Загальні положення та умови

Контакт

1. Загальна інформація

(1) Наступні положення та умови застосовуються виключно щодо всіх постачань та послуг в рамках цих договірних відносин. Правила та умови користувача не мають зобов’язальної юридичної сили, навіть якщо TIMOCOM відкрито не заперечує проти них. Пропозиція TIMOCOM призначена виключно для підприємців у розумінні, визначеному § 14 Цивільного кодексу Німеччини (BGB), для використання в комерційних цілях.

(2) TIMOCOM залишає за собою право змінювати або доповнювати ці Положення та Умови в кінці кожного розрахункового періоду. TIMOCOM інформує користувача про зміну правил та положень шляхом прямого посилання в формі рахунку або на Marketplace. Вважається, що користувач погоджується зі змінами за умови, якщо він негайно, проте не пізніше, ніж протягом 1 місяця після отримання повідомлення не заперечить проти них. У випадку безумовної оплати рахунку згода вважається наданою.

(3) Пояснення стосовно договору, доповнень, внесення змін до договору є чинними за умови їх оформлення у письмовій формі. Сторони погоджуються, що коли третя особа отримує дозвіл на використання Marketplace, інша сторона надає цьому користувачеві дозвіл отримувати та пересилати заяви у TIMOCOM.

(4) Якщо особи (наприклад, користувачі) зазначаються у цьому договорі, всі умовні позначки слід сприймати як такі, які застосовуються до усіх форм (ж/ч/с).

2. Предмет договору

(1) TIMOCOM надає користувачу право користування платформою (ліцензію) проти періодичної виплати винагородження. Обсяг ліцензії залежить від індивідуальної домовленості. TIMOCOM може на власний розсуд надати користувачеві доступ до цієї користувацької платформи за допомогою встановлюваного програмного забезпечення, комбінації логіна та пароля користувача, веб-логіну або інтерфейсу до існуючого апаратного та програмного забезпечення користувача. Marketplace буде діяти за допомогою підключених до Інтернету серверів, доступ до яких здійснюватиметься виключно через інтернет-з'єднання. Перехід усіх онлайн-сервісів відбувається на виході маршрутизатора з дата-центру, де розміщена платформа.

Виняток становлять випадки, коли сервери, якими користується TIMOCOM, недоступні через технічні причини чи інші причини, на які TIMOCOM не може вплинути або коли TIMOCOM здійснює необхідні сервісні роботи на серверах, щоб підтримувати виконання договірної послуги, при якій втручання можуть бути неминучими для доступу відповідно до статусу технології. Компанія TIMOCOM проводитиме роботи з технічного обслуговування й модернізації, які можуть бути заплановані в робочі дні до 7:30 або після 18:00 (CET/CEST) і цілодобово в вихідні дні. TIMOCOM може тимчасово обмежити або призупинити надання послуг, якщо це необхідно для дотримання офіційних або законодавчих вимог, підтримки цілісності системи або захисту даних.

(2) Якщо TIMOCOM надає користувачу доступ до Marketplace шляхом надання програмного забезпечення, його можна завантажувати на власний розсуд, наприклад з App Store® від Apple®, Google Play™ тощо. Завантаження та встановлення програмного забезпечення не є частиною послуг від TIMOCOM, і натомість виконується користувачем незалежно під його власну відповідальність. Якщо авторизація доступу здійснюється через онлайн реєстрацію з ім’ям користувача, паролем або веб-логіном, TIMOCOM лишає за собою право застосовувати певні вимоги до складання пароля, або комбінувати персональний доступ із електронною адресою, вказаною користувачем, або використовувати локальні функції безпеки, такі як існуючи методи аутентифікації операційної системи терміналу користувача.

(3) Вибір, закупівля і використання необхідного комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення здійснюються виключно користувачами і на власний ризик. 

(4) TIMOCOM має право вносити зміни до своїх продуктів в рамках їх подальшого розвитку та оптимізації, якщо це не обмежує їх істотні робочі характеристики.

(5) TIMOCOM може відправляти користувачу оповіщення про пропозиції, отримані повідомлення або транзакції через Marketplace. TIMOCOM на свій розсуд обмежує кількість, час відображення і термін зберігання таких повідомлень.

3. Право користування

(1) Право користування Marketplace, за цим договором поширюється лише на індивідуально узгоджений обсяг, наприклад, для певної кількості персональних поодиноких доступів (облікових записів), транзакцій або узгодженого обсягу даних комерційного підприємства користувача за місцем розташування філії, зазначеним у договорі, незалежної чи залежної і не може передатися третім особам або іншим філіям чи місцям використання. У разі використання авторизації доступу за допомогою ім’я користувача та пароля або веб-логіна, для облікового запису існує лише одне одночасне право використання в будь-який час, як щодо кінцевого пристрою, так і/або браузера (ліцензія конкурента).

(2). Право користування застосовується лише на введення та запит даних для певної галузі у звичайному режимі робочої діяльності. Інформація, що надається, має бути достовірною та підлягає перевірці за запитом TIMOCOM. Переглянуті або отримані дані видаляються за умови відсутності правового зобов’язання щодо їх збереження. Використання даних не дозволяється в наступних цілях:
a) Небажані повідомлення, такі як спам, масові запити, загальна реклама та загальні пропозиції.
б) Незаконні цілі, невірна інформація, обман чи введення в оману.
в) Порушення таких прав, як особисті права, права інтелектуальної власності чи особисті сфери третіх осіб.
г) Збирання даних, особливо таких, які дозволяють створення профілю іншого користувача.
д) Введення програмного коду, який впливає на функціонування пристрою терміналу або цього програмного забезпечення.
е) Контент, який перешкоджає роботі, турбує або завдає шкоди TIMOCOM або третім особам, наприклад заклики до бойкоту, масові розсилки, переслідування, погрози, ганьблення, дискримінація, висловлювання ненависті, заподіяння шкоди бізнесу, зауваження сексуального характеру, зображення жорстокості, насильства чи оголеного тіла. 
є) Контент, який порушує чинне законодавство або суспільну мораль, або інформація, передавати яку користувач не має права.

(3) Дані, які доступні через Marketplace, можуть бути отримані виключно за допомогою існуючих функції експорту або друку. Автоматичне використання Marketplace за допомогою інтерфейсу, програмного забезпечення третьої сторони, ботів, скриптів або інших інструментів, які відрізняються від стандарту комерційно доступних браузерів, таких як Chrome™, Firefox® або Microsoft Edge®, вимагає письмового дозволу від TIMOCOM.

Усі пропозиції компанії TIMOCOM, які надають можливість необмеженого користування платформою за фіксованою ціною, підлягають принципу справедливого використання. Завдяки цьому TIMOCOM забезпечує принцип справедливого та високоякісного надання послуг для всіх користувачів. Таким чином, TIMOCOM зберігає за собою право приймати відповідні зходи для обмеження права користувача, якщо він використовує ресурси TIMOCOM у своїх особистих цілях, і це достатньо негативно впливає на поширення інформації через доступні сервери, пропускну здатність або об’єм пам’яті. Такі обмеження можуть застосовуватись, наприклад, у вигляді обмеження кількості запитів або операції за хвилину стосовно ліцензії або в обмеженні об’єму пам’яті.

(4) TIMOCOM залишає за собою право переривати під’єднання користувача до Marketplace та видаляти дані, якщо за допомогою цього можна уникнути або припинити порушення законодавства або норм моралі. Аналогічні дії застосовується, якщо дії користувача становлять загрозу для програмного забезпечення, програмних додатків або Marketplace, яка існує з технічної точки зору. Якщо користувач повідомляє TIMOCOM про контент, який він вважає незаконним, повідомлення має бути обґрунтованим. Після відправки звіту користувач отримує підтвердження. Користувач, який розмістив контент, що відображається на Marketplace, буде проінформований електронною поштою на адресу, вказану користувачем, про те що контент був оголошений незаконним. Обидва користувачі отримають сповіщення про рішення електронною поштою після завершення перевірки. Зацікавлений користувач може заперечити проти рішення, відповівши на цей електронний лист. Це заперечення буде розглянуто юридичним відділом TIMOCOM. Зацікавлені користувачі отримають сповіщення про рішення електронною поштою після завершення перевірки. Користувач має право подати позов проти всіх рішень, прийнятих TIMOCOM відповідно до цього параграфу, у компетентному суді. Крім того, користувачі можуть подати скаргу до відповідного координатора цифрових послуг відповідно до розділу 53 Закону про цифрові послуги щодо ймовірних порушень цього Закону.

(5) Якщо користувач не дотримується договірних зобов’язань, зокрема зобов’язань відповідно до розділу 3 (1), (2) або (8), розділу 4 (1), розділу 5 (2) чи (4) або розділу 7 (2) або (3), або якщо користувач, незважаючи на попередження, продовжує порушувати інші умови договору, TIMOCOM звільняється від обов'язку надавати свої послуги («блокування»), проте залишає за собою право на компенсацію. Якщо блокування через одне з порушень договору користувачем, описаних у цьому розділі, триває довше 14 днів, договір вважається розірваним у майбутньому після закінчення цього терміну.

(6) У будь-якому випадку, якщо виникло порушення підпунктів договору 3 (1) чи (2), або підпунктів 5 (2), (4) чи (5) користувач зобов’язується сплатити договірний штраф у розмірі попередньо узгодженої виплати за дванадцять місяців. Користувач зберігає право надавати докази меншого обсягу шкоди.

(7) Користувач зобов’язується повідомляти TIMOCOM про будь-які зміни даних компанії або запису щодо компанії у торговельному реєстрі негайно після внесення таких змін. Те саме стосується змін правової формі або адреси, а також виходу або введення осіб, уповноважених на представництво і внесених у торговий реєстр.

