Управління вашими транспортними та логістичними процесами також може бути швидким і простим! Smart Logistics System від TIMOCOMмає відповідну для вас заявку, незалежно від того, чи збираєтесь ви перевозити вантажі, здійснювати перевезення або вам потрібна допомога з управлінням замовленнями.

Logistika 4.0

Pod pojmem logistika 4.0 se rozumí moderní logistika včetně zapojení do sítí, digitalizace a Cloud-Computing. Tím se úkol logistiků již neomezuje - jako dříve - jen na dopravu samotnou, ale zabývá se koordinační logistickou činností nad rámec jedné firmy a řeší funkce v celém zásobovacím řetězci.

Pojem
Logistika 4.0 vznikla přiblížením se pojmu Průmysl 4.0, který byl poprvé použit v roce 2011 v Hannoveru na veletrhu IAA Užitková vozidla. Podle toho se nacházíme ve čtvrté průmyslové revoluci. K první došlo využíváním parní síly, k druhé využitím elektrické energie a zavedením montážních pásů. Třetí průmyslová revoluce – označená jako digitální revoluce – nastala s automatizací výroby a nasazením elektroniky, jako například programovatelného řízení s ukládáním dat.

Logistika 4.0 v tomto trendu dále pokračuje zapojením moderní informační a komunikační techniky. Inteligentní a digitálně propojené síťové systémy umožňují přímou vzájemnou komunikaci lidí, strojů, zařízení, logistiky a produktů. Pokud člověk co nejdříve integruje logistiku do zásobovacího řetězce, dosáhne optimalizace výroby just-in-time. Na druhé straně dopravci očekávají více jistoty v plánování, lepší vytíženost jejich flotil a kratší čekací doby na překládacích místech.

Станьте знавцем галузі

Зареєструйтесь тут, щоб регулярно отримувати інформацію про те, як полегшити ваше професійне життя та розширити кругозір вашої компанії.


Підписка на розсилку новин

На початок