такої інформації є договір з постачальником телематичних послуг для завантаження, та ліцензія на додаток для розрахунку маршрутів та витрат, або на подібний інструмент для відображення карт, який підтримується інтерфейсом відстеження TIMOCOM.

(2) У випадках, коли користувач погоджується на відображення таких даних телематичної системи його транспортного засобу для глядача, користувач має забезпечити безперервне надання таких даних протягом погодженого часу та відповідно до сучасного стану техніки. Користувач несе безпосередню відповідальність за точну та своєчасну передачу даних до TIMOCOM.

(3) Використання та обробка даних з телематичних систем у сторонніх транспортних засобах, які користувач не орендує на постійній основі, заборонена, за винятком випадків досягнення згоди між 2-ма користувачами Smart Logistics System за погодженням, яка описано у попередньому пункті 1. Завантаження телематичних даних від підрядників, які працюють на користувача на постійній або напіврегулярній основі, потребує отримання згоди від TIMOCOM. У випадку порушення умов цього пункту, TIMOCOM уповноважується блокувати надання даних на будь-яку задіяну телематичну систему.

(4) Зокрема використовувати телематичні дані можна лише для координування операцій визначених транспортних засобів та/або телематичних систем відповідно до цілей, які визначені для такої послуги. У контексті надання цієї послуги не дозволяється призначати авторизованим телематичним системам фактичні імена реальних людей (наприклад, ім’я водія).

(5) Перед початком використання користувач повинен поінформувати всіх осіб – користувачів телематичних систем про згоду TIMOCOM на обробку даних, тип оброблюваних даних, мету та тривалість обробки, про компанії, що беруть участь у обробці даних, а про також можливість припинення передачі даних.
Якщо законодавство, що застосовується до користувача, вимагає надання згоди особами – користувачами телематичних систем, користувач повинен забезпечити отримання такої згоди або альтернативного підтвердження, передбаченого чинним законодавством (наприклад, угод про виконання робіт) у письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів до TIMOCOM.

(6) У разі порушення користувачем умов законодавства про захист даних, зокрема які перераховані у попередніх пунктах 4 або 5, TIMOCOM залишає за собою право негайно розірвати договір з користувачем. Користувач зобов’язаний звільняти від відповідальності TIMOCOM відносно усіх претензій, які виникають через або у зв'язку з будь-яким недотриманням вимог законодавства про захист даних, зокрема у відношенні до попередніх пунктів 4 або 5, з боку користувача.

(7) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3ґ. Право користування – додаток тендери

(1) Додаток для тендерів дозволяє користувачеві, за погодженням, виставити на тендер фіксовані транспортно-логістичні контракти для вибраної ним цільової групи (далі: «Замовник»), або подати тендерні пропозиції (далі: «Учасник») Додаток для тендерів дозволяє користувачеві описувати пропозиції, збирати, обробляти та передавати пропозиції для підготовки укладання контракту під свою власну відповідальність.

(2) Право користування для замовника у тендері розпочинається після отримання оплати за першим рахунком від TIMOCOM, або з надання з боку TIMOCOM доступу до додатку для тендерів.

(3) Запрошення взяти участь у тендері не є твердою пропозицією, а запрошенням подати пропозиції, і воно не є зобов'язанням укласти контракт. Замовник тендеру отримує цінові пропозиції виключно щодо предмету закупівлі у тендері. Дійсний договір може укладатися тільки за подання ідентичних заяв про наміри вантажовідправником і учасником тендеру.

(4) Учасники тендеру зобов’язуються дотримуватися своїх поданих пропозицій протягом 1 місяця після публікації запрошення до тендеру.

(5) TIMOCOM залишає за собою право перевіряти тендерне замовлення не довше 2 робочих днів з дати введення даних, те саме стосується пропозицій учасників тендеру щодо їхньої відповідності законодавству, повноти та переконливості. Пропозиція вважається незаконною, якщо порушує закон або будь-які офіційні заборони, право власності третіх сторін або моральні норми. Пропозиція вважається неповною за відсутності важливих умов договору або необхідної інформації стосовно необхідних дозволів або ліцензій для виконання послуги. Пропозиція вважається непереконливою, якщо вона носить рекламний характер або якщо стосується лише одиничного транспорту.

(6) Якщо TIMOCOM визнає, навіть лише згодом, що замовник або учасник тендеру не дотрималися вимог пункту 5, TIMOCOM має право видалити, зупинити або не оприлюднювати пропозицію з додатку для тендерів, зберігаючи право на виконання зобов'язань за договором іншою стороною.

(7) TIMOCOM залишає за собою право на оприлюднення у додатку для тендерів пропозицій лише тих замовників, які отримали від відомого бюро кредитної інформації щонайменше середній кредитний рейтинг, і щодо яких не відомі жодні обставини, які можуть становити реальну загрозу для фінансового покриття пропозицій. Середній кредитний рейтинг відповідає індексу вище 300 балів від Creditreform, Німеччина, показнику «В» Euler Hermes Kreditversicherungs- AG або показнику «R» від Coface AG, Європа. Якщо кредитний рейтинг замовника у тендері є нижчим цього значення або його еквівалента протягом часу дії пропозиції, або якщо TIMOCOM дізнається про обставини, які безпосередньо загрожують подальшій оплаті тендерних пропозицій, TIMOCOM може або припинити тендер, як тільки дізнається про погіршений рейтинг або призупинити його до покращення кредитного рейтингу.

(8) TIMOCOM має право передавати тендерні замовлення або оцінювати тендерні замовлення зустрічно крок по кроку проти компенсації за чинною претензією з боку TIMOCOM щодо цього тендеру.