(8) Користувач зобов’язаний мати дозволи, страхування, ліцензії або реєстрації, необхідні для його діяльності та передбачені законом, готовими та актуальними для подання TIMOCOM. 

3a. Право користування - додаток Пошук компаній

(1) Додаток для перегляду профілів компаній дає змогу користувачу, якщо погоджено, переглядати дані про компанії користувачів Marketplace.

(2) Користувач також може вносити дані своєї компанії до Marketplace для перегляду та довідок. Користувачі отримують доступ до розширених даних про компанії третіх сторін після заповнення розширених даних щодо своєї компанії.

(3) Дані пропонуються для використання у звичних межах для під час ведення справ. Копіювання всієї бази даних або її значних частин заборонено згідно Закону «Про авторське право». Користувачеві повідомляється, що опублікована ним на Marketplace інформація, яка містить персональні дані, може бути отримана та збережена іншими користувачами. Крім договірних обмежень, TIMOCOM не має фактичного впливу на зберігання, тривалість зберігання та використання отриманої користувачем інформації.

(4) Інформація підлягає обов’язковому оновленню. У випадках, коли TIMOCOM стає відомо про те, що інформація, надана користувачем, є неповною або недійсною, TIMOCOM може повідомити користувача про таку помилку. Якщо користувач не доповнить або не виправить інформацію протягом 7 днів із моменту отримання повідомлення від TIMOCOM, TIMOCOM уповноважується користувачем, але не зобов’язується, виправляти або доповнювати інформацію від імені та в межах відповідальності користувача згідно з офіційною інформацією про компанію або торгового реєстру.

(5) У випадку порушення підпунктів (3) або (4) TIMOCOM залишає за собою право блокувати дані користувача, а також доступ користувача до додатку для перегляду профілів компаній.

(6) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3б. Право користування - додаток Вантажі та вільний транспорт

(1) Додатки для пропозицій вантажів та вільного транспорту надають користувачу можливість, якщо погоджено, вводити пропозиції вільного транспорту та вантажів, а також здійснювати пошук серед пропозицій вільного транспорту та вантажів для міжнародних автомобільних перевезень з використанням Marketplace.

(2) Внесення даних виконується простим шрифтом без додаткових пробілів чи інших символів, призначених виключно для наголосу, з внесенням коректних даних у визначених полях. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначеним у статті 3 п. 2.

(3) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3в. Право користування - додаток Маршрути та витрати

(1) Додаток для розрахунку маршруту та витрат, якщо погоджено, уможливлює передачу користувачу даних для відображення карт і розрахунку маршруту в онлайн режимі. Всі відображення на карті, так як і на звичних картах, постійно змінюються і ніколи в повній мірі не відображають актуальну ситуацію. Таким чином, TIMOCOM не несе відповідальності за забезпечення точності навігаційних планшетів та інших даних. Сервісні зобов’язання TIMOCOM обмежуються наданням, обробкою та відображенням даних від імені користувача.

(2) Усі дані та інформація, що наводяться у додатку для розрахунку маршруту та витрат, надаються третіми особами. Таким чином, TIMOCOM залишає за собою право відмовитися від виконання договору у випадку неточного або невчасного отримання ним даних, якщо тільки користувач не зможе довести, що винною стороною у цьому випадку виступає TIMOCOM.

(3) Під час пошуку додаток для розрахунку маршруту та витрат може пріоритезувати пункти призначення відповідно до введених назв міст або поштових індексів. Це означає, що можна отримати результати пошуку, що включають різні найменування місць та численних призначень. TIMOCOM не несе відповідальності за автоматичний та точний вибір програмою бажаного пункту призначення. TIMOCOM також не надає жодної гарантії точності або повноти відповідних даних, тобто поштових кодів, деталей назв вулиць або іншої додаткової інформації. Карти можуть постійно змінюватися відповідно до сучасного стану технології. Не надається жодних гарантій щодо деталей на картах, відсутності будь-яких помилок, а також щодо інших характеристик.

(4) Матеріали для карт та інша пов'язана інформація (зображення із супутника, інформація про плату за користування шляхами, обмеження руху, інформаційна система тощо) надаються ліцензіарами. Карти, пов'язані дані, та функціональні можливості захищені авторським правом та є винятковою власністю компанії TIMOCOM та/або її ліцензіарів та партнерів, а також захищені міжнародними договорами та іншим національним законодавством країни, в якій вони використовуються. TIMOCOM надає користувачу неперехідну, неексклюзивну суб-ліцензію на використання карт типу, що використовується у продуктах TIMOCOM, виключно для внутрішнього (корпоративного) використання користувачем. Користувачеві не дозволяється копіювати, розкладати на складові, вилучати або змінювати ці карти, або виробляти з них похідні продукти. Користувачу не дозволяється видаляти код джерела, файли джерела або загальну структуру цих карт, частково або повністю, або намагатися вчинити подібне, ця заборона застосовується до випадків реконструкції, знищення, розкладання на складові тощо. Користувач не повинен використовувати ці продукти для функціонування в якості постачальника послуг, а також для інших цілей, що включають в себе обробку карт іншими фізичними або юридичними особами. Користувач не отримує жодних прав власності, які повністю зберігаються за ліцензіарами. Забороняється змінювати, приховувати або видаляти посилання на авторське право, детальну інформацію про джерела або положення про власність.

(5) Якщо треті сторони-постачальники підвищують ціни для TIMOCOM, що діяли на момент укладення договору, то TIMOCOM відповідно залишає за собою право збільшити ціни, пов’язані з оплачуваними ліцензіями для користувачів. Підвищення вартості набуває чинності за 4 тижня до першого місяця, що йде після отримання повідомлення про вищезазначене. Якщо ціна за користування додатком для розрахунку маршруту та витрат зростає більше ніж на 10% протягом календарного року, користувач отримує виключне право на відмову від користування додатком протягом 2 тижнів від моменту інформування про зростання вартості.

(6) TIMOCOM залишає за собою право на свій розсуд змінювати, розширювати, видаляти та повторно категоризувати зображення карт та елементи даних у будь-який час, включаючи обсяги та характеристики відображення карт та додаткових функцій, пов’язаних із картами. Компанія TIMOCOM не зобов’язана надавати або здійснювати поточне технічне обслуговування, усунення технічних недоліків, коригування (виправлення), оновлення та модернізацію (вдосконалення).

(7) Також застосовуються ці Умови та Положення кінцевого користувача (умови користування HERE) і Політика конфіденційності (Політика конфіденційності HERE).

(8) Не дозволяється використовувати контент і функції для інтеграції в існуючу систему транспортного засобу, в тому числі для системи датчиків або для автоматизації власних функцій транспортного засобу.

(9) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3г. Право користування – додаток Відстеження транспортного засобу

(1) Додаток для відстеження транспортного засобу надає користувачеві доступ, якщо погоджено, до телематичної функції, за допомогою якої користувач може через радіо- чи супутниковий зв'язок передавати дані власних транспортних засобів, такі як місцезнаходження за системою глобального позиціонування (GPS), з наявних приладів відстеження або датчиків інших систем автомобіля до Marketplace (далі: «Завантаження») для відображення без обмежень для себе та у тимчасовому режимі для інших користувачів Marketplace (далі: «Глядачі»). Подібним чином функція відстеження транспортних засобів дозволяє глядачеві відображати такі дані з телематичних систем у транспортних засобах інших користувачів після схвалення перегляду. Необхідною умовою для відображення такої інформації є договір із постачальником телематичних послуг для завантаження та ліцензія на додаток для розрахунку маршрутів та витрат або на подібний інструмент для відображення карт, який підтримується інтерфейсом відстеження транспортного засобу TIMOCOM.

(2) У випадках, коли користувач погоджується на відображення таких даних телематичної системи його транспортного засобу для глядача, користувач має забезпечити безперервне надання таких даних протягом погодженого часу та відповідно до сучасного стану техніки. Користувач несе безпосередню відповідальність за точну та своєчасну передачу даних до TIMOCOM.

(3) Забороняється використання та обробка даних з телематичної системи у транспортних засобах третьої сторони, що не орендуються на постійній основі користувачем, якщо про це не укладено угоду між 2 користувачами Marketplace в контексті процедури погодження, описаної у вищенаведеному абзаці 1. Завантаження телематичних даних від підрядників, які працюють на користувача на постійній або частковій основі, є предметом отримання згоди від TIMOCOM У випадку порушення умов цього абзацу, TIMOCOM уповноважується блокувати надання даних на будь-яку задіяну телематичну систему.

(4) Зокрема використовувати телематичні дані можна лише для координування операцій визначених транспортних засобів та/або телематичних систем відповідно до цілей, які визначені для такої послуги. У контексті надання цієї послуги не дозволяється призначати авторизованим телематичним системам фактичні імена реальних людей (наприклад, ім’я водія).

(5) Перед початком використання користувач повинен поінформувати всіх осіб - користувачів телематичних систем про згоду TIMOCOM на обробку даних, тип оброблюваних даних, мету та тривалість обробки, про компанії, що беруть участь у обробці даних, а про також можливість припинення передачі даних. 
Якщо законодавство, що застосовується до користувача, вимагає надання згоди особами - користувачами телематичних систем, користувач повинен забезпечити отримання такої згоди або альтернативного підтвердження, передбаченого чинним законодавством (наприклад, угод про виконання робіт) у письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів до TIMOCOM.

(6) У разі порушення користувачем умов законодавства про захист даних, зокрема які перераховані у попередніх пунктах 4 або 5, TIMOCOM залишає за собою право негайно розірвати договір з користувачем. Користувач зобов’язаний звільняти від відповідальності TIMOCOM відносно усіх претензій, які виникають через або у зв'язку з будь-яким недотриманням вимог законодавства про захист даних, зокрема у відношенні до попередніх пунктів 4 або 5, з боку користувача.

