skip navigation

Пункт розвантаження

Найменування місця (пункт доставки), в якому товари розвантажуються або, відповідно, приймаються.

На початок