(9) TIMOCOM забезпечує спеціальний майданчик, де потенційні учасники можуть поставити технічні питання щодо конкретного тендеру. (9) TIMOCOM залишає за собою право продовжити термін тендеру на період часу, на який строк надання відповіді перевищив 1 робочий день. TIMOCOM також залишає за собою право видаляти записи, які суперечать підпункту 2 пункту 3 цих Умов та положень.

(10) Виключно користувач несе відповідальність за всю інформацію та свої пропозиції у межах тендеру, які TIMOCOM публікує або пересилає у додатку для тендерів. TIMOCOM не надає жодних гарантій на цю інформацію або на виконання договорів або угод про конфіденційність, які виникають в результаті, і сам не стає договірною стороною. TIMOCOM не надає гарантій щодо інформації про учасників тендеру та їхньої продуктивності, зокрема, якщо вони були запрошені за проханням замовника.

(11) TIMOCOM залишає за собою право видаляти пропозиції або не пересилати пропозиції від учасників тендерів, якщо стають відомими факти, які можуть безпосередньо загрожувати здатності учасника надавати послуги, або юридично чи офіційно забороняють йому самостійне надання послуги згідно з тендерним замовленням. TIMOCOM також має право видалити або ігнорувати розсилку пропозицій від учасників, що діють не від свого імені або не зі свого облікового запису.

(12) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Альтернативно основою для договірних відносин може бути окремий договір, дія якого завершується автоматично по закінченні тендеру без необхідності у будь-якому формальному припиненні дії договору. Право користування учасника тендеру, запрошеного до участі в тендері компанією-Замовником завершується по закінченні тендеру не вимагаючи додаткового припинення, в інших випадках, за наявності права користування згідно існуючого ліцензійного договору – із закінченням дії існуючого ліцензійного договору.

3д. Право користування – додаток склади

(1) Додаток для складу дозволяє користувачу – якщо погоджено – пропонувати складські потужності та переглядати запропоновані складські потужності. Пропозиції можуть оприлюднюватися у Smart Logistics System, на публічному сайті TIMOCOM, а також на інших платформах TIMOCOM.

(2) Застарілі дані підлягають негайному видаленню. Внесення даних виконується простим шрифтом без додаткових пробілів чи інших символів, призначених виключно для наголосу, з внесенням коректних даних у визначених полях. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначеним у статті 3 п. 2.

(3) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3е. Право користування системою обміну повідомленнями (мессенджер)

(1) Мессенджер дозволяє користувачу, якщо погоджено, відправляти повідомлення в межах Smart Logistics System іншим користувачам, які зареєстровані для використання цієї функції.

(2) Месенджер не замінює загальнодоступні засоби масової комунікації та не підходить для термінових дзвінків або подібних сигналів тривоги до компетентних установ чи органів.

(3) Умовою для користування платформою є створення та ведення профілю користувача. Після установки мессенджера, у Smart Logistics System позначається здатність користувача отримувати повідомлення. Відповідний зареєстрований користувач несе виключну відповідальність за зміст повідомлення, що надсилається. Повідомлення, що надсилаються користувачами, не є відображенням думки TIMOCOM, це також не означає що TIMOCOM погоджується з ними, або розділяє їх.

(4) TIMOCOM не гарантує, що повідомлення буде доставлено. Аналогічно, не гарантується, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично відповідає особі, що надсилає або отримує повідомлення.

(5) Компанія TIMOCOM залишає за собою право, але не зобов’язана перевіряти повідомлення користувача на дотримання принципів секретності телекомунікацій, і в разі порушення статті 3 (2) цих Положень блокувати такі повідомлення, забороняти дані користувача або обмежувати доступ користувача до мессенджера.

(6) Використовуючи месенджер, користувач погоджується, що повідомлення, надіслане через месенджер, може зберігатися на сервері TIMOCOM з дотриманням принципу секретності телекомунікацій протягом принаймні 3 місяців для передачі обраному користувачу, і це дозволяє їм переглядати повідомлення TIMOCOM зобов'язується зберігати повідомлення на сервері для користувача до моменту видалення повідомлення за запитом усіх користувачів, що приймають участь у спілкуванні, або після закінчення періоду тривалістю не менше 3 місяців з моменту створення та передачі повідомлення, якщо інше не вимагається, дозволяється або не підлягає примусовому виконанню у правовому, судовому або офіційному порядку. Користувач повинен очікувати, що після завершення мінімального періоду зберігання повідомлення буде видалене без попереднього повідомлення.

(7) відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань щодо збереження записів повідомлень покладається виключно на користувача. З метою надання можливості окремого зберігання користувачу доступна функція роздрукування.

(8) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3є. Право користування – інтерфейси

(1) TIMOCOM може надавати користувачу можливість поєднувати його системи від сторонніх виробників зі Smart Logistics System через інтерфейси.

(1.1) Інтерфейс вантажної біржі дозволяє користувачеві, якщо погоджено, обмінюватися даними між існуючим програмним забезпеченням системи управління транспортом користувача та Smart Logistics System.

(1.2) Інтерфейс відстеження дозволяє користувачеві, якщо погоджено, обмін даними між програмним забезпеченням користувача та Smart Logistics System. Положення про захист даних для додатку з відстеження застосовується відповідно й щодо телематичних даних.

(1.3) Інтерфейс транспортних замовлень дозволяє користувачеві, якщо погоджено, обмін даними між сторонньою системою, що використовується користувачем, та Smart Logistics System.

(2) Графічний користувацький інтерфейс не включено. Для відображення змісту Smart Logistics System можливо знадобляться подальші ліцензії.