(7) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3ґ. Право користування - додаток тендери

(1) Додаток для тендерів дозволяє користувачеві, за погодженням, виставити на тендер фіксовані транспортно-логістичні контракти для вибраної ним цільової групи (далі: «Замовник»), або подати тендерні пропозиції (далі: «Учасник») Додаток для тендерів дозволяє користувачеві описувати пропозиції, збирати, обробляти та передавати пропозиції для підготовки укладання контракту під свою власну відповідальність.

(2) Право користування для замовника у тендері розпочинається після отримання оплати за першим рахунком від TIMOCOM, або з надання з боку TIMOCOM доступу до додатку для тендерів.

(3) Запрошення на тендер не є пропозицією, що зобов’язує, а проханням подати пропозиції і воно не є зобов'язанням укласти контракт. Сторона, яка запрошує взяти участь, отримує повідомлення з транспортними розцінками виключно відповідно до теми участі у тендері. Дійсний контракт може укладатися тільки при однакових заявах про наміри постачальника послуг з перевезення і учасника тендеру.

(4) Учасники тендеру зобов’язуються дотримуватися своїх поданих пропозицій протягом 1 місяця після публікації запрошення до тендеру.

(5) TIMOCOM залишає за собою право перевіряти тендерне замовлення не довше 2 робочих днів з дати введення даних, те саме стосується пропозицій учасників тендеру щодо їхньої відповідності законодавству, повноти та переконливості. Пропозиція вважається незаконною, якщо порушує закон або будь-які офіційні заборони, право власності третіх сторін або моральні норми. Пропозиція вважається неповною за відсутності важливих договірних частин або, наприклад, необхідної інформації стосовно потрібних дозволів або ліцензій на виконання. Пропозиція вважається непереконливою, якщо вона носить рекламний характер або якщо стосується лише одиничного транспорту.

(6) Якщо TIMOCOM визнає, навіть лише згодом, що замовник або учасник тендеру не дотрималися вимог пункту 5, TIMOCOM має право видалити, зупинити або не оприлюднювати пропозицію з додатку для тендерів, зберігаючи право на виконання зобов'язань за договором іншою стороною.

(7) TIMOCOM залишає за собою право на оприлюднення у додатку для тендерів пропозицій лише тих замовників, які отримали від відомого бюро кредитної інформації щонайменше середній кредитний рейтинг, і щодо яких не відомі жодні обставини, які можуть становити реальну загрозу для фінансового покриття пропозицій. Середній показник довіри відповідає індексу вище 300 балів від Creditreform, Німеччина, показнику «В» Euler Hermes Kreditversicherungs- AG або показнику «R» від Coface AG, Європа. Якщо кредитний рейтинг компанії, яка видала запрошення до участі у тендері, падає нижче цієї вартості або її еквіваленту протягом часу пропозиції або TIMOCOM дізнається про обставини, які дійсно загрожують подальшій оплаті тендерних пропозицій, TIMOCOM може або відмінити пропозицію, як тільки дізнається про погіршений рейтинг або призупинити її, поки не буде ліквідований обмежений кредитний рейтинг.

(8) TIMOCOM має право передавати пропозиції для участі у торгах або оцінювати пропозицію до участі у торгах поетапно в обмін на компенсацію за скаргу, що існує згідно цьому запрошенню до участі у торгах з боку TIMOCOM.

(9) TIMOCOM забезпечує особливий простір для технічних аспектів, що стосуються конкретних заявок потенційних претендентів. TIMOCOM залишає за собою право подовжувати кінцевий термін виконання по тендеру на такий період часу, на який подовжується період для надання відповідей на запитання, якщо це перевищує термін в 1 робочий день. TIMOCOM також залишає за собою право видаляти записи, які суперечать підпункту 2 пункту 3 цих Умов та положень.

(10) Виключно користувач несе відповідальність за всю інформацію та свої пропозиції у межах тендеру, які TIMOCOM публікує або пересилає у додатку для тендерів. TIMOCOM не надає жодних гарантій на цю інформацію або на виконання договорів або угод про конфіденційність, які виникають в результаті, і сам не стає договірною стороною. TIMOCOM не гарантує інформаційну та ефективну здатність учасників тендеру, зокрема, якщо вони були запрошені за проханням компанії-заявника.

(11) TIMOCOM залишає за собою право видаляти пропозиції або не пересилати пропозиції від учасників тендерів, якщо стають відомими факти, які можуть безпосередньо загрожувати ефективності учасника або юридично чи офіційно забороняти надання тендерної послуги. TIMOCOM також має право видалити або ігнорувати розсилку пропозицій від таких учасників торгів, що діють не від свого імені або не зі свого облікового запису.

(12) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Альтернативно основою для договірних відносин може бути окремий договір, дія якого завершується автоматично по закінченні тендеру без необхідності у будь-якому формальному припиненні дії договору. Право користування учасника тендеру, запрошеного до участі в тендері компанією-Замовником завершується по закінченні тендеру не вимагаючи додаткового припинення, в інших випадках, за наявності права користування згідно існуючого ліцензійного договору – із закінченням дії існуючого ліцензійного договору.

3д. Право користування - додаток Склади

(1) Додаток для складу дозволяє користувачу – якщо погоджено – пропонувати складські потужності та переглядати запропоновані складські потужності. Пропозиції можуть оприлюднюватися у Marketplace, на публічному сайті TIMOCOM, а також на інших платформах TIMOCOM.

(2) Застарілі дані підлягають негайному видаленню. Введення даних має проводитися у простій формі, без додаткових пропусків або інших знаків, які підходять лише для виділення, із вказуванням точних даних у полях призначених для введення цих даних. TIMOCOM залишає за собою право автоматично видаляти всі дані, що не відповідають цим критеріям та/або специфікаціям, визначеним у статті 3 п. 2.

(3) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3е. Право користування – додаток Закрита Вантажна Біржа

(1) Додаток Закрита Вантажна Біржа дозволяє користувачу створювати власні закриті групи на Marketplace, якщо це погоджується. У Закритій Вантажній Біржі лише авторизовані ініціатором такої групи користувачі мають право вводити окремі обсяги транспортних засобів та пропозицій вантажів, а також здійснювати пошук транспортних засобів та вантажів, що продаються там, для міжнародних автомобільних перевезень.

(2) Відбір та адміністрування авторизованих учасників є відповідальністю ініціатора відповідної групи. Для використання Закритої Вантажної Біржі і брати участь у ній, можливо, знадобиться узгодити додаткові ліцензії.

(3) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3є. Право користування – Інтерфейси

(1) TIMOCOM може дозволити користувачу під’єднати його системи від сторонніх виробників до Marketplace через інтерфейси.

(1.1) Інтерфейс транспортної біржі дозволяє користувачеві, якщо погоджено, обмінюватися даними між існуючим програмним забезпеченням системи управління транспортом користувача та Marketplace.

(1.2) Інтерфейс відстежування дозволяє користувачеві, якщо погоджено, обмінюватися даними між існуючим програмним забезпеченням користувача та Marketplace. Положення про захист даних для додатку з відстеження застосовується відповідно й щодо телематичних даних.

(1.3) Інтерфейс транспортних замовлень дозволяє користувачеві, якщо погоджено, обмін даними між сторонньою системою, що використовується користувачем, та Marketplace.

(1.4) Інтерфейс відстежування вантажів дозволяє користувачеві, якщо погоджено, обмінюватися даними між існуючим програмним забезпеченням системи управління транспортом користувача та Marketplace.

(1.5) Інтерфейс пошуку компанії дозволяє користувачеві, якщо це узгоджено, обмінюватися існуючими даними компанії про користувачів Marketplace між системою планування ресурсів підприємства або програмним забезпеченням з порівнянними функціями, доступними користувачеві, та Marketplace. TIMOCOM залишає за собою право обмежити послугу, зважаючи на формат, обсяг і кількість документів. Щоб використовувати цей інтерфейс, потрібно погодити додаткові ліцензії на Marketplace.

(2) Графічний користувацький інтерфейс не включено. Для відображення змісту Marketplace, може знадобитися погодження додаткових ліцензій. Користувач повинен переконатися, що всі особи, які користуються опціями використання інтерфейсу, мають особистий ліцензований доступ до Marketplace. Без підтвердженого особистого доступу особи не мають права використовувати інтерфейс і Marketplace, а також не можуть вказуватися як контактні особи для певної операції.

(3) Підключення існуючої сторонньої системи користувача до інтерфейсу та, таким чином, до Marketplace є відповідальністю користувача. Для цього компанія TIMOCOM може забезпечувати технічну підтримку користувача шляхом надання технічного опису інтерфейсу. Технічний опис продукту не є частиною цього договору. Не гарантується, що технічний опис продукту є корисним без вивчення попереднього технічного "ноу-хау" про інтерфейси.

(4) TIMOCOM планує постійно вдосконалювати свої інтерфейси, що також може вплинути на зворотну сумісність інтерфейсів. У разі вдосконалення системи TIMOCOM враховуватиме поточний рівень розвитку техніки. Після випуску TIMOCOM повідомить користувача про нову версію інтерфейсу відповідним чином. TIMOCOM надішле поточний технічний опис інтерфейсу на запит.
Користувач перейде на останню версію інтерфейсу після письмового повідомлення від TIMOCOM не пізніше ніж через 6 місяців після надіслання цього повідомлення.

(5) Підключення існуючої сторонньої системи користувача до інтерфейсів і, отже, до системи TIMOCOM відноситься до виключної відповідальності користувача. Він відповідає за створення технічних передумов для підключення власної сторонньої системи до модифікованих інтерфейсів. Обидва партнери погоджуються впроваджувати інтерфейс із забезпеченням його максимальної надійності та низької потреби в обслуговуванні. Налаштування та зміни інтерфейсу здійснюються TIMOCOM так, щоб забезпечити максимальну сумісність для мінімізації змін, які мають бути внесені користувачем.

(6) TIMOCOM повідомить користувача про зміну письмово за 6 місяців до дезактивації попереднього інтерфейсу.
Якщо користувач не зробить необхідних налаштувань, не можна виключати, що функцією більше не можна буде користуватися. У цьому випадку TIMOCOM звільняється від обов'язку виконання зобов'язань, проте залишає за собою право вимагати виконання раніше узгоджених зобов'язань іншою стороною. Допускаються відхилення від вищезазначеного періоду часу, якщо законодавчі вимоги вимагають впровадження в коротші строки, у випадку необхідності налаштування функцій безпеки для захисту системи користувача або системи TIMOCOM, або виправлення помилок для (повторного) забезпечення гарантованого обсягу послуг.

(7) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3ж. Право користування «Сервісом управління документами»

(1) Якщо погоджено, Marketplace гарантує користувачу доступ до «Сервісу управління документами» (далі: DMS), за допомогою якого він передає власні документи через Marketplace (далі: «Завантаження») та робить їх доступними для перегляду іншими користувачами. TIMOCOM залишає за собою право обмежити послугу зважаючи на формат, обсяг і кількість документів. При завантаженні рекомендується враховувати документи, необхідні для здійснення відповідної діяльності та передбачені законодавством. 

(2) Документи, завантажені користувачем, будуть зберігатися в ЄС у зашифрованому форматі. Отримання даних відбувається через завантаження авторизованим користувачем, і права на них залишаються в користувача, що передає ці дані.

(3) Служба управління документами не замінює електронного архіву даних. Зокрема, TIMOCOM не забезпечує контрольованого збереження документів протягом необмеженого періоду часу. Користувач несе повну відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань стосовно зберігання повідомлень. Після закінчення права користування користувач має очікувати, що документи, які він завантажив, будуть видалені без додаткового повідомлення.

(4) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3з. Право користування - додаток для транспортних замовлень

(1) Додаток для транспортних замовлень дозволяє користувачеві, якщо погоджено, завантажувати, обробляти, надсилати та відображати декларації та документи для документування та сприяння укладенню договору про транспортні послуги з іншою договірною стороною. Для цього користувач Marketplace може створювати шаблони, редагувати форми, коментувати та зберігати акти. TIMOCOM може надавати користувачеві актуальний огляд операцій у вигляді зведень.

(2) Користувачами Marketplace можуть бути інші сторони договору, а також зовнішні контактні особи, які будуть вводитися самим постачальником транспортних послуг. Така зовнішня контактна особа не отримає власного права на використання Marketplace для передачі документів або заяв.

(3) З технічних причин, деякі дані можуть бути попередньо встановлені у формах Значення, що внесені за замовчуванням, не є рекомендацію TIMOCOM. Користувач отримає ці дані у випадку необхідності під свою відповідальність Заголовки та описи у формі можуть бути змінені завдяки особистим налаштуванням мови користувача на Marketplace, і саме тому декларації у відправника та отримувача можуть відрізнятись між собою Заголовки та описи у формах, так само як і їх переклад, призначені для полегшення роботи користувача, і є не обов'язковими рекомендаціями від TIMOCOM. Користувачі повинні на власний розсуд тлумачити такі терміни у заголовках та описах форм Попереднє налаштування документа, що позначене як «обов'язкове» – це налаштування мови для особи, яка створює форму.

(4) Користувач усвідомлює, що шляхом подання відповідних декларацій щодо основних умов переведення у транспортному замовленні укладається діючий договір між сторонами з підтвердженими правами та обов’язками.

(5) TIMOCOM може допомогти користувачам виконати вимоги щодо строків збереження даних. TIMOCOM може збирати, зберігати, та обробляти потрібні для роботи дані протягом до 10 ділових років. Відповідальність за дотримання строків збереження даних несе виключно користувач TIMOCOM забезпечує функцію експорту таких даних для того, щоб дозволити користувачеві зберігати їх окремо. TIMOCOM залишає за собою право обмежувати місткість пам'яті, яка використовується для збереження операції згідно зі ст. 3.3 цих Положень та Умов. Будь-яка ємність пам'яті, що є більшою за таку кількість, повинна узгоджуватися окремо. У випадку, якщо користувач надає запит на доступ та/або передачу збережених даних після закінчення терміну дії ліцензійної угоди, TIMOCOM має право надавати зазначений доступ або забезпечувати передачу даних лише після належної компенсації витрат, і після того як будь-які відкриті вимоги за ліцензійною угодою виконані.

(6) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3и. Право користування - цифрове ініціювання транспорту

(1) Цифрове ініціювання транспорту дозволяє користувачеві, якщо погоджено, надсилати на Marketplace цінову пропозицію та відповідні коментарі вантажонадавачу.

(2) Цінова пропозиція базується на інформації, наданій в пропозиції вантажонадавача, і є підставою для переговорів щодо укладання конкретного договору перевезення вантажу. Пропозиція має зобов’язальну силу протягом певного обраного строку, після закінчення якого у разі, якщо домовленість ще не була досягнута, сторони мають вирішити, чи продовжувати переговори. Протягом цього строку користувач зв’язаний своєю ціновою пропозицією. Вантажонадавача цінова пропозиція не зв’язує.

(3) З технічних причин, деякі дані можуть бути попередньо встановлені у формах Значення, що внесені за замовчуванням, не є рекомендацію TIMOCOM. Користувач отримає ці дані у випадку необхідності під свою відповідальність Заголовки та описи у формі можуть бути змінені завдяки особистим налаштуванням мови користувача на Marketplace, і саме тому декларації у відправника та отримувача можуть відрізнятись між собою Заголовки та описи у формах, так само як і їх переклад, призначені для полегшення роботи користувача, і є не обов'язковими рекомендаціями від TIMOCOM. Користувачі повинні на власний розсуд тлумачити такі терміни у заголовках та описах форм Попереднє налаштування документа, що позначене як «обов'язкове» – це налаштування мови для особи, яка створює форму.

(4) Якщо Клієнт приймає пропозицію, укладається зобов’язувальний договір відповідно до розділу 3j) (Транспортні замовлення).

(5) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3і. Право користування – додаток для відстеження вантажів

(1) Додаток для відстеження вантажів дозволяє користувачу, якщо погоджено, обмінюватися розширеною інформацією про вантаж у рамках транспортного замовлення з іншими авторизованими користувачами на Marketplace. З цією метою можна записувати, оновлювати та обмінюватися інформацією про статус виконання, документи та дані GPS, а також, якщо необхідно, інші дані. Користувач може надіслати інформацію про вантаж для перегляду запрошеним третім сторонам.

(2) Для використання додатка та відображення вмісту Marketplace можуть бути потрібні додаткові ліцензії.

3) TIMOCOM може відображати користувачеві інформацію про вантаж на свій розсуд у межах або поза Marketplace. Будь-яка інформація про вантаж, яка автоматично надається TIMOCOM, його субпідрядниками або третіми сторонами на підставі даних користувача, не має зобов’язувального характеру. 

(4) Сервіс відстеження вантажів не замінює електронного архіву даних. Зокрема, TIMOCOM не забезпечує контрольованого збереження інформації протягом необмеженого періоду часу. Тільки користувач несе відповідальність за дотримання зобов’язань зберігати повідомлення. Після закінчення права користування користувач має очікувати, що інформація, яку він завантажив, буде видалена без додаткового повідомлення.

(5) Перед початком використання користувач повинен поінформувати всіх причетних осіб про згоду TIMOCOM на обробку даних, тип оброблюваних даних, мету та тривалість обробки, про компанії, що беруть участь в обробці даних, а також про можливість припинення передачі даних.
Якщо законодавство, що застосовується до користувача, вимагає надання згоди причетними особами, користувач повинен забезпечити отримання такої згоди або альтернативного підтвердження, передбаченого чинним законодавством (наприклад, угоду про виконання робіт) у письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів до TIMOCOM.

(6) У разі порушення користувачем умов законодавства про захист даних, зокрема які перераховані в попередньому параграфі 5, TIMOCOM залишає за собою право негайно розірвати договір із користувачем. Користувач має звільнити від відповідальності TIMOCOM щодо всіх претензій, які виникають через або у зв'язку з будь-яким недотриманням вимог законодавства про захист даних, зокрема, у відношенні до попереднього параграфу 5, з боку користувача.

(7) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3м. Право користування: планування маршруту

(1) Додаток для планування маршруту дозволяє користувачу, якщо погоджено, переглядати маршрути й транспортні замовлення у вигляді календаря. Він діє як інструмент підтримки відправлення для користувача, оскільки відправлення можуть бути прив’язані до транспортних засобів та водіїв. 

(2) Додаток для планування маршруту не перевіряє, чи відповідає маршрут будь-яким потенційним рамковим умовам, таким як, наприклад, дотримання обов’язкових перерв, та чи дійсно маршрут можливий, як зазначено.

(3) Додаток для планування маршруту включає функцію «Мої маршрути», яка дозволяє користувачеві створити обліковий запис водія з метою обміну даними і яку можна використовувати для передачі інформації, що впливає на транспортні засоби або конкретні маршрути, якщо потрібно. Обліковий запис цього водія може містити відомості про водія, наприклад, його ім’я та контактну інформацію. Після реєстрації водій може переглядати передану йому інформацію, а також завантажувати таку інформацію, як статус відправлення, документи, дані GPS або зображення відправлення.