(3) Підключення існуючої сторонньої системи користувача до інтерфейсу і до Smart Logistics System відноситься до відповідальності користувача. Для цього компанія TIMOCOM може забезпечувати технічну підтримку користувача шляхом надання технічного опису інтерфейсу. Технічний опис продукту не є частиною цього договору. Не гарантується, що технічний опис продукту є корисним без вивчення попереднього технічного "ноу-хау" про інтерфейси.

(4) TIMOCOM планує постійно вдосконалювати свої інтерфейси, що також може вплинути на зворотну сумісність інтерфейсів. У разі вдосконалення системи TIMOCOM враховуватиме звичайний стан техніки. Після випуску TIMOCOM повідомить користувача про нову версію інтерфейсу відповідним чином. За запитом TIMOCOM надішле поточний технічний опис інтерфейсу.
Після письмового повідомлення від TIMOCOM користувач повинен перейти на останню версію інтерфейсу не пізніше 6 місяців після надсилання цього повідомлення.

(5) Підключення існуючої сторонньої системи користувача до інтерфейсів і, отже, до системи TIMOCOM відноситься до виключної відповідальності користувача. Він відповідає за створення технічних передумов для підключення власної сторонньої системи до модифікованих інтерфейсів. Обидва партнери погоджуються впроваджувати інтерфейс із забезпеченням його максимальної надійності та підтримуваності. Налаштування та зміни інтерфейсу здійснюються TIMOCOM так, щоб забезпечити максимальну сумісність для мінімізації змін, які мають бути внесені користувачем.

(6) TIMOCOM повідомляє користувача про зміни у текстовій формі за 6 місяців до деактивації попереднього інтерфейсу.
Якщо користувач не зробить необхідних налаштувань, не виключено, що ця функція не зможе використовуватися надалі. У цьому випадку TIMOCOM звільняється від обов'язку виконання зобов'язань, проте залишає за собою право вимагати виконання раніше узгоджених зобов'язань іншою стороною. Допускаються відхилення від вищезазначеного періоду часу, якщо законодавчі вимоги вимагають впровадження в коротші строки, у випадку необхідності налаштування функцій безпеки для захисту системи користувача або системи TIMOCOM, або виправлення помилок для (повторного) забезпечення гарантованого обсягу послуг.

(7) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3ж. Право користування «Сервісом управління документами»

(1) Якщо погоджено, Smart Logistics System гарантує користувачу доступ до «Сервісу управління документами» (Document Management Service, DMS), за допомогою якого він передає власні документи через Smart Logistics System (далі: «Завантаження») та робить їх доступними для перегляду іншими користувачами. TIMOCOM залишає за собою право обмежити послугу зважаючи на формат, обсяг і кількість документів.

(2) Документи, завантажені користувачем, будуть зберігатися в ЄС у зашифрованому форматі. Отримання даних відбувається через завантаження авторизованим користувачем, і права на них залишаються в користувача, який завантажив ці дані.

(3) Сервіс управління документами не замінює електронного архіву даних. Зокрема, TIMOCOM не забезпечує контрольоване збереження документів протягом необмеженого періоду часу. Користувач несе повну відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань стосовно зберігання повідомлень. Після закінчення права користування користувач має очікувати, що документи, які він завантажив, будуть видалені без додаткового повідомлення.

(4) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3з. Право користування – додаток транспортні замовлення

(1) Додаток для транспортних замовлень дозволяє користувачеві, якщо погоджено, завантажувати, обробляти, надсилати та відображати декларації та документи для документування та сприяння укладенню договору про транспортні послуги з іншою договірною стороною. Для цього в Smart Logistics System можна створювати шаблони, редагувати форми, коментувати та зберігати декларації. TIMOCOM може надавати користувачеві актуальний огляд операцій у вигляді зведень.

(2) Іншими сторонами договору можуть бути користувачі Smart Logistics System або зовнішні контакти, які може створювати сам вантажовідправник Такий зовнішній контакт не отримує власного права на використання Smart Logistics System для опрацювання документів або декларацій.

(3) З технічних причин деякі дані можуть бути попередньо внесені у форми. Значення, що внесені за замовчуванням, не є рекомендацію TIMOCOM. Користувач налаштовує ці дані у випадку необхідності під свою відповідальність На заголовки та описи у формах можуть впливати індивідуальні мовні налаштування користувача у Smart Logistics System, тому декларації у відправника та одержувача можуть відрізнятися. Заголовки та описи у формах, так само як і їх переклад, призначені для полегшення роботи користувача, і є не обов'язковими рекомендаціями від TIMOCOM Користувачі повинні використовувати такі терміни у заголовках та описах форм на власний розсуд. Попереднє налаштування документа, що позначене як «обов'язкове» – це налаштування мови для особи, яка створює форму

(4) Користувач усвідомлює, що шляхом подання відповідних декларацій щодо основних умов переведення у транспортному замовленні укладається діючий договір між сторонами з підтвердженими правами та обов’язками.

(5) TIMOCOM може допомогти користувачам виконати вимоги щодо строків збереження даних. TIMOCOM може збирати, зберігати, та обробляти потрібні для роботи дані протягом до 10 ділових років. Відповідальність за дотримання строків збереження даних несе виключно користувач TIMOCOM забезпечує функцію експорту таких даних для того, щоб дозволити користувачеві зберігати їх окремо TIMOCOM залишає за собою право обмежувати місткість пам'яті, яка використовується для збереження операції згідно зі ст. 3.3 цих Положень та Умов. Будь-яка ємність пам'яті, що є більшою або меншою за таку кількість, повинна узгоджуватися окремо У випадку, якщо користувач надає запит на доступ та/або передачу збережених даних після закінчення терміну дії ліцензійної угоди, TIMOCOM має право надавати зазначений доступ або забезпечувати передачу даних лише після належної компенсації витрат, і після того як будь-які відкриті вимоги за ліцензійною угодою виконані.