(4) Для використання додатка та відображення вмісту Marketplace можуть бути потрібні додаткові ліцензії. Для обміну інформацією користувачам знадобляться кінцеві пристрої, які мають доступ до інтернету, а також, можливо, програмне забезпечення від третіх сторін, наприклад, служби обміну повідомленнями, програми електронної пошти або браузери.

(5) Додаток не замінює електронного архіву даних. Зокрема, TIMOCOM не забезпечує збереження інформації для можливої перевірки або протягом необмеженого періоду часу. Користувач несе повну відповідальність за дотримання будь-яких зобов'язань стосовно зберігання повідомлень. Після закінчення права користування користувач має очікувати, що інформація, яку він завантажив, буде видалена без додаткового повідомлення.

(6) Перед початком використання користувач повинен поінформувати всіх причетних осіб про згоду TIMOCOM на обробку даних, тип оброблюваних даних, мету та тривалість обробки, про компанії, що беруть участь в обробці даних, а також про можливість припинення передачі даних.
Якщо законодавство, що застосовується до користувача, вимагає надання згоди причетними особами, користувач повинен забезпечити отримання такої згоди або альтернативного підтвердження, передбаченого чинним законодавством (наприклад, угода про виконання робіт) у письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів до TIMOCOM.

(7) У разі порушення користувачем умов законодавства про захист даних, зокрема які перераховані в попередньому параграфі 6, TIMOCOM залишає за собою право негайно розірвати договір із користувачем. Користувач зобов’язаний звільняти від відповідальності TIMOCOM відносно всіх претензій, які виникають через або у зв'язку з будь-яким недотриманням вимог законодавства про захист даних, зокрема у відношенні до попереднього параграфу 6, з боку користувача.

(8) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3й. Право користування: мої транспортні засоби

(1) Додаток «Мої транспортні засоби» дозволяє користувачеві, якщо погоджено, вводити власні транспортні засоби та характеристики зазначених транспортних засобів на Marketplace, включаючи таку інформацію, як тип транспортного засобу, тип кузова чи обладнання. Цією інформацією можна ділитися з іншими додатками та використовувати її там. Для використання додатку та відображення вмісту Marketplace можуть бути потрібні додаткові ліцензії.

(2) Додаток не замінює електронного архіву даних. Зокрема, TIMOCOM не забезпечує збереження інформації для можливої перевірки або протягом необмеженого періоду часу. Тільки користувач несе відповідальність за дотримання зобов’язань зберігати повідомлення. Після закінчення права користування користувач має очікувати, що інформація, яку він завантажив, буде видалена без додаткового повідомлення.

(3) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

3к. Право користування: функція рейтингу

(1) Функція рейтингу дозволяє користувачеві на Marketplace надавати оцінку виконання договору іншим користувачем після завершення операції. 

(2) Рейтингову оцінку один одному можуть давати обидва користувачі - учасники операції за умови, що операція завершена та не скасована. Надання рейтингової оцінки можливе з дати поставки, узгодженої в транспортному замовленні та протягом 44 днів після закінчення терміну оплати, зазначеного в транспортному замовленні, але не пізніше 104-го дня після дати доставки. TIMOCOM залишає за собою право відкрити 44-денний період оцінки для обох сторін навіть пізніше, якщо транзакція між користувачами передається TIMOCOM іншим способом. Після закінчення терміну відповідний рейтинг переноситься в рейтинговий профіль користувача.

(3) Зміст рейтингу - це виключно відгуки користувачів, які подали відповідну рейтингову оцінку, який жодним чином не відображає думку TIMOCOM та не означає, що TIMOCOM розділяє ці відгуки. Зокрема, застосовуються правила Розділу 3, п. 2 цих Загальних Положень щодо законних та чесних взаємовідносин.

(4) TIMOCOM може надавати відповідну форму для оцінки рейтингу на власний розсуд, напр. як кількість зірок, що присуджуються за якість оцінюваного компонента послуг, при цьому рейтинг в 1 зірку означає недостатню якість, а 5 зірок дуже високу якість послуг. TIMOCOM може на свій розсуд визначити відповідні категорії компонентів якості послуг для рейтингів, напр. відповідність угодам, комунікація, доступність, а також специфічні характеристики для підрядників або замовників транзакції, такі як пунктуальність, обробка товарів, надання документів або платіжна мораль.

(5) Як тільки кілька транзакцій буде здійснено й оцінено, TIMOCOM може відобразити середнє значення поданих оцінок користувача на Marketplace для його компанії. Відображення може складатися з кількох частин, напр. середнього значення оцінених категорій послуг, кількості різних оцінювачів або диференційовано за рейтингом від замовників або підрядників. Якщо хоча б один компонент операції має рейтингову оцінку, він може відображатися в профілі користувача.

(6) Кожен користувач може один раз вимагати перегляду рейтингової оцінки іншим користувачем. Одержувач такого запиту на перегляд може переглянути подану ним рейтингову оцінку протягом 7 днів. Після закінчення цього строку рейтингова оцінка не підлягає перегляду. Для запиту на перегляд має бути надано обґрунтування. Рейтинг не може бути знижений у ході перегляду.

(7) Оцінки, як правило, не змінюються та не видаляються TIMOCOM, якщо не застосовується один із наведених нижче винятків:
- користувач не відповів на запит щодо перегляду рейтингу, і проти користувача винесене судове рішення щодо зміни рейтингу, яке підлягає виконанню;
- обидва зацікавлені користувачі погоджуються, що відповідний рейтинг має бути видалений із спільної операції;
- у користувача відбулися істотні зміни, наприклад, зміна керівництва чи власника; 
- розпочато офіційну реструктуризацію, процедуру банкрутства, ліквідації чи подібну процедуру. Відображення рейтингу в профілі користувача може бути тимчасово заблоковане за умови, що користувач відповідними доказами, напр. довідкою з суду з номером справи, підтвердить що між сторонами відкрито судове провадження.

(8) Якщо користувач неодноразово порушує правила цього розділу, TIMOCOM може накласти на нього постійне обмеження на оцінювання інших користувачів.

3л. Право користування - Business Partner Check

(1) Додаток Business Partner Check дозволяє користувачеві порівнювати певні внутрішні документи компанії з довідковими джерелами. Після успішного завершення перевірки TIMOCOM додає видимий атрибут "Verified Company" до профілю компанії користувача. Цей атрибут стосується виключно перевірених документів і не містить жодних тверджень чи запевнень щодо будь-яких інших атрибутів, чи характеристик користувача.

(2) Будь ласка, зверніть увагу: процес перевірки з позитивним висновком не є запевненням або гарантією того, що особаз ким контактує користувачце та сама особа, яка вказана в документах компанії або вказана як уповноважений представник. Також немає гарантії, що людина зз ким контактує користувачмає будь-який зв’язок із компанією, зазначеною у наданих документах, або що їхня особа збігається з особою передбачуваного відправника зазначених документів. Інформація, взята не з офіційних джерел, наприклад, на бланку документа, походить від самої компанії. TIMOCOM не несе відповідальності за точність або своєчасність цієї інформації. 

(3) TIMOCOM залишає за собою право встановлюватина власний розсуд, кількість перевірочних запитів на користувача, а також замінювати довідкові джерела іншими відповідними джерелами в будь-який час.

(4) TIMOCOM не гарантує виконання комерційних обов’язків щодо обережності, необхідних у кожному окремому випадку, шляхом проведення перевірки. Користувач несе відповідальність за вжиття необхідних та відповідних заходів для задоволення конкретних умов відповідно до його вимог.

(5) Платні договірні відносини починаються з підписання ліцензійної угоди обома сторонами або з підтвердження від TIMOCOM у текстовій формі, і можуть бути припинені в загальному порядку з обґрунтуванням підстав будь-якою стороною шляхом повідомленням про таке рішення за 14 днів до кінця календарного місяця. Строк договору – 1 місяць і він продовжується ще на місяць, якщо договір не припиняється відповідним повідомленням однієї зі Сторін.

4. Плата за користування

(1) Плата за користування оплачується авансом на початку періоду користування та перераховується на користь TIMOCOM не пізніше третього робочого дня відповідного періоду часу. Рахунки за додаткові послуги, надані TIMOCOM, підлягають негайній оплаті. Всі витрати щодо оплати покриваються користувачем за винятком режиму правового регулювання для SEPA-платежів (Єдиний простір платежів в євро). TIMOCOM має право створювати та відправляти рахунки у цифровому форматі, якщо з цього приводу не існує інших домовленостей. Якщо користувач не вказав для цього відповідну адресу електронної пошти або якщо він бажає отримати рахунок у паперовому форматі, стягуються фактичні додаткові витрати.

(2) Право користувача на зарахування або утримання своїх платежів за зустрічними позовами не діє, за винятком тих випадків, коли безумовні зустрічні позови або зустрічні позови не визнано як остаточні та обов’язкові до виконання.

(3) У випадках, коли користувач, якому надано знижку від TIMOCOM на певний розрахунковий період щодо авансової оплати ліцензійного збору, припиняє дію договору або частини договору до кінця цього розрахункового періоду, така знижка відміняється у зворотному порядку. Це положення також застосовується, якщо розірвання договору здійснюється TIMOCOM через вагомі причини.

(4) TIMOCOM має право щороку збільшувати вартість погодженої ліцензії у розумних межах за умови, що на цей період не надавалася гарантія незмінності ціни. TIMOCOM зобов’язується повідомляти про збільшення вартості шляхом надсилання повідомлення у письмовій формі за 4 тижні до такого. Якщо підвищення ціни перевищує 5%, порівняно із аналогічним періодом минулого року, то клієнт має право припинити дію договору протягом 14 днів з моменту початку застосування нової ціни. Незастосування знижки або закінчення спеціальних строкових договорів не є підвищенням вартості згідно визначення цього пункту. Якщо TIMOCOM не використовує право на підвищення вартості один або кілька разів, це не свідчить про відмову від цього права як такого. Передоплата не надає жодних цінових гарантій на період, оплачений авансом.

5. Нейтралітет, майнові права, конфіденційність

(1) Ліцензія надає користувачеві доступ до Marketplace разом з іншими користувачами без права на перевагу перед іншими користувачами. TIMOCOM є нейтральною стороною у відносинах з експедиторами, постачальниками логістичних послуг, експедиційними компаніями та вантажоперевізниками.

(2) Ця ліцензійна угода не дозволяє видавати субліцензії або передавати третім особам дані або можливості використання, отримані за допомогою Marketplace, зокрема, програмного забезпечення, що використовується на Marketplace (далі: «Програмне забезпечення») для власних прав власності на ІТ. Програмне забезпечення та його вихідний код захищені авторським правом і є власністю виключно TIMOCOM та його ліцензіарів. Крім того, вони захищені міжнародними угодами та національним законодавством в країні, в якій вони використовуються.

(3) TIMOCOM у своїх продуктах може використовувати програмне забезпечення з відкритим кодом, на яке можуть поширюватися його власні ліцензійні умови. TIMOCOM має за запитом надати відповідний огляд.

(4) Користувач не має права на регулярні консультації щодо технологій програмного забезпечення, на подальшу доставку оновлень або інших носіїв даних, а також права привласнення коду; реконструювати, розбирати або змінювати програмне забезпечення. Користувачу забороняється використовувати програмне забезпечення для подальшого розвитку його технології, змінених версій або підготовки копій для вигоди третіх осіб або інших користувачів. Кожен випадок використання за межами вищевказаного, навіть за допомогою копій, через паралельне або альтернативне користування різних робочих місць або на користь різних торгівельних підприємств та/або галузей вимагає письмового погодження додаткової ліцензії в обмін на оплату. Використання одиночного доступу з зареєстрованого місця знаходження уповноваженого користувача входить до ліцензії з веб-логіном.

(5) Користувач в рамках співпраці передає дані до системи TIMOCOM. Вони включають дані про адресу та договір, а також координати GPS. Виходячи з цієї інформації, TIMOCOM може зробити висновки щодо певних ділових відносин та відносин користувача із клієнтами, наприклад для ідентифікації певних клієнтів. Така інформація вважається комерційною таємницею та розглядається як конфіденційна, навіть якщо вона не має грифа конфіденційної. Відповідно до законодавчих норм дані можуть використовуватися для статистичних цілей і для вдосконалення наших власних продуктів для клієнтів. TIMOCOM не використовуватиме дані, зібрані за допомогою Marketplace, для розвитку конкуруючої діяльності як постачальник логістичних послуг, експедитор або транспортна компанія.

6. Гарантія та відповідальність

(1) Деталі опису продукту, брошури та інша інформація для користувачів, що надаються TIMOCOM, є необов’язковими рекомендаціями. TIMOCOM не несе додаткової відповідальності. Зокрема, TIMOCOM не бере на себе жодних гарантій щодо актуальності, точності та повноти даних, введених іншими користувачами, а також щодо сумісності Marketplace з ІТ-середовищем користувача чи використаними віддаленими з’єднаннями для передачі даних. Користувач розуміє, що складні онлайн-інструменти, такі як Marketplace, з урахуванням сучасного стану техніки не можуть бути повністю позбавлені помилок. Таким чином, TIMOCOM не гарантує ані повної відсутності помилок, ані певної їх кількості, а лише те, що на Marketplace не виникає дефектів програмного забезпечення, через які договірна зручність використання значно погіршується. TIMOCOM докладе зусиль, що комерційно обґрунтовані, щоб зробити Marketplace вільним від значних збоїв.

Розміщення гіперпосилань та інформація на сторонніх веб-сайтах, доступних через гіперпосилання з домашньої сторінки та платформ TIMOCOM, не є частиною договірних послуг. Вони також не служать для додаткового опису договірних зобов’язань з обслуговування. Гіперпосилання або сторінки по цим гіперпосиланням, не контролюються постійно і саме тому TIMOCOM не несе жодної відповідальності за їх зміст або точність.

Якщо клієнт вирішує включити, отримати доступ або використовувати будь-які сторонні продукти, додатки, послуги, програмне забезпечення, мережі, системи, каталоги, веб-сайти, бази даних або інформацію (спільно іменовані «Продукти третіх сторін»), доступ та використання Клієнтом таких Сторонніх продуктів регулюється умовами, відмовою від відповідальності та політикою відповідного Стороннього постачальника. TIMOCOM не схвалює, не несе відповідальності та не робить жодних заяв щодо будь-яких аспектів таких продуктів третіх сторін. TIMOCOM не може гарантувати наявність (або постійну доступність) продуктів третіх сторін. TIMOCOM не несе відповідальності за будь-які збитки, фактично чи ймовірно спричинені або пов’язані з активацією, доступом або використанням таких продуктів третіх сторін клієнтом або довірою клієнта до практики конфіденційності, процесів безпеки даних чи інших політик таких продуктів третіх сторін. Клієнт безповоротно відмовляється від будь-яких претензій до TIMOCOM щодо таких продуктів третіх сторін. «Вбудовані компоненти» означають сторонні продукти, програми, послуги, програмне забезпечення, мережі, системи, каталоги, веб-сайти, бази даних та інформацію, отриману з стороннього джерела за межами TIMOCOM і надану клієнту на Marketplace.

(3) TIMOCOM не несе відповідальності за збитки, які наносять різні користувачі один одному через втрату чи проблеми з передачею даних або будь-яким іншим чином. TIMOCOM не несе відповідальність за шкідливі програмні засоби або програмні коди (віруси, трояни, черв’яки тощо), передані до Marketplace користувачами або розповсюджені через їхні прикріплені файли або описи. Користувач несе пряму відповідальність за нерозповсюдження подібних шкідливих програм.

(4) Компанія TIMOCOM не є ні стороною , ні посередником договору, укладеного за допомоги Marketplace, ні подавачем заяви, яка в цьому сенсі має стосунок до справи. Таким чином, TIMOCOM жодним чином не гарантує належне виконання узгоджених контрактів між користувачами, досягнення економічного успіху або можливість запобігти несанкціонованому доступу до даних з боку авторизованих продуктів. Користувач зобов’язується самостійно перевіряти та дбати про точність даних та інформації, що повідомляються йому третіми особами. Повідомлення від користувачів, що надсилаються чи відображаються через Marketplace, не є заявами чи думкою TIMOCOM, це також не означає, що TIMOCOM погоджується з ними або поділяє їх зміст. TIMOCOM не гарантує, що повідомлення, надіслані через Marketplace, досягнуть місця призначення або будуть отримані і прочитані користувачем, якому вони адресовані. Аналогічно, TimoCom не гарантує, що особа, вказана як відправник або отримувач повідомлення, фактично є особою, що надсилає або отримує повідомлення.

(5) Користувач звільняє TIMOCOM від усіх зобов’язань, які виникають через те, що користувач не використовує Marketplace за призначенням згідно з цим договором. Виходячи з цього, TIMOCOM зобов’язується укладати аналогічні договори з іншими користувачами та доручати, при можливості (після попереднього задоволення своїх претензій щодо відшкодування збитків TIMOCOM) можливі існуючі претензій щодо відшкодування збитків проти інших користувачів, що пред’являються до такого користувача з метою відшкодування збитків. Користувач також звільняє TIMOCOM від усіх претензій і штрафів із боку інших користувачів, органів влади чи інших третіх осіб, які виникають через те, що користувач пропонує або надає послуги за допомогою Marketplace, для яких користувач не має або має недостатньо необхідних дозволів, страховок, ліцензій тощо, чи не може підтвердити це протягом 1 тижня на запит TIMOCOM. Це також включає витрати на відповідний судовий захист. У разі такої претензії TIMOCOM негайно повідомить користувача.

(6) Ризик не передачі або помилкової передачі даних передається користувачеві, як тільки дані вийдуть із сфери впливу TIMOCOM

(7) Обмеження або звільнення від відповідальності за цим контрактом за збитки користувачеві не застосовуються у випадках
a) навмисного чи грубого недбалого ставлення з боку TIMOCOM або її сторонніх агентів;
б) навмисного порушення основного договірного зобов’язання TIMOCOM або її сторонніми агентами, яке має бути виконане відповідно до значення та мети конкретного контракту, або виконання якого уможливлює належне виконання контракту в першу чергу та в дотримання якого можна зазвичай вірити;
в) юридичної відповідальності TIMOCOM незалежно від вини, такої як закон про відповідальність за продукцію, надання гарантії;
г) юридичної відповідальності за шкоду, заподіяну життю, тілу чи здоров’ю людини з боку TIMOCOM або її сторонніми агентами.
(8) Якщо користувач є підприємцем, відповідальність TIMOCOM обмежується типовим для контракту збитком, передбачуваним на момент укладення контракту, а саме:
а) у випадках, зазначених у параграфі 7 а), у разі грубого недбалого ставлення звичайних сторонніх агентів;
б) у випадках, зазначених вище в пункті 7 б), тобто у випадку простої недбалості.
TIMOCOM несе відповідальність лише за втрату даних, програм та їх відновлення через користування Marketplace у випадках, наведених вище в пункті 7 a) і б), якщо користувач не міг уникнути цієї втрати за допомогою відповідних запобіжних заходів, таких як регулярне резервне копіювання даних.