(6) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3и. Право користування – додаток цінові запити

(1) Додаток для запиту цін дозволяє користувачеві, якщо погоджено, пропонувати індивідуальні замовлення з вантажоперевезення для вибраної ним цільової групи (далі: «Вантажонадавач») або подати пропозицію ціни (далі: «Вантажоперевізник») Додаток для запиту цін дозволяє користувачу описувати та опрацьовувати індивідуальні замовлення на перевезення та надсилати йому пропозиції та розцінки.

(2) Цільова група може включати користувачів Smart Logistics System, а також зовнішні контакти, які може створювати сам вантажонадавач.

(3) TIMOCOM залишає за собою право обмежити кількість учасників тендеру на індивідуальне замовлення на перевезення. TIMOCOM також на свій розсуд обмежує час між проведенням тендеру і запланованою датою доставки.

(4) Пропозиція фрахту не є пропозицією, що зобов’язує, а запрошенням подати пропозиції, і не є зобов'язанням укласти контракт. Постачальник послуг перевезення визнає, що цінова пропозиція відповідно стосується виключно предмету послуги, заявленої в тендері. Дійсний контракт може укладатися тільки при однакових заявах про наміри постачальника послуг з перевезення і учасника тендеру.

(5) Договірні відносини, що передбачають оплату, починаються з підписання ліцензійної угоди обома Сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою Стороною повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін. Право на використання претендентом, який був запрошений на участь у тендері власником вантажу, закінчується після укладання договору з одним з учасників тендеру, не вимагаючи окремого розірвання договору; в інших випадках, за наявності права користування – із закінченням дії існуючого ліцензійного договору.

4. Плата за користування

(1) Плата за користування оплачується авансом на початку періоду користування та перераховується на користь TIMOCOM не пізніше третього робочого дня відповідного періоду часу. Рахунки за додаткові послуги, надані TIMOCOM, підлягають негайній сплаті. Всі витрати щодо оплати покриваються користувачем за винятком режиму правового регулювання для SEPA-платежів (Єдиний простір платежів в євро). TIMOCOM має право створювати та відправляти рахунки у цифровому форматі, якщо з цього приводу не існує інших домовленостей. Якщо користувач не вказав для цього відповідну адресу електронної пошти або якщо він бажає отримати рахунок у паперовому форматі, стягуються фактичні додаткові витрати.

(2) Виключається право користувача компенсувати або утримувати свої платежі внаслідок зустрічних вимог, за винятком випадків виникнення зустрічного позову чи зустрічних вимог, які були визнані беззаперечними та обов'язковими до виконання.

(3) У випадках, коли користувач, якому надано знижку від TIMOCOM на певний розрахунковий період щодо авансової оплати ліцензійного збору, припиняє дію договору або частини договору до кінця цього розрахункового періоду, така знижка відміняється у зворотному порядку. Це положення також застосовується, якщо розірвання договору здійснюється TIMOCOM через вагомі причини.

(4) TIMOCOM має право щороку збільшувати вартість погодженої ліцензії у розумних межах за умови, що на цей період не надавалася гарантія незмінності ціни. TIMOCOM зобов’язується повідомляти про збільшення вартості шляхом надсилання повідомлення у письмовій формі за 4 тижні до такого. Якщо вартість підвищується на 5% порівняно із аналогічним періодом минулого року, то клієнт має право припинити дію договору протягом 14 днів з моменту початку застосування нової ціни. Незастосування знижки або закінчення спеціальних строкових договорів не є підвищенням вартості згідно визначення цього пункту. Якщо TIMOCOM не використовує право на підвищення вартості один або кілька разів, це не свідчить про відмову від цього права як такого. Передоплата не надає жодних цінових гарантій на період, оплачений авансом.

5. Нейтралітет, майнові права, конфіденційність

(1) Ліцензія надає користувачеві доступ до Smart Logistics System разом з іншими користувачами без права на перевагу перед іншими користувачами. TIMOCOM зберігає нейтральність у відносинах з експедиторами, постачальниками логістичних послуг, транспортними компаніями та вантажоперевізниками.

(2) Ця ліцензійна угода не дозволяє видавати субліцензії або передавати третім особам дані або можливості використання, отримані за допомогою Smart Logistics System, зокрема, на використання програмного забезпечення, що використовується в Smart Logistics System (далі: «Програмне забезпечення») для власних прав власності на ІТ. Програмне забезпечення та його вихідний код захищені авторським правом і є власністю виключно TIMOCOM та його ліцензіарів. Крім того, вони захищені міжнародними угодами та національним законодавством в країні, в якій вони використовуються.

(3) TIMOCOM у своїх продуктах може використовувати програмне забезпечення з відкритим кодом, на яке можуть поширюватися його власні ліцензійні умови. TIMOCOM має за запитом надати відповідний огляд.

(4) Користувач не має права на регулярні консультації щодо технологій програмного забезпечення, на подальшу доставку оновлень або інших носіїв даних, а також права привласнення коду; реконструювати, розбирати або змінювати програмне забезпечення. Користувачу забороняється використовувати програмне забезпечення для подальшого розвитку його технології, змінених версій або підготовки копій для вигоди третіх осіб або інших користувачів. Кожен випадок використання за межами вищевказаного, навіть за допомогою копій, через паралельне або альтернативне користування різних робочих місць або на користь різних торговельних підприємств та/або філій вимагає письмового погодження додаткової ліцензії в обмін на оплату. Використання одиночного доступу з зареєстрованого місця знаходження уповноваженого користувача входить до ліцензії з веб-логіном.

(5) Користувач в рамках співпраці передає дані до системи TIMOCOM. Вони включають дані про адресу та договір, а також координати GPS. Виходячи з цієї інформації, TIMOCOM може зробити висновки щодо певних ділових відносин та відносин користувача із клієнтами, наприклад для ідентифікації певних клієнтів. Така інформація вважається комерційною таємницею та обробляється конфіденційно, навіть якщо вона не позначена як конфіденційна.
Відповідно до законодавчих вимог дані можуть використовуватися анонімно для статистичних цілей. TIMOCOM не використовуватиме дані, зібрані за допомогою Smart Logistics System, для розвитку конкуруючої діяльності як постачальник логістичних послуг, експедитор або транспортна компанія.

6. Гарантія та відповідальність

(1) TIMOCOM гарантує виключно, що Smart Logistics System підходить для використання згідно з узгодженим обсягом користування. Деталі опису продукту, брошури та інша інформація для користувачів, що надаються TIMOCOM, носять характер необов’язкових рекомендацій. TIMOCOM не несе додаткової відповідальності. Зокрема, TIMOCOM не дає жодної гарантії стосовно актуальності, точності та повноти даних, які вносяться іншими користувачами, а також сумісності Smart Logistics System з ІТ-середовищем користувача або з використанням з'єднання віддалених даних. Користувач розуміє, що складні онлайн-інструменти, такі як Smart Logistics System, з урахуванням сучасного стану техніки, не можуть бути повністю позбавлені помилок. Тому TIMOCOM не гарантує повної відсутності таких помилок.

Розміщення гіперпосилань та інформація на сторонніх веб-сайтах, доступних через гіперпосилання з домашньої сторінки та платформ TIMOCOM, не є частиною договірних послуг. Вони також не призначені для додаткового опису договірних зобов’язань з обслуговування. Гіперпосилання або сторінки по цим гіперпосиланням, не контролюються постійно і тому TIMOCOM не несе жодної відповідальності за їх зміст або точність.

(3) TIMOCOM не несе відповідальності за збитки, які наносять різні користувачі один одному через втрату чи проблеми з передачею даних або будь-яким іншим чином. TIMOCOM не несе відповідальність за шкідливі програмні засоби або програмні коди (віруси, трояни, черв’яки тощо), які підлаштовують у Smart Logistics System користувачі або які передаються та розповсюджуються через їхні прикріплені файли або описи. Користувач несе пряму відповідальність за нерозповсюдження подібних шкідливих програм.

(4) TIMOCOM не є ані партнером за договором, ані посередником у договорі, укладеному за допомогою Smart Logistics System, або мессенджера, або відповідних декларацій чи заяв. Таким чином, TIMOCOM жодним чином не гарантує належну обробку договорів, укладених між користувачами, чи досягнення комерційного успіху. Користувач зобов’язується самостійно перевіряти та дбати про точність даних та інформації, що повідомляються йому третіми особами. Повідомлення від користувачів, які відправляються або відображаються у Smart Logistics System не представляють заяви або думки TIMOCOM, також TIMOCOM не погоджується з ними та не робить їх своїми власними. TIMOCOM не гарантує, що повідомлення чи сповіщення відправлене у Smart Logistics System досягне свого адресата або буде отримане і прочитане користувачем, якому було адресовано. Аналогічно, TimoCom не гарантує, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично є особою, що надсилає або отримує повідомлення.

(5) Користувач звільняє TIMOCOM від усіх зобов’язань, які виникають через те, що користувач не використовує Smart Logistics System, як було передбачено згідно з цим договором. Виходячи з цього, TIMOCOM зобов’язується укладати аналогічні договори з іншими користувачами та доручати, при можливості (після попереднього задоволення своїх претензій щодо відшкодування збитків TIMOCOM) можливі існуючі претензій щодо відшкодування збитків проти інших користувачів, що пред’являються до такого користувача з метою відшкодування збитків.

(6) Ризик не передачі або помилкової передачі даних передається користувачеві, як тільки дані вийдуть із сфери впливу TIMOCOM

(7) Обмеження або виключення відповідальності в цьому договорі за збитки, нанесені користувачеві, не застосовуються у випадках
а) навмисної або грубо недбалої причинно-наслідкової зв’язку з боку TIMOCOM або його заступників,
б) винного порушення основне контрактне зобов'язання TIMOCOM або його заступників, яке має бути надане відповідно до значення та мети конкретного контракту, або виконання якого є важливим для належного виконання договору та на дотримання якого можна регулярно покладатися, { 17} в) безвинна юридична відповідальність TIMOCOM, така як Закон про відповідальність за продукцію, надання гарантії або
г) юридична відповідальність TIMOCOM або його довірених осіб за заподіяння шкоди життю або здоров'ю людини.

(8) Якщо користувач є підприємцем, відповідальність TIMOCOM обмежується наступним чином типовою контрактною шкодою, що передбачається після укладення договору:
а) у випадках, зазначених у пункті 7 а) вище, груба недбалість простих вікаріїв агенти,
б) у випадках, зазначених у пункті 7 б) вище, у випадку простої недбалості.
TIMOCOM несе відповідальність лише за втрату даних, програм та їх відновлення за допомогою Smart Logistics Система у випадках з пункту 7 літ. а) та б) вище настільки, наскільки користувач не міг уникнути цієї втрати за допомогою відповідних запобіжних заходів, таких як регулярне резервне копіювання даних.