(9) Компоненти Marketplace «BETA» або «BETA version», «prototype» або «TIMOCOMLabs» («BETA component») є неповними продуктами в розумінні щоденного використання, які хоча й містять усі важливі функції, проте ці функції можуть бути обмежені з точки зору продуктивності, сумісності та стабільності, оскільки досвід, як правило, вказує на те, що до офіційної публікації чи «випуску», неможливо було б змоделювати все апаратне та програмне середовище та/або умови його використання. Таким чином, TIMOCOM надає такі BETA-компоненти Marketplace лише для необов’язкових тестових цілей, для яких потрібні звіти про досвід користувачів. Не надається жодних гарантій стосовно продуктивних характеристик чи відсутності значних дефектів. Користувач визнає, що TIMOCOM не несе відповідальності в цьому відношенні, а також за будь-які випадки простою системи, втрати даних, дефекти або вторинну шкоду, спричинену такими дефектами, та будь-яку втрату прибутку. Перед встановленням та використанням на Marketplace компонентів BETA користувачу слід виконати повне резервне копіювання своєї локальної системи, в тому числі й даних. TIMOCOM залишає за собою право вилучити або припинити використання такого компонента в будь-який час на власний розсуд і без попереднього повідомлення.

(10) Користувач несе виняткову відповідальність за використання свого логіну та даних, переданих на Marketplace, утримується від будь-якого неправомірного використання та спроб отримання неавторизованого доступу до інформації самостійно або за допомогою третьої сторони, а також від втручання в роботу систем Marketplace. У таких випадках на користувача покладаються всі здійснені витрати, включаючи будь-які витрати, яких зазнав TIMOCOM в результаті перевірки обладнання і / або будь-які витрати, пов'язані зі збоями і дефектами, за які несе відповідальність користувач. Користувач має негайно повідомити TIMOCOM про можливості доступу неавторизованих третіх осіб, інші відомі або підозрювані порушення безпеки даних або передбачувані претензії третіх осіб щодо використання ним Marketplace або користувача проти TIMOCOM, а також негайно та безкоштовно виконати всі відповідні дії для співпраці з TIMOCOM, зокрема, якщо цього вимагає TIMOCOM, та вжити необхідні заходи, які не перевищують межі розумного для забезпечення ефективного законного захисту.

(11) Користувач гарантує TIMOCOM, що його співробітники або особи, які працюють на нього, найняті відповідно до чинних правових умов, і звільняє TIMOCOM від будь-якої відповідальності, можливих штрафів і обґрунтованих витрат на юридичний захист у цьому відношенні. Користувач запевняє TIMOCOM, що надаватиме свої послуги в будь-який час відповідно до чинного законодавства та негайно підтвердить це відповідними доказами на запит TIMOCOM.

(12) Усі претензії щодо відшкодування збитків із цього пункту проти TIMOCOM, які ґрунтуються на дефектах Marketplace, втрачають чинність через один рік після надання ліцензії. Усі інші вимоги про відшкодування збитків закінчуються через 2 роки після їх виникнення. У разі навмисного або грубого недбалого ставлення з боку TIMOCOM застосовуються положення законодавства.

7. Скарги


(1) Якщо TIMOCOM отримує інформацію про винне порушення користувачем його зобов'язань за договором перевезення, цим договором або будь-якого іншого правового акту (далі: «Скарга») TIMOCOM має право, але не зобов’язаний пересилати ці скарги з поіменуванням скаржника або без такого користувачеві, проти якого подана скарга або, заслухавши та розглянувши скаргу, іншим користувачам.

(2) Користувач, проти якого подана скарга (далі: «оскаржувана особа»), зобов’язаний негайно, але не пізніше, ніж через тиждень після отримання повідомлення про скаргу, надіслати TIMOCOM письмовий коментар щодо змісту скарги та виправити предмет оскарження, або, принаймні, обґрунтувати можливо довший час, необхідний для коментаря.

(3) Якщо постраждала Сторона не домоглася успіху в справі про визнання недійсним твердження зі скарги про порушення обов'язку, TIMOCOM має право (проте не зобов’язаний) вимагати від користувача виправити скаргу протягом одного наступного тижня. Вимога щодо строку врегулювання не надсилається, якщо згідно з обставинами це вважається недоцільним для TIMOCOM.

(4) Права за вищевказаними пп. 2 та 3 у поєднанні з правом блокування або припинення договору застосовуються виключно в інтересах TIMOCOM. Якщо TIMOCOM не застосовує такі права, то відповідальність перед іншими користувачами виключається.

(5) TIMOCOM не зобов’язана перевіряти отримувані скарги.

(6) Користувач призначає кваліфіковану контактну особу, яка уповноважена приймати всі рішення за договором, отримувати та робити декларації та заяви. TIMOCOM має право, але не зобов'язаний відхиляти заяви інших осіб від компанії користувача.

8. Дострокове припинення, тривалість дії ліцензії, загальні положення


(1) Тривалість права використання ґрунтується на особисто узгодженій ліцензії Взаємовигідний проміжний період надсилання повідомлення застосовується протягом етапу безкоштовного тестування.

(2) Кожна сторона має право на розірвання цього договору, не дотримуючись строку для надсилання відповідного повідомлення, якщо вона має на це важливі причини. Важливими причинами дострокового розірвання договору компанією TIMOCOM без попереднього повідомлення, зокрема, є такі обставини:
a) якщо користувач стає неплатоспроможним або існує загроза неплатоспроможності;
б) відкриття провадження у справі про банкрутство щодо активів користувача було відхилено через відсутність активів або користувач повинен подати декларацію замість заяви під присягою;
в) користувач порушує Умови та Положення, що загрожує виконанню мети договору або дає право на блокування доступу відповідно до ст. 3 параграфу 4 або 5;
г) користувач прострочує оплату суми, що дорівнює платі за користування за один місяць протягом періоду більше 14 календарних днів;
д) відносини акціонерів компанії користувача змінюються на 25% або більше, або користувач юридично представлений іншими особами, в кожному випадку в залежності від статусу укладення контракту;
е) користувач, його законні представники або афільовані з ним компанії вступають в конкуренцію з TIMOCOM.

(3) Право користування починається після активації TIMOCOM та закінчується одночасно із договірними відносинами.

(4) По закінченню договору користувач повинен видалити все встановлене програмне забезпечення, отримане від TIMOCOM, за умови виключення всіх прав на зберігання, та утриматися від будь-якого використання Marketplace. Таким же чином користувач повинен після цього припинити передачу даних до можливого узгодженого інтерфейсу.

(5) Якщо користувач є підприємцем, юридичною особою публічного права або спеціальним фондом публічного права у значенні частини 1 пункту 1 § 310 Цивільного кодексу Німеччини (BGB), або не має місця загальної юрисдикції в Німеччині, місцем виконання та юрисдикції є Дюссельдорф. Застосовується німецьке законодавство з виключенням застосування Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

(6) Якщо TIMOCOM надає користувачеві переклад цього договору або частин цього договору, то переважну силу має версія договору німецькою мовою у випадках, коли переклад містить суперечливі моменти або відхилення від версії німецькою мовою.

(7) Якщо окремі положення цих умов стають недійсними, то це не впливає на дійсність інших положень. Недійсне положення замінюється на дійсне положення, яке, наскільки це можливо, має відповідати намірам недійсного положення.

9. Захист даних

(1) Користувач погоджується, що TIMOCOM оброблятиме його технічні дані з метою ідентифікації та атрибуції, безпеки даних та вдосконалення передачі даних. Залежно від термінала така інформація може включати такі анонімізовані дані, як операційна система, що використовується, роздільна здатність екрана, браузер, ідентифікатор та швидкість процесора, фізична пам'ять, а також певні персональні дані, наприклад IP-адреса, MAC-адреса, ідентифікатор пристрою, DNS домену, шлях встановлення, ім’я користувача, налаштування мови, файли cookie та телематичні дані.
Під час налаштування та використання Marketplace, TIMOCOM обробляє персональні дані, такі як ім'я, звання та звернення до користувача, адреса електронної пошти, контактні дані, відношення користувача до компанії та вказані мовні навички, входи, повідомлення, а також інформацію, яку користувач сам робить доступною для третіх осіб у своєму профілі або використовуючи можливості додатку Marketplace. Ці дані використовуються TIMOCOM в наступних цілях:
- надання та супровід узгоджених послуг;
- виконання операцій, ініційованих користувачем;
- перевірка особи користувача;
- забезпечення дотримання цих умов користування;
- виконання встановлених законом зобов’язань або офіційних чи судових вимог.
Термін зберігання цих даних залежить від тривалості та цілі відповідного контракту, за винятком випадків, коли існують переважні інтереси суб’єкта обробки чи юридичні зобов’язання щодо зберігання.

(2) Користувач заявляє, що він погоджується, що TIMOCOM обробляє його робочі дані з метою укладання та обробки договору, а також отримує про них інформацію від відомих кредитних агентств.

(3) Користувач погоджується, що TIMOCOM може обробляти та передавати особисті дані дочірнім компаніям або компаніям-партнерам з метою виконання послуг за ліцензійним договором. Адреси можуть змінюватися та є наразі наступними:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o.,CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a,CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Ці компанії обробляють дані користувачів виключно від імені та на основі інструкцій виданих TIMOCOM та зобов’язуються з боку TIMOCOM виконувати відповідне законодавство про захист даних. Повідомлення особистих даних третім особам може відбуватися лише у випадках застосування законодавчих вимог та/або на виконання наказів офіційної влади або суду, а також для попередження або боротьби зі злочинними діями або з порушенням цих ліцензійних умов. Дані, які не стосуються особи, наприклад анонімізовані дані або дані, призначені для третіх осіб для виконання мети договору, можуть бути оброблені TIMOCOM та передані третім особам.