(9) Компоненти Smart Logistics System, позначені як 'BETA' або 'BETA version' є неповними продуктами в розумінні щоденного використання, які хоча й містять усі важливі функції, проте ці функції можуть бути обмежені з точки зору продуктивності, сумісності та стабільності, оскільки досвід, як правило, вказує на те, що до офіційної публікації чи «випуску», неможливо було б змоделювати все апаратне та програмне середовище та / або умови його використання. Тому TIMOCOM надає компоненти BETА в Smart Logistics System для юридично необов'язкових цілей тестування, щоб отримати від користувачів відгуки про досвід користування, що є невід’ємною частиною процесу. Не надається жодних гарантій стосовно продуктивних характеристик чи відсутності значних дефектів. Користувач визнає, що TIMOCOM не несе відповідальності у цьому відношенні, а також за будь-які випадки простою системи, втрати даних, дефекти або вторинну шкоду, спричинену такими дефектами, та будь-яку втрату прибутку. Перед встановленням та використанням у Smart Logistics System компонентів BETA, користувачу слід виконати повне резервне копіювання своєї локальної системи, в тому числі й даних.

(10) Користувач несе повну відповідальність за використання свого входу в Smart Logistics System та утримується від будь-якого неправомірного використання та спроб власного отримання несанкціонованого доступу до інформації або за допомогою третьої сторони, а також від втручання в системи Smart Logistics System. У таких випадках на користувача покладаються всі здійснені витрати, включаючи будь-які витрати, яких зазнав TIMOCOM в результаті перевірки обладнання і / або будь-які витрати, пов'язані зі збоями і дефектами, за які несе відповідальність користувач. Користувач має негайно повідомити TIMOCOM про можливості доступу неавторизованих третіх осіб, інші відомі або підозрювані порушення безпеки даних або передбачувані претензії третіх осіб щодо використання ним Smart Logistics System або користувача проти TIMOCOM, а також негайно та безкоштовно виконати всі відповідні дії для співпраці з TIMOCOM, зокрема, якщо цього вимагає TIMOCOM, та вжити необхідні заходи, які не перевищують межі розумного для забезпечення ефективного законного захисту.

7. Скарги

(1) Якщо TIMOCOM отримує інформацію про винне порушення користувачем його зобов'язань за договором перевезення, цим договором або будь-якого іншого правового акту (далі: «Скарга») TIMOCOM має право, але не зобов’язаний пересилати ці скарги з поіменуванням скаржника або без такого користувачеві, проти якого подана скарга або, заслухавши та розглянувши скаргу, іншим користувачам.

(2) Користувач, проти якого подана скарга (далі: «оскаржувана особа»), зобов’язаний негайно, але не пізніше, ніж через тиждень після отримання повідомлення про скаргу, надіслати TIMOCOM письмовий коментар щодо змісту скарги та виправити предмет оскарження, або, принаймні, обґрунтувати можливо довший час, необхідний для коментаря.

(3) Якщо оскаржувана особа не зможе спростувати твердження зі скарги про порушення обов'язку, TIMOCOM має право (проте не зобов’язаний) закликати користувача до виправлення та врегулювання предмета скарги протягом наступного тижня. Вимога щодо строку врегулювання не надсилається, якщо згідно з обставинами це вважається недоцільним для TIMOCOM.

(4) Права за вищевказаними пп. 2 та 3 у поєднанні з правом блокування або припинення договору застосовуються виключно в інтересах TIMOCOM. Якщо TIMOCOM не застосовує такі права, то відповідальність перед іншими користувачами виключається.

(5) TIMOCOM не зобов’язана перевіряти отримувані скарги.

(6) Користувач призначає кваліфіковану контактну особу, яка уповноважена приймати всі рішення за договором, отримувати та робити декларації та заяви. TIMOCOM має право, але не зобов'язаний відхиляти заяви інших осіб від компанії користувача.

8. Дострокове припинення, тривалість дії ліцензії, загальні положення

(1) Тривалість права використання ґрунтується на індивідуально узгодженій ліцензії Протягом етапу безкоштовного тестування взаємно застосовується право на негайне розірвання договору.

(2) Кожна сторона має право на розірвання цього договору, не дотримуючись строку для надсилання відповідного повідомлення, якщо вона має на це важливі причини. Важливими причинами дострокового розірвання договору компанією TIMOCOM без попереднього повідомлення, зокрема, є такі обставини:
a) якщо користувач стає неплатоспроможним або існує загроза неплатоспроможності,
б) якщо відкриття провадження в справі про банкрутство щодо майна користувача було відхилено через недостатність конкурсної маси, або користувач повинен подати афідевіт,
в) користувач порушує Положення та Умови, що загрожує виконанню предмету договору або дає право на блокування доступу відповідно до ст. 3. 4 або 5,
г) користувач утримує оплату суми, відповідної плати за використання місячного періоду понад 14 календарних днів, або
д) відносини акціонерів компанії користувача змінюються на 25% або більше, або користувач юридично представлений іншими особами, в кожному випадку в залежності від статусу укладення контракту.
е) користувач, його законні представники або афільовані з ним компанії вступають в конкуренцію з TIMOCOM.

(3) Право користування починається після активації TIMOCOM та закінчується одночасно із договірними відносинами.

(4) По закінченню договору користувач повинен видалити все встановлене програмне забезпечення, отримане від TIMOCOM, за умови виключення всіх прав на зберігання та утриматися від будь-якого використання Smart Logistics System Таким же чином користувач повинен після цього припинити передачу даних до можливого узгодженого інтерфейсу.

(5) Якщо користувач є підприємцем, юридичною особою публічного права або спеціальним фондом публічного права у значенні частини 1 пункту 1 § 310 Цивільного кодексу Німеччини (BGB), або не має місця загальної юрисдикції в Німеччині, місцем виконання та юрисдикції є Дюссельдорф. Застосовується німецьке законодавство з виключенням застосування Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

(6) Якщо TIMOCOM надає користувачеві переклад цього договору або частин цього договору, то переважну силу має версія договору на німецькій мові у випадках, коли переклад містить суперечливі моменти або відхилення від версії німецькою мовою.

(7) Якщо окремі положення цих умов стають недійсними, то це не впливає на дійсність інших положень. Недійсне положення замінюється чинним положенням, яке, наскільки це можливо, відповідає наміру недійсного положення.

9. Захист даних

(1) Користувач погоджується, що TIMOCOM оброблятиме його технічні дані з метою ідентифікації та класифікації, безпеки даних та вдосконалення передачі даних. Залежно від термінала така інформація може включати такі анонімізовані дані, як операційна система, що використовується, роздільна здатність екрана, браузер, ідентифікатор та швидкість процесора, фізична пам'ять, а також певні персональні дані, наприклад IP-адреса, MAC-адреса, ідентифікатор пристрою, DNS домену, шлях встановлення, ім’я користувача, налаштування мови, файли cookie та телематичні дані.
Під час налаштування та використання Smart Logistics SystemTIMOCOM обробляє персональні дані, такі як ім'я, звання та звернення до користувача, адреса електронної пошти, контактні дані, відношення користувача до компанії та вказані мовні навички, входи, повідомлення, а також інформацію, яку користувач сам робить доступною для третіх осіб у своєму профілі або використовуючи можливості додатку Smart Logistics System. Ці дані використовуються TIMOCOM з наступною метою:
- Надання та супровід узгоджених послуг
- виконання операцій, ініційованих користувачем
- перевірка особи користувача
- забезпечення дотримання цих умов використання
- виконання встановлених законом зобов’язань або офіційних чи судових вимог.
Період зберігання даних залежить від тривалості та мети відповідного договору, за винятком переважних інтересів органу з нагляду за захистом даних або законних зобов'язань щодо зберігання даних.

(2) Користувач заявляє, що він погоджується, що TIMOCOM обробляє його робочі дані з метою укладання та обробки договору, а також отримує про них інформацію від відомих кредитних агентств.

(3) Користувач погоджується, що TIMOCOM може обробляти та передавати особисті дані дочірнім компаніям або компаніям-партнерам з метою виконання послуг за ліцензійним договором. На даний час, це:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Ці компанії збирають та обробляють дані користувачів виключно від імені та на підставі інструкцій, виданих TIMOCOM, і прийняли зобов’язаня перед TIMOCOM дотримуватися чинного законодавства про захист даних. Повідомлення особистих даних третім особам може відбуватися лише у випадках застосування законодавчих вимог та/або на виконання наказів офіційної влади або суду, а також для попередження або боротьби зі злочинними діями або з порушенням цих ліцензійних умов. Дані, які не стосуються особи, наприклад анонімізовані дані або дані, призначені для третіх осіб для виконання мети договору, можуть бути оброблені TIMOCOM та передані третім особам.

(4) Користувач TIMOCOM в будь-який час має право безкоштовно отримувати інформацію про свої збережені персональні дані, а також право виправляти, видаляти дані або обмежувати обробку зазначених даних чи бути об'єктом обробки зазначених дані, а також право на перегляд своїх даних у випадку дотримання відповідних вимог щодо захисту даних. Користувачі можуть ставити питання стосовно своїх прав, робити заяви або відкликати їх або обмежити обробку персональних даних у будь-який час, звернувшись до:

TIMOCOM GmbH
Data Protection Officer
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Таке відкикання не впливає на чинність договору або платіжні зобов'язання користувача. Користувач визнає, що внаслідок такого відкликання або обмеження TIMOCOM більше не зможе сприяти використанню Smart Logistics System. Користувач також має право подати скаргу до наглядового органу, відповідального за TIMOCOM. Це Державний уповноважений землі Нордрейн-Вестфалія з питань захисту даних та свободи розповсюдження інформації: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Користувач несе відповідальність за те, щоб використання Smart Logistics System відповідало чинному законодавству про захист даних. При обробці даних за допомогою Smart Logistics System користувач зобов’язується дотримуватися всіх відповідних вимог щодо захисту даних відповідно до вимог чинного законодавства. Користувач звільняє компанію TIMOCOM від усіх претензій, що випливають із або в зв'язку з будь-яким недотриманням захисту даних, договірних чи інших правових положень.

6) Користувач інформує всіх осіб, яких стосується використання Smart Logistics System, перш ніж вони починають використовувати її, про згоду, надану TIMOCOM на обробку даних, характер оброблюваних даних, призначення, тривалість цієї згоди на обробку, компанії залучені до обробки даних та можливості для припинення передачі даних. Якщо законодавство, що застосовується до користувача, зобов'язує його отримати згоду всіх осіб, яких стосується використання Smart Logistics System, то користувач повинен забезпечити наявність в письмовій формі всіх необхідних згод або юридично допустимих альтернатив (наприклад, угод мід компаніями). Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів TIMOCOM.

(7) TIMOCOM зазначає, що згідно з § 31 Закону Федеративної республіки Німеччина про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) дані про невиконання договірного зобов'язання щодо дебіторських заборгованостей, можуть бути передані до SCHUFA Holding AG (АТ Ассоціація загально кредитного захисту громадян), Корморанвег 5, Вісбаден, 65201, і договірні відносини припиняються без повідомлення про заборгованість, якщо непогашена оплата послуг не була компенсована, незалежно від того, чи послуги були сплачені в період наданий для сплати заборгованості. Інформацію про SCHUFA ви знайдете на www.meineSCHUFA.de

Стан: 01/01/2021

§1 Послуги

1. Компанія TIMOCOM GmbH сприятиме Клієнту виключно щодо виконання вимоги на сплату рахунку Клієнта. TIMOCOM зобов’язується на свій розсуд вимагати від Боржника пояснення та проведення розрахунків по несплаченим вимогам.