TIMOCOM вжив запобіжних заходів за допомогою технічних способів захисту та відповідних договірних положень із кожним користувачем, щоб гарантувати, що дані Marketplace не використовуються для цілей, відмінних від тих, що визначені в цьому договорі, або передаються третім особам. Відповідно до поточного стану технологій наразі неможливо досягти 100-відсоткової впевненості в тому, що якийсь користувач не передасть дані третім особам, порушуючи договір. Користувач усвідомлює цю обставину та негайно інформує TIMOCOM, якщо йому стане відомо про такий інцидент.

(4) Користувач TIMOCOM в будь-який час має право безкоштовно отримувати інформацію про свої збережені персональні дані, а також право виправляти, видаляти дані або обмежувати обробку зазначених даних чи бути об'єктом обробки зазначених дані, а також право на перегляд ваших даних у випадку дотримання відповідних вимог щодо захисту даних. Користувачі можуть ставити питання стосовно своїх прав, робити заяви або відкликати їх або обмежити обробку персональних даних у будь-який час, звернувшись до:

TIMOCOM GmbH
Спеціаліст із захисту даних
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
e-mail: datenschutz(at)timocom.com

Таке відкликання і обмеження не впливатимуть на існування угоди чи платіжні зобов’язання користувача. Користувач визнає, що в результаті такого відкликання або обмеження TIMOCOM більше не зможе продовжувати надавати в користування Marketplace.

Водночас користувач має право подати скаргу до наглядового органу, відповідального за TIMOCOM. Це Державний уповноважений землі Нордрейн-Вестфалія з питань захисту даних та свободи розповсюдження інформації: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Користувач несе відповідальність за забезпечення використання Marketplace згідно з відповідним законодавством «Про захист даних». При обробці даних за допомогою Marketplace користувач зобов’язується дотримуватися всіх відповідних вимог щодо захисту даних відповідно до вимог чинного законодавства. Користувач звільняє компанію TIMOCOM від усіх претензій, що випливають із або в зв'язку з будь-яким недотриманням захисту даних, договірних чи інших правових положень.

6) Користувач повинен поінформувати всіх осіб, яких стосується користування Marketplace, перш ніж вони починають використовувати його, про згоду, надану TIMOCOM на обробку даних, тип оброблюваних даних, призначення, тривалість обробки, компанії, залучені до обробки даних, а також можливості для припинення передачі даних. Законодавство, яке застосовується до користувача, зобов'язує його отримати згоду всіх осіб, на яких впливає використання Marketplace. Користувачу слід забезпечити, щоб усі необхідні згоди або юридично допустимі альтернативи (наприклад, угоди компанії) були доступні в письмовій формі. Користувач зобов’язується зберігати всі необхідні підтверджуючі дані протягом двох років з моменту закінчення дії договору та за вимогою передати оригінали цих документів до TIMOCOM.

(7) TIMOCOM зазначає, що згідно з § 31 Закону Федеративної республіки Німеччина про захист даних (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) дані про невиконання договірного зобов'язання щодо дебіторських заборгованостей можуть бути передані до SCHUFA Holding AG (АТ Ассоціація загально кредитного захисту громадян), Корморанвег 5, Вісбаден, 65201, і договірні відносини припиняються без повідомлення про заборгованість, якщо непогашена оплата послуг не була компенсована, незалежно від того, чи послуги були сплачені в період, наданий для сплати заборгованості. Додаткову інформацію про SCHUFA можна отримати на вебсайті: www.meineSCHUFA.de.

§1 Успішне виконання


1. Компанія TIMOCOM GmbH здійснюватиме дії, спрямовані на підтримку Клієнта у зборі рахунку-фактури клієнта. TIMOCOM зобов’язується на свій розсуд вимагати від Боржника пояснення та проведення розрахунків по несплаченим позивам.

2. TIMOCOM не надає гарантій щодо успіху свого втручання.

3. Будь-які платежі, кредити, або компенсації, проведені Боржником після втручання, вважаються позитивним результатом вказаного втручання, якщо Клієнт не підтверджує TIMOCOM протягом 2 тижнів після рекомендованої дати оплати про те, що позив не врегульовано. Клієнт зобов’язаний надати інформацію про отримані платежі, кредитні ноти або компенсації зустрічних претензій до TIMOCOM протягом 3 днів.

4. Клієнт має право у будь-який час вдаватися до альтернативних дій з метою стягнення заборгованості.

§2 Оплата наданих послуг


1. Збір за обробку становить 25,00 євро. У випадку успішного виконання, TimoCom стягне з клієнта збір за виконання послуги. Цей бонус включає в себе сервісний збір. Відповідно до правових норм RVG (Закон про винагороду юристів), відповідна винагорода, пов’язана з результатами роботи, базується на інформації, наданій Міжнародною службою стягнення боргів TIMOCOM про валюти та суми вимог.

2. Якщо обробка замовлення буде припинена без дочягнення успіху або з причин, за які TIMOCOM не несе відповідальності, TIMOCOM зберігає право на узгоджену винагороду за послуги, надані до цього моменту.

3. TIMOCOM залишає за собою право стягувати суми щодо рахунку разом з іншими рахунками за умови, якщо Клієнтом, у звичайному ході ведення справ, вже видано TIMOCOM прямий дозвіл на списання. Клієнт уповноважує TIMOCOM стягувати будь-які неоплачені суми щодо рахунків по вказаному банківському рахунку.

§3 Термін дії


1. Клієнт залишається зобов’язаним щодо свого замовлення протягом 3 робочих днів. Договір вступає в силу після прийняття замовлення з боку TIMOCOM. Прийняття замовлення не вимагає підтвердження у будь-якій особливій формі, замовлення може прийматися непрямим способом. Більш конкретно, угода вважається прийнятою TIMOCOM, якщо TIMOCOM розпочав обробку по суті або може довести своє втручання у ситуацію з Боржником протягом цього часу.

2. Клієнт має право припинити дію замовлення, надіславши за 2 тижні повідомлення про це. У випадку, коли проти Боржника вже порушено будь-яке провадження, Клієнт зобов’язується інформувати TIMOCOM стосовно будь-яких оплат у результаті таких проваджень, а за TIMOCOM зберігається право на погоджену оплату за надані послуги.

3. Актуальним залишається право кожної зі Сторін розірвати угоду за серйозне недотримання її вимог.

4. Якщо в результаті втручання Клієнт втрачає або припиняє свій статус як клієнт TIMOCOM, то Клієнт і TIMOCOM мають право негайно розірвати Договір.

5. Якщо у ході втручання з’ясовується, що за всією імовірності позив не можливо стягнути, то втручання припиняється, а Клієнт інформується належним чином. Більш конкретно, вважається, що вимога не підлягає стягненню, якщо відносно неї Кредитором внесено оскарження проти третіх осіб, якщо право вимоги відступлене, якщо вона знаходиться на розгляді в суді, якщо вона підлягає задоволенню іншим чином або якщо вона обтяжена правами третіх осіб, або якщо боржник не може виконати свої зобов'язання. У такому випадку вважається, що Договір припиняє свою дію у майбутньому.

6. Клієнт зобов’язується надати TIMOCOM відповідну інформацію. У випадку ненадання TIMOCOM інформації, необхідної для обробки замовлення протягом 14 днів, незважаючи на зроблені запити, TIMOCOM має право припинити дію замовлення та нарахувати базовий збір або премію за успішно проведену роботу, здійснену до того часу.

§4 Відповідальність


1. Відповідальність TIMOCOM за шкоду замовника, що виникла внаслідок прийняття або виконання договору, обмежується такими випадками:
а) умисел або груба недбалість з боку TIMOCOM або його уповноважених представників,
б) винне порушення основних договірних зобов'язань з боку TIMOCOM або його уповноважених представників, що ставить під загрозу досягнення цілей договору,
в ) відповідальність TIMOCOM за шахрайські наміри або надання гарантії,
г) відповідальність TIMOCOM згідно з федеративним законом, таким як Закон про відповідальність за товар або
д) юридична відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю
TIMOCOM або його уповноваженими представниками.

2. Якщо клієнт - підприємець, відповідальність TIMOCOM обмежується наступним чином типовою контрактною шкодою, передбачуваною на момент укладення договору:
а) у випадках, зазначених у пункті 1 а) вище, за грубу недбалість простих довірені агенти,
а) у випадках, зазначених у пункті 1 b) вище, у випадку простої недбалості.

3. Клієнт зобов’язується переконатися, що непогашена сума підлягає оплаті і не заперечується, а також що TIMOCOM надано всю необхідну документацію та інформацію. Привертаємо увагу на той факт, що клієнт має право на відшкодування лише від боржника премії за успішне виконання роботи при втручання у випадку, коли останній має заборгованість за доставку згідно фактично діючого правового режиму. Клієнт зобов’язується пред’являти свої позови щодо компенсації таких витрат безпосередньо до Боржника.

4. TIMOCOM залишає за собою право знищувати всі документи, які не потрібно зберігати через законні причини після закінчення строку процедури.

§5 Різне


1. Всі домовленості повинні бути в письмовій формі.

2. Якщо Клієнт не виступає замовником, то місцем виконання та юрисдикції вважається Дюссельдорф. Застосовується чинне законодавство Німеччини.

3. Якщо одне з положень цього Договору є або стає недійсним, то подібне не впливає на дійсність інших положень або постанов. Сторони зобов'язуються замінити недійсні положення ефективним врегулюванням, яке максимально наближається до мети положення, що стало недійсним.

Статус: 01.01.2024

На початок