2. TIMOCOM не надає гарантій щодо успіху свого втручання.

3. Будь-які платежі, кредити, або компенсації, проведені Боржником після втручання, вважаються позитивним результатом вказаного втручання, якщо Клієнт не підтверджує TIMOCOM протягом 2 тижнів після рекомендованої дати оплати про те, що претензію не врегульовано.

4. Клієнт має право у будь-який час вдаватися до альтернативних дій з метою стягнення заборгованості.

§2 Оплата наданих послуг

1. Рахунки підлягають негайній оплаті після отримання.

2. TIMOCOM має право здійснити зарахування по своїх вимогах до клієнта за рахунок коштів, отриманих від боржника (операції за контокорентними рахунками)

3. TIMOCOM залишає за собою право стягувати суми рахунку разом з іншими рахунками Клієнта за умови, що у ході ведення справ, компанії TIMOCOM вже видано прямий дозвіл на стягнення. Клієнт уповноважує TIMOCOM стягувати будь-які неоплачені суми щодо рахунків по вказаному банківському рахунку.

§3 Термін дії

1. Клієнт залишається зобов’язаним щодо свого замовлення протягом 3 робочих днів. Договір вступає в силу після прийняття замовлення з боку TIMOCOM. Прийняття замовлення не вимагає підтвердження у будь-якій особливій формі, замовлення може прийматися непрямим способом. Більш конкретно угода вважається визнаною TIMOCOM, якщо TIMOCOM може довести своє втручання у ситуацію з Боржником протягом цього часу.

2. Клієнт має право припинити дію замовлення, надіславши за 2 тижні повідомлення про це. У випадку, коли проти Боржника вже порушено будь-яке провадження, Клієнт зобов’язується інформувати TIMOCOM стосовно будь-яких оплат у результаті таких проваджень, а за TIMOCOM зберігається право на погоджену оплату за надані послуги.

3. Актуальним залишається право кожної зі Сторін розірвати угоду за серйозне недотримання її вимог.

4. Якщо в результаті втручання Клієнт або Боржник втрачають або припиняють свій статус як клієнта TIMOCOM, то Клієнт і TIMOCOM мають право розірвати Договір. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.

5. Якщо у ході втручання з’ясовується, що за всією імовірності позив не можливо стягнути, то втручання припиняється, а Клієнт інформується належним чином. Більш конкретно, вважається, що позив неможливо стягнути, якщо він оскаржений, якщо відступлене право вимоги, якщо він розглядався судом, якщо він має юридичну силу, якщо він обтяжений правам третіх осіб або якщо Боржник не спроможний виконати свої зобов’язання. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.

6. Клієнт зобов’язується надати TIMOCOM відповідну інформацію. У випадку ненадання TIMOCOM інформації, необхідної для обробки замовлення протягом 14 днів, незважаючи на зроблені запити, TIMOCOM має право припинити дію замовлення та нарахувати базовий збір або премію за успішно проведену роботу, здійснену до того часу.

§4 Відповідальність

1. Відповідальність TIMOCOM за збитки замовника, спричинені прийняттям або виконанням контракту, обмежується такими випадками:
а) навмисна або грубо недбала причинно-наслідкова зв'язок з боку TIMOCOM або його заступників,
b) винне порушення основних договірних зобов'язань з боку TIMOCOM або його заступників, що ставить під загрозу досягнення цілей договору,
c ) відповідальність TIMOCOM за шахрайські наміри або надання гарантії,
г) відповідальність TIMOCOM згідно з федеративним законом, таким як Закон про відповідальність за товар або
д) юридична відповідальність за заподіяння шкоди життю, тілу або здоров'ю
TIMOCOM або його агентами.

2. Якщо клієнт – підприємець, відповідальність TIMOCOM обмежується наступним чином типовою контрактною шкодою, передбачуваною на момент укладення договору:
а) у випадках, зазначених у пункті 1 а) вище, за грубу недбалість простих довірені агенти,
а) у випадках, зазначених у пункті 1 b) вище, у випадку простої недбалості.

3. Клієнт зобов’язується переконатися, що непогашена сума підлягає оплаті і не заперечується, а також що TIMOCOM надано всю необхідну документацію та інформацію. Привертаємо увагу на той факт, що клієнт має право вимагати від боржника відшкодування премії за успішне виконання втручання лише у випадку, коли останній прострочив виплату такого відшкодування і зобов'язаний сплатити її згідно з застосовуваним до нього законодавством. Клієнт зобов’язується пред’являти свої позови щодо компенсації таких витрат безпосередньо до Боржника.

4. TIMOCOM залишає за собою право знищувати всі документи, які не потрібно зберігати через законні причини після закінчення строку процедури.

§5 Різне

1. Для того, щоб усі домовленості були дійсними, їх слід оформити у письмовому вигляді.

2. Якщо Клієнт не виступає замовником, то місцем виконання та юрисдикції вважається Дюссельдорф. Застосовується чинне законодавство Німеччини.

3. Якщо одне з положень цього Договору є або стає недійсним, то подібне не впливає на дійсність інших положень або постанов. Сторони зобов'язуються замінити недійсні положення ефективним врегулюванням, яке максимально наближається до мети положення, що стало недійсним.

Статус: 01 жовтня 2014

На